BursBurs BaşvurularıAçık LiseAçık OrtaokulMESEMEdebiyat YarışmalarıÖykü YarışmasıÜniversite BursuUstalık BelgesiUsta Öğretici

Hikmet Şimşek Çoksesli Koro Eseri Beste Yarışması

Hikmet Şimşek Çoksesli Koro Eseri Beste Yarışması

Hikmet Şimşek Çoksesli Koro Eseri Beste Yarışması

Kültür Ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Hikmet Şimşek Çoksesli Koro Eseri Beste Yarışması Başvuruları E-Posta Yolu İle Yapılacak.

Kültür Ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Hikmet Şimşek Çoksesli Koro Eseri Beste Yarışması

Düzenleyen Kurum: Kültür Ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü
Yarışmanın Türü: Beste Yarışması
Kimler Başvuru Yapabilir: T.C Vatandaşı Olan Herkes
Başvuru Nasıl Yapılır: E-Posta

Yarışma Ödülleri
Seçici Kurulun Yapacağı Değerlendirme Sonucunda Seçeceği 3 Yarışmacıya Başarı Ödülü Verilecektir.
Birincilik Başarı Ödülü 75.000 Türk Lirası
İkincilik Başarı Ödülü 50.000 Türk Lirası
Üçüncülük Başarı Ödülü 25.000 Türk Lirası
Seçici Kurulun Seçeceği 5 Esere 15.000 Türk Lirası Mansiyon Ödülü

Seçici Kurul, ödüle değer eser bulup bulmamakta serbesttir.
Ödül kazananlara ayrıca başarı belgesi verilecektir.
Yarışmada başarı ödülü alan eserler, Devlet Çoksesli Korosu tarafından icra edilecek ve kayıt altına alınacaktır.
Bakanlık, uygun görmesi halinde önceden resmî web sitesinde ilan edeceği yer ve tarihte bir “Ödül Töreni” de düzenleyebilecektir.

Genel Hükümler
Hikmet Şimşek Çoksesli Koro Eseri Beste Yarışması 2024, dünya koro müziği edebiyatına Türkçe özgün eserler kazandırmayı hedeflemektedir. “Birden Bize” teması kapsamında düzenlenecek yarışma, “Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci yüzyılının başlangıcına ithafen yapılacaktır.

Amaç
1. Türk ve dünya koro edebiyatına, korolarca seslendirilebilecek Türkçe özgün eserlerin kazandırılmasını sağlamak,
2. Çağdaş bestecilerin nitelikli eserler vermesi için desteklenmesi,
3. Yeni bestecilerin yetişmesini teşvik etmektir.

Tema:
“Birden Bize” teması, insanın varoluşsal arayışı yolunda birlik ve beraberliğin önemini vurgulamaktadır. Toplumu her bir bireyin oluşturduğu anlayışı ile Anadolu’nun binlerce yıllık kültür öyküsünde günümüze ulaşan felsefelerin, insana dair barışçı, uzlaşmacı, bütünleyici perspektifi göz önünde bulundurularak “ayna” metaforu da temayı destekleyici bir unsur olarak kullanılabilir.

“Ayna, manevi tefekkürün en dolaysız simgesidir. Çünkü öznenin ve nesnenin birliğini temsil eder.” Titus Burckhardt

Yarışmaya Katılacak Bestecilerde Aranacak Şartlar
1. Yarışmaya T.C. vatandaşı olan bütün besteciler katılabilir.
2. Seçici Kurul Üyeleri, yarışma konuları ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda yönetici kadrolarda bulunan veya yarışmalarda görev alan personel ile bunların birinci derecede kan ve sıhrî hısımları yarışmalara katılamazlar.
3. Bir besteci, yarışmaya bir eserle katılabilir.

Eserlerde Aranacak Nitelikler

Yarışmaya gönderilecek eser:
a) Söylenebilir olmalıdır.

b) Çağdaş koro müziği alanında dünya literatürüne kazandırılma amacı taşımalıdır.

c) A capella koro için yazılmış olmalıdır. Eserin uzunluğu 4-6 dakika arasında olmalıdır.

ç) Yarışmaya başvurulan eser özgün olmalıdır. Türkü düzenlemeleri ve aranjmanlar ile başvurulamaz. Aynı zamanda eserin yerli veya yabancı, bilinen eserlerle bariz benzerlikleri bulunmamalıdır.

d) Yarışmaya katılacak eserin Türkçe bir şiir ve/veya metin üstüne bestelenmesi gerekmektedir. Şiir ve/veya metnin telif hakkı bulunuyorsa, başvuran tarafından şiir ve/veya metin sahibinden beste yapmak için gerekli izin alınmalıdır.

e) Eser sahipleri, metin ve form seçiminde özgürdür. “Birden Bize” temasını kendi üslupları ile kullanabilirler. Eserlerin metinleri, insan onuruna aykırı olmamalı, siyasal içerik taşımamalı, millî birliği ve ülke bütünlüğünü bozucu, moral yıkıcı olmamalıdır.

f) Yarışmaya gönderilen eserler daha önce veya eşzamanlı olarak yurt içinde ve yurt dışında hiçbir yarışmaya katılmamış, herhangi bir ödül almamış, hiçbir kurum veya kuruluşa kaydettirilmemiş, video, CD, DVD, MP3 vb. hiçbir üründe yer almamış ve özel/resmi hiçbir radyo ve TV yayın kuruluşunda daha önce yayınlanmamış olmalıdır. Yarışmaya gönderilen eserler yarışma sonuçlanıp ödül kazananlar belli olmadan önce hiçbir yerde yayınlanamaz. Bu hususların ödül kazanıldıktan sonra tespiti halinde aday kazandığı para ödülü (yasal faiziyle) ve başarı katılım belgesini iade ile mükellef olacaktır.

Eser Teslimi
1. Yarışmaya her besteci, bir eserle katılabilir.
2. Eserlerin notaları:
a) Nota yazısı ve usûl bölünmelerinde geçerli uluslararası standartlar gözetilerek,
b) Sibelius, Finale ve benzeri bir programla elektronik ortamda formatlanmış ve A4 dosya kâğıdına yazdırılmış hali elektronik posta ile gönderilmelidir.
c) Eserin sözleri ayrı bir sayfa olarak e postaya eklenmelidir.

3. Besteciler, eser için en az 5 harften oluşan ayrı bir rumuz kullanmalıdır.

4. Nota ve/veya metin üzerinde eser sahibinin adı belirtilmişse veya kimlik belirleyecek şekilde bir işaret konmuşsa, söz konusu eser değerlendirmeye alınmadan yarışma dışı tutulacaktır.

5. Başvuru için gerekli tüm bilgi ve belgeler cokseslibeste@ktb.gov.tr adresinden elektronik posta yolu ile kabul edilecek olup; bizzat veya posta yolu ile belge alınmayacaktır.

6. Başvuru gönderilirken elektronik postanın konu kısmına “Hikmet Şimşek Çoksesli Koro Eseri Beste Yarışması” yazılacaktır. Eser ile birlikte şartnamede yer alan EK-1 ve EK-2 doldurulup imzalanıp taratılarak veya uygun bir şekilde fotoğrafı çekilerek elektronik posta yoluyla gönderilecektir.

7. Başvuru gönderilirken elektronik posta eklerinin büyük olması halinde “WeTransfer” vb. programlar ile e-postaya yönlendirilmesi uygundur.

8. Başvurular 15 Ekim 2024 günü 23.59 itibariyle sona erecektir.

9. Bakanlık, lüzum görülmesi halinde, önceden ilan etmek kaydıyla başvuru süresini uzatabilir.

Diğer Hükümler
1. Değerlendirme sonucunda, yalnız ödül alan ve repertuara alınabilir nitelikte görülen eserlere ait kimlik bilgileri açıklanır. Yarışma sonuçlarının ilanından iki ay sonra diğer başvurular imha edilir.
2. Değerlendirme sonucunda dereceye giren eserin güftesinin bestekâra ait olmaması halinde ödül ödemesi yapılabilmesi için telif muvafakatnamesinin ödeme evrakları ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir.
3. Bu şartnamede hüküm bulunmayan hallerde, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı mevzuatı hükümleri uygulanır.

Son Başvuru Tarihi 15 Ekim 2024.

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.