BursBurs BaşvurularıAçık LiseAçık OrtaokulMESEMEdebiyat YarışmalarıÖykü YarışmasıÜniversite BursuUstalık BelgesiUsta Öğretici

GSB Gençler Arası Öykü Yarışması 2024

GSB Gençler Arası Öykü Yarışması 2024

Asım’ın Nesli GSB Gençler Arası Öykü Yarışması

Gençlik Ve Spor Bakanlığı GSB Gençler Arası Öykü Yarışmasının Beşincisi Düzenleniyor. Ödüllü Yarışmaya Başvurular Online Olarak Yapılacak. Yarışmaya 13 İle 25 Yaş Arası Tüm Gençler Katılabilecek. Yarışma 2 Kategoride 13-17 Yaş Ve 18-25 Yaş Kategorilerinde Yapılacak.

Asım’ın Nesli V. Gençler Arası Öykü Yarışması

Amaç
Bu talimatın amacı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan “V. Gençler Arası Öykü Yarışması”nın usul, esas ve ilkelerini düzenlemektir.

Yarışma Katılma Şartları
“V. Gençler Arası Öykü Yarışması”na 13-25 yaş aralığındaki gençler katılabilecektir.
Yarışma 13-17 ve 18-25 yaş aralıkları olmak üzere iki kategoride gerçekleştirilecektir.

Yarışma Konusu
“Asım’ın Nesli V. Gençler Arası Öykü Yarışması” İstiklâl Şairimiz Mehmet Âkif Ersoy’u anmak, gençlerin şair Mehmet Akif Ersoy’un edebi kişiliğini, milli mücadeledeki rolünü, vatanı ve milleti için yaptıklarını ortak tarih bilinciyle ele almasını sağlamak, gençlere millî birlik ve beraberliğimizin sembolü İstiklal Marşı’mızda yer alan bağımsızlık, özgürlük ve hürriyet temalarının önemini hatırlatmak ve gençlerde milli bir bilinç oluşturmak amacıyla yarışma İstiklâl Şairimiz Mehmet Âkif Ersoy’a ithaf edilmiştir.
Yarışma kapsamında yazılacak eserlerde herhangi bir konu sınırlaması bulunmamaktadır.

Yarışma Ödülleri
Her İki Kategoride Ayrı Olmak Üzere
Birincilik Ödülü Dizüstü Bilgisayar
İkincilik Ödülü Akıllı Telefon
Üçüncülük Ödülü Akıllı Saat
Her İki Kategoride 4 İle 20. Sırada Yer Alan Yarışmacılara 1.000 Türk Lirası Değerinde Kitap Hediye Kartı

Yarışma Başvurusu

a) Başvurular 15 Şubat 2024 – 03 Mayıs 2024 tarihleri arasında gsbbiz.gsb.gov.tr adresinden yapılacaktır.

b) Katılımcılar, gsbbiz.gsb.gov.tr adresi üzerinden www.turkiye.gov.tr (E-Devlet) aracılığıyla başvuru yapabilecektir.

c) 18 yaşından küçük katılımcılar sadece velisi aracılığıyla başvuru yapabilecektir. Yarışmacının velisi gsbbiz.gsb.gov.tr adresinden kendi E-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra “Velayeti Altındaki Kişi Adına” sekmesini işaretleyip gelen ekranda “Gençler Arası Öykü Yarışmaları” logosunu seçip daha sonra katılımcının bilgilerini girerek başvuru yapacaktır. İstenen bilgileri doldurduktan sonra eseri/dosyayı sisteme yükleyecektir.

d) 18 yaşından büyük katılımcılar kendilerine ait E-Devlet şifreleriyle yarışmaya başvuru yapabilecektir.

e) Yarışmacılar, istenen bilgileri doldurduktan sonra eseri/dosyayı sisteme yükleyecektir.

f) Eser/dosya gsbbiz.gsb.gov.tr adresine 03.05.2024 tarihlerine kadar yüklenebilecektir. (Sistem 23.59’da kapatılacaktır.)

g) Yarışmacılar eserini yükledikten sonra herhangi bir güncelleme yapamayacaktır.

h) Yarışmacılar başvuru yaparken eserden kaynaklanan telif haklarını (işletme, çoğaltma, yayma, temsil etme, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakları) Bakanlık’a devrettiklerine dair muvafakatnameyi okuyacak ve onaylayacaktır.

Eserde Aranan Şartlar
a) Eserler her bir kenardan 2,5 cm boşluklu sayfa düzeninde, Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto, 1,5 satır aralığı ile yazılacak olup sadece Pdf dosyası olarak gsbbiz.gsb.gov.tr adresine yüklenecektir.

b) Eserler en az 3 (üç) en fazla 10 (on) sayfadan oluşacaktır.

c) Eserler Türkçe yazılacaktır.

Seçici Kurul Üyeleri ve Değerlendirme
a) “V. Gençler Arası Öykü Yarışması”na gönderilen eserler alanında uzman seçici kurul tarafından değerlendirilecektir.

b) İnceleme yapacak ön eleme ve nihai değerlendirme seçici kurulu; alanında temayüz etmiş kişiler, akademisyenler, yazarlar ve/veya Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan ilgili alan öğretmenlerinden oluşturulacaktır.

c) Jüriler, değerlendirmelerini EK-1’de yer alan “Değerlendirme Belgesine” göre yapacaktır.

Yarışma Şartları
1-“V. Gençler Arası Öykü Yarışması”na 13-25 yaş aralığındaki tüm gençler katılabilecektir. Yarışma 13-17 ve 18-25 yaş aralıkları olmak üzere iki kategoride gerçekleştirilecektir.

2-“Asım’ın Nesli” sloganıyla gerçekleştirilecek “V. Gençler Arası Öykü Yarışması” İstiklâl Şairimiz Mehmet Âkif Ersoy’a ithafen düzenlenecektir. Yarışma kapsamında yazılacak eserlerde herhangi bir konu sınırlaması bulunmamaktadır.

3-Başvurular 15 Şubat 2024 – 03 Mayıs 2024 tarihleri arasında gsbbiz.gsb.gov.tr adresinden yapılacaktır.

4-Katılımcılar, gsbbiz.gsb.gov.tr adresi üzerinden www.turkiye.gov.tr (E-Devlet) aracılığıyla başvuru yapabilecektir.

5-18 yaşından küçük katılımcılar sadece velisi aracılığıyla başvuru yapabilecektir. Yarışmacının velisi gsbbiz.gsb.gov.tr adresinden kendi E-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra “Velayeti Altındaki Kişi Adına” sekmesini işaretleyip gelen ekranda “Gençler Arası Öykü Yarışmaları” logosunu seçip daha sonra katılımcının bilgilerini girerek başvuru yapacaktır. İstenen bilgileri doldurduktan sonra eseri/dosyayı sisteme yükleyecektir.

6-18 yaşından büyük katılımcılar kendilerine ait E-Devlet şifreleriyle yarışmaya başvuru yapabilecektir.

7-Yarışmacılar, istenen bilgileri doldurduktan sonra eseri / dosyayı sisteme yükleyecektir.

8-Eser / dosya gsbbiz.gsb.gov.tr adresine 03 Mayıs 2024 tarihlerine kadar yüklenebilecektir. (Sistem 23.59’da kapatılacaktır.)

9-Yarışmacılar başvuru yaparken yarışma kurallarına ve yazdıkları eserden kaynaklanan telif haklarını (işletme, çoğaltma, yayma, temsil etme, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakları) Bakanlık’a devrettiklerine dair taahhütname-muvafakatnameyi okuyacak ve onaylayacaktır.

10-Eserler her bir kenardan 2,5 cm boşluklu sayfa düzeninde, Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto, 1,5 satır aralığı ile yazılacak olup sadece Pdf dosyası olarak yüklenecektir.

11-Eserler en az 3 (üç) en fazla 10 (on) sayfadan oluşacaktır. Eserler Türkçe yazılacaktır.

12-Yarışmacılar, yarışmaya sadece bir eserle bir defa katılabilir.

13-Yarışma başvurusu tamamlandıktan sonra yarışmacılar herhangi bir güncelleme yapamayacaktır.

14-Yarışma kapsamında başvurusu yapılan eserin alıntı veya kopya olduğunun, başka bir yarışma veya herhangi bir yayın gurubuna gönderildiğinin tespit edilmesi durumunda eserler, Seçici Kurula danışılarak Genel Müdürlük Düzenleme Kurulu üyeleri tarafından iptal edilir.

15-Yarışmaya gönderilen öykülerin hukuki ve bilimsel sorumluluğu yazarına aittir. Üçüncü kişilerin, öykünün telif hakkı konusunda iddia ve talepleri olması durumunda sorumluluk öykü sahibinindir.

16-“V. Gençler Arası Öykü Yarışması”na gönderilen eserler alanında uzman seçici kurul tarafından değerlendirilecektir.

Eserler;

17-Özgünlük (20 Puan),
Olay Örgüsü / Kurgu (20 Puan),
Çevre ve Karakter Betimlemesi (20 Puan),
Üslup / Dil ve Anlatım (10 Puan),
İmla, Noktalama ve Anlatım Bozuklukları (10 Puan),
Sanatsal İfade Yoğunluğu (10 Puan),
Kullanılan Kelime Dağarcığı (10 Puan),
kriterlerine göre değerlendirilecektir.

18-Yarışmaya katılanlar “V. Gençler Arası Öykü Yarışması Uygulama Talimatı’nda belirtilen şartları kabul etmiş sayılır.

İtirazlar
a) İtirazlar Genel Müdürlük Düzenleme Kuruluna EK-2’de yer alan “İtiraz Dilekçesi” ile yapılır.

b) Jürinin yaptığı puanlamaya itiraz edilemez. İtirazlar, puanlama dışındaki talimatnamede belirtilen hususlara dayanarak yapılır.

c) İtirazlar, resmi sonuçlar açıklandıktan sonraki 5 iş günü içerisinde yapılacaktır.

d) İtirazlar en geç 5 iş günü içerisinde karara bağlanacak ve sonuç ilgililere duyurulacaktır.

Özel Esaslar

a) Yarışmacılar, yarışmaya sadece bir eserle bir defa katılabilir.

b) Yarışma kapsamında başvurusu yapılan eserin alıntı veya kopya olduğunun, başka bir yarışma veya herhangi bir yayın gurubuna gönderildiğinin tespit edilmesi durumunda eserler, Seçici Kurula da danışılarak Genel Müdürlük Düzenleme Kurulu üyeleri tarafından iptal edilir.

c) Bu maddenin ‘a’ bendinde belirtilen kuralı ihlal eden eserler ödül kazanmış olsalar bile dereceleri iptal edilecek ve eser sahibi hiçbir hak iddia edemeyecektir.

d) Yarışmacılar eserlerinde veya yarışma sürecinde Türkiye Cumhuriyeti Devletine, yöneticilerine hakaret veya alay konuları içeren, ırk, mezhep, cinsiyet, engellilik durumu vb. ayrımcı söylemler, argo veya küfür içeren, müstehcen bir söze/davranışa yer veren, herhangi bir parti lehinde veya aleyhinde siyasi içerik ve siyasi eleştiri içeren, herhangi bir markayı öven/eleştiren, ahlaki değerlere uygun olmayan, maddi ve manevi duygulara olumsuz bir biçimde atıfta bulunan hüküm, söz ve eylemlerde bulunamaz. Bu eylemlerden birinin veya birden fazlasının gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi durumunda yarışmacılar Genel Müdürlük Düzenleme Kurulu kararıyla diskalifiye edilir.

e) Bakanlık, ödül alan ve almayan tüm eserlerin afiş, katalog, broşür, kitap/kitapçık vb. her türlü hakkının kullanılması konusunda yetkili olacak ve bu eserlerin 5846 sayılı Kanun kapsamındaki tüm telif haklarına (işletme, çoğaltma, yayma, temsil etme, ses ve görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakları) sahip olacaktır.

f) Yarışmacılar, Bakanlık tarafından yarışma öncesinde, esnasında veya sonrasında yapılacak her türlü yazılı veya görsel tanıtım, yayın, sosyal medya ve internet yayınlarında yer almayı kabul ve taahhüt eder.

g) Yarışmacılar, Bakanlık tarafından yarışma sonrasında yapılacak ödül töreni veya etkinliğe katılmak zorundadır ancak zorunlu hallerin (ölüm, hastalık, doğal afet vb.) ortaya çıkması halinde söz konusu durum yazılı veya sözlü olarak Genel Müdürlük Düzenleme Kuruluna bildirilecektir.

h) Yarışmaya katılan eserler, eser sahibi tarafından herhangi bir hak iddia edilmeksizin Bakanlık tarafından süresiz ve bedelsiz olarak kullanılabilecektir.

i) Yarışmaya gönderilen öykülerin hukuki ve bilimsel sorumluluğu yazarına aittir. Üçüncü kişilerin, öykünün telif hakkı konusunda iddia ve talepleri olması durumunda sorumluluk öykü sahibinindir.

j) Bakanlık, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Bakanlık, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir.

k) Yarışmaya katılanlar “V. Gençler Arası Öykü Yarışması Uygulama” Talimatı’nda belirtilen şartları kabul etmiş sayılır.

Yarışma Takvimi
Başvuru Tarihleri: 15 Şubat 2024 – 03 Mayıs 2024
Sonuçların Açıklanması: 23 Mayıs 2024

Yarışma sonuçları Bakanlık resmi sosyal medya hesaplarından duyurulacaktır.

Ödüller
“Gençler Arası Öykü Yarışması”nda iki kategoride ayrı olmak üzere; Birinci olanlara Dizüstü Bilgisayar, İkinci olanlara Akıllı Telefon, Üçüncü olanlara Akıllı Saat ödülü verilecektir.
Kategorisinde 4-20. sıradaki katılımcılara 1.000 TL değerinde kitap hediye kartı verilecektir.

İrtibat
Gençlik ve Spor Bakanlığı Kurumsal İletişim Merkezi (GSB KİM) 444 0 472

İlgili Birim (Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü-Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Dairesi)

Başvuru İçin Tıklayın.

Yorumlar

 1. Eylül dedi ki:

  Merhaba. Sonuçlara göre hediye çeki kazandım. Ödül ile ilgili ne yapmalıyım. Bakanlık Ankara’da tören mi düzenleyecek ya da hediye çeki adresimize mi gönderilecek.

  1. şartnamede ödül törenine katılmak zorunlu olarak belirtilmiş.
   444 0 472
   telefon numarasından bilgi alınız.

 2. Mine dedi ki:

  Yarışma sonuçlarına ulaşamıyoruz yardımcı olabilir misiniz??

  1. sonuçlar henüz açıklanmamış. bakanlığın sosyal medya hesaplarından açıklanacak.
   iletişim: 444 0 472