BursBurs BaşvurularıAçık LiseAçık OrtaokulMESEMEdebiyat YarışmalarıÖykü YarışmasıÜniversite BursuUstalık BelgesiUsta Öğretici

Genç Sanat Güncel Sanat Proje Yarışması 2024

Genç Sanat Güncel Sanat Proje Yarışması 2024

10. Genç Sanat Güncel Sanat Proje Yarışması

Kültür Ve Turizm Bakanlığı 10. Genç Sanat Güncel Sanat Proje Yarışması Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Yönelik Olarak Düzenleniyor.

Yarışmanın Adı
Genç Sanat: 10. Güncel Sanat Proje Yarışması

Yarışmaya Katılım Koşulları
1. 1 Ocak 1990 tarihinde ve daha sonrasında doğmuş olanlar yarışmaya başvurabilir. Katılımcıların, 01 Ocak 2025 tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olması gerekmektedir.

2. Yarışma; Seçici Kurul üyeleri ile birinci derece yakınları dışında ülkemiz ve YÖK denkliği olan yurtdışındaki üniversitelerin Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu (ön lisans), Güzel Sanatlar Fakültesi, İletişim Fakültesi, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Fakültesi ile uygulamalı sanat eğitimi veren Eğitim Fakültelerinde lisans ve lisansüstü (yüksek lisans, sanatta yeterlik ve doktora) düzeyde eğitim gören ve mezun olmuş T.C. vatandaşı katılımcılara açıktır.

3. Yukarıda belirtilen fakülteler dışında öğrenim gören ancak güzel sanatlar eğitimi veren farklı fakülte ve enstitülerden ders alan öğrenciler transkriptlerini beyan etmek şartıyla yarışmaya katılabilirler.

4. Yarışma; video, fotoğraf, yerleştirme, yeni medya, grafik, resim, seramik, baskı, heykel ve karışık teknik gibi görsel sanatın tüm ifade biçimlerine açıktır. Katılımcılar görsel sanatlar içerisinde değerlendirilebilecek kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü teknik ve malzeme ile projelerini/işlerini hazırlamakta, yeni yaklaşımlar önermekte serbesttirler. Ancak işin, kapalı mekânda sergileneceği düşünülerek hazırlanması gerekmektedir.

5. Her katılımcı daha önce herhangi bir yarışmada (sosyal medya, youtube v.b. platformlarda düzenlenen yarışmalar da dâhil) ödül almamış ya da sergilenmemiş ve son 2 ( iki ) yıl içerisinde üretilmiş kendilerine ait özgün 1 (bir) adet iş ile yarışmaya katılabilir.

6. Başvuru işinin daha önce herhangi bir yarışmalı sergiye katılmış olduğunun tespiti halinde ilgili işin adaylığı/başvurusu derhal iptal edilecektir. Ayrıca başvuru işine ait görseller belge niteliği taşıyacağından çevrimiçi yapılacak başvuruda yer alan görsellerde herhangi bir düzenleme yapılmamalı, görseller ile işin aslı uyumlu olmalıdır. Bu hususların ödül kazanıldıktan sonra tespiti halinde aday kazandığı para ödülü (yasal faizi ile) ve başarı/katılım belgesini iade ile mükellef olacaktır.

7. Katılımcılar, başvuru işlerinin özgün olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. Bu konuda çıkacak bir anlaşmazlık ve tereddüt durumunda tüm sorumluluk başvuru sahibine aittir.

8. Başvuru işlerinin en uzun kenarı, genişliği veya yüksekliği 3 ( üç ) M’yi, videoların süresi ise 2 ( iki ) dakikayı geçmeyecek şekilde olmalıdır.

9. Bakanlık gerekli gördüğü takdirde yarışma takvimi üzerinde değişiklik yapabilir veya yarışmayı iptal edebilir.

Yarışmanın Adı Ve Kapsamı
Bakanlığımızca; ülkemizdeki güncel sanatı ve genç sanatçıları desteklemek amacıyla “Genç Sanat: 10. Güncel Sanat Proje Yarışması” düzenlenmiştir. Yarışmanın onuncu yılı olması vesilesiyle herhangi bir kavramsal çerçeve belirlenmemiştir. Yarışma konusu “serbest”tir.

Çevrimiçi Online Başvuru

• Başvuru, “e-devlet” bağlantılı https://gorselsanat.ktb.gov.tr/ web sitesi üzerinden çevrimiçi yapılacağından başvuru işine ait alternatif hiçbir gönderi (eserin aslı veya e-posta, posta, kargo, kurye, elden teslim v.b.) kabul edilmeyecektir.

• Her katılımcı mutlaka kendisine ait e-devlet şifresi ile yarışmaya başvurmalıdır. Başka birine ait e-devlet şifresi ile yarışmaya başvurulması halinde başvuru işine bakılmaksızın katılımcı yarışmadan diskalifiye edilecektir. Yine ödül aldıktan sonra böyle bir durum tespit edilirse katılımcı aldığı ödül ve belgeleri iade edecektir.

• Yarışmaya katılım sağlamak için, 19 Ağustos- 19 Eylül 2024 tarihleri arasında yarışma başvuru sitesi üzerinden çevrimiçi başvuru aşamalarının katılımcılar tarafından eksiksiz olarak tamamlanmış olması gerekmektedir. Katılımcılar; yükleme sayfasındaki yönergeye uygun biçimde önce üyelik işlemlerini gerçekleştirecek ve katılım formunu eksiksiz şekilde doldurarak tamamlayacaklar sonra gerekli belgeleri ve eser görsellerini yükleyeceklerdir.

• Katılımcılar başvuruyu tamamladıktan sonra sistem tarafından oluşturulan başvuru numarasının yer aldığı formun çıktısını kendileri muhafaza edecektir. Başvuru formu Bakanlığa gönderilmeyecektir.

Çevrimiçi Başvuru Sırasında Sisteme Yüklenecek Evrak Ve Görseller

1. Katılımcılar başvuru esnasında sisteme eğitim gördükleri üniversitelerden veya e-devlet uygulamasından güncel (son 6 ay içerisinde) alınmış öğrenci belgesini, mezun olanlar ise diploma/geçici mezuniyet belgesini yüklemelidirler.

2. Başvuru işine ait görseller; farklı açılardan çekilmiş, en fazla beş ( 5 ) adet olmak üzere çözünürlüğü 300 dpi- JPEG formatında kaydedilmiş olmalıdır.

3. Seçici Kurul değerlendirmesi sonucunda ödül, mansiyon ve sergileme alan işler, yarışma kataloğunda yer alacağından sisteme kaydedilecek görsellerde yer alacak başvuru işlerinin düz bir fonda ve temiz bir zeminde fotoğraflanmış olmasına özen gösterilmelidir.

4. Video, dijital, işitsel sanat ve performans gibi diğer alanlarda yarışmaya katılanlar ise video ve ses dosyalarını jenerik dahil minimum 45, maksimum 120 saniye olacak şekilde, seslendirmesi yapılmış, ses-müzik ve efektleri uygun hale getirilmiş (mikslenmiş), HD 25 fps (1920×1080), maksimum 50 MB ve MP4 formatında hazırlanmış olarak yüklemelidirler. Yüklenen dosyada hiçbir şekilde katılımcının kimliğini açık edecek bir ibare kesinlikle bulunmamalıdır.

5. Başvuru işi için özel bir kurgu/kuruluma gerek duyulması durumunda dosyada başvuru işinin mekân içindeki yerleşimini gösteren cepheden ve kuşbakışı çizimleri veya fotoğrafları ile ağırlığının, ölçülerinin, kurulumunda kullanılacak araçların/gereçlerin ve diğer tüm bilgilerin de yer alacağı bir metin (jpg olarak) “eser görselleri” alanına yüklenmelidir. Yüklenecek metinde ve işin üzerinde katılımcının kimliğini açık edecek hiçbir ibare yer almamalıdır.

6. Sisteme yüklenecek fotoğraf, görüntü ve/veya sesin belirtilen nitelikleri taşıması ve başvuru işini en iyi ve doğru şekilde yansıtması zorunludur. Aksi takdirde katılımcı, uyarılmaksızın yarışma dışı bırakılacaktır.

Seçici Kurul Değerlendirmesi

• Sergide yer alacak işler ve ödüller, seçici kurul değerlendirmesi ile belirlenecektir. Seçici Kurul, ikisi Bakanlık temsilcisi olmak üzere toplam yedi kişiden oluşturulacaktır.

• Yarışmanın Seçici Kurul üyelerinin isimleri, son başvuru tarihinden (19 Eylül 2024) sonra Bakanlık ve Bakanlık uzantılı resmi internet sitelerinden duyurulacaktır.

• Bakanlık, değerlendirmeye katılamayan Seçici Kurul üyesi yerine yedek üyeler içerisinden bir başka üye belirleme hakkına sahiptir.

• Seçici Kurul değerlendirmeleri sonucunda aldıkları puana göre başvuru işleri, belirlenen sergileme sayısı doğrultusunda sırasıyla başarı ödülüne, mansiyona ve sergilenmeye değer görülecektir. Değerlendirme neticesinde puanlamada eşitlik olması durumunda katılımcıların doğum tarihlerine göre yaşı küçük olan katılımcının başvuru işi, sistemde otomatik olarak bir üst sıraya geçer.

• Seçici Kurul, değerlendirme esnasında işin görselleri ve bilgileri dışında katılımcıya ait hiçbir kişisel bilgiye ulaşamayacaktır.

• Yarışmaya katılan işlerin özgün olması temel koşuldur. Seçici Kurul; değerlendirme aşamasında başvuruları anlam, yaratıcılık, farklılık, sanatsal kaygı ve estetik bütünlük çerçevesinde ele alacaktır.

• Sergiye giren iş ile ilgili intihal, direkt alıntı, aşırı benzerlik ve/veya işin başka bir yarışmada ödül aldığı ya da sergilendiği konusunda itiraz olması durumunda söz konusu işlerin/projelerin yarışmadan/sergiden çıkartılıp çıkartılmamasına Seçici Kurul karar verir. Ödül ve sergileme aldıktan sonra böyle bir durum tespit edilirse katılımcı aldığı ödül (yasal faizi ile birlikte) ve belgeleri iade edecektir.

• Seçici Kurul, değerlendirme aşamasında gerekli gördüğü takdirde yarışma sekretaryası aracılığıyla katılımcılardan ek bilgi veya başvuru işinin farklı görsellerini talep edebilecektir.

• Seçici Kurul değerlendirmesi neticesinde yarışmada ödül ve sergileme alamayan işlerin başvuruları, yarışma bitiminden sonra gerekli görüldüğü takdirde Bakanlık tarafından sistemden silinecektir.

• Seçici Kurul, ödül sayılarında değişiklik yapabilir, ödüllerin tümünü ya da bir kısmını dağıtıp dağıtmamakta serbesttir.

Eser Teslimi
• Seçici Kurul değerlendirmesi sonucunda sergiye giren işler, sergilenmeye hazır şekilde Bakanlıkça ilan edilecek olan sergi mekânına elden teslim edilecektir.

• Kargo veya nakliye gibi alternatif yöntemler ile gönderilen işlerin sorumluluğu ve gönderi ödemesi katılımcıya aittir. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile sergi mekânı bu konuda sorumluluk almayacaktır.

• Katılımcılar, işlerinin kurulumunda kullanılacak araç ve gereçleri kendileri temin edeceklerdir.

• Sergilenecek işler, Bakanlıkça ilan edilecek sergi tarihinden önce sergi mekânı ile iletişim sağlanarak eser sahibi tarafından kurulmalıdır. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile sergi mekânı bu konuda sorumluluk almayacaktır.

Genç Sanat: 10. Güncel Sanat Proje Yarışması Ve Sergisi

• Başarı ödülü, mansiyon ve sergileme alan işler, Seçici Kurul değerlendirmesi ile belirlenerek, 2024 yılı içerisinde açılacak sergi ile sanatseverlerin beğenisine sunulacaktır.

• Sergi mekânı ve tarihi ile işlerin sergi mekânına teslim tarihi, Seçici Kurul değerlendirmesinden sonra Bakanlık ve Bakanlık uzantılı resmi internet sitelerinden (https://www.ktb.gov.tr/, https://guzelsanatlar.ktb.gov.tr/ ) duyurulacaktır.

• Sergi tasarımı, Bakanlıkça belirlenecek sergi küratörü tarafından oluşturulacak olup katılımcılar sergi düzenine müdahale edemeyecektir. Seri ve çok parçadan oluşan işler, sergi mekânının fiziksel koşulları ile küratörün sergi tasarımı doğrultusunda katılımcıyla iletişim halinde yeniden düzenlenebilir, parçalar azaltılabilir. Bakanlık, seri ve çok parçalı işlerin tüm parçalarını sergilememe hakkını saklı tutar.

• Sergide yer alan işler, sergi kataloğu ile belgelenecektir. Katalogda işin görseli, adı ve teknik özellikleri, kavramsal açıklaması ile katılımcının adı soyadı, okulu ve e-posta adresi yer alacaktır.

• Bakanlık, sergiye teslim edilen işlerin sergilenmesi sırasında gereken tedbirleri alır. Buna rağmen söz konusu eserlerle ilgili olarak doğabilecek kayıp veya her türlü zarara ilişkin değer tespiti yapmak üzere Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce oluşturulacak komisyonun kararı geçerlidir.

Yarışma Ödülleri
Seçici Kurul Değerlendirmesi Sonucunda;
5 Adet Başarı Ödülü 35.000 Türk Lirası + Başarı Belgesi
5 Adet Mansiyon Ödülü 17.000 Türk Lirası + Başarı Belgesi
20 Adet Sergilenme Ödülü 8.000 Türk Lirası + Katılım Belgesi

Yarışma sonuçları, Bakanlık ve Bakanlık uzantılı resmi internet sitelerinden ve sosyal medya hesaplarında duyurulacak olup katılımcılar telefon ya da e-posta ile ayrıca bilgilendirilmeyecektir.

• Sergiye giren tüm işlerin sergide yer alması zorunludur. Yarışma neticesinde işi sergilemeye giren ancak eserini sergilemekten vazgeçen katılımcıların, yarışma sonuçlarının açıklanmasını takiben 3 (üç) gün içerisinde ıslak imzalı dilekçe ile yarışmalı sergiden çekildiğini, para ödülünden ve başarı belgesinden feragat ettiğini Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne beyan etmesi gerekmektedir. Böyle bir durumda Bakanlık, sergiden çekilen işin/işlerin yerine sistemdeki puanlamaya göre sergi dışı kalmış en yüksek puanlı işi/işleri, sergiye dahil etme hakkını saklı tutar.

• Başarı ödülü ve mansiyon alan katılımcılar, başarı belgesini ödül töreni ve sergi açılışında almalı; ödül törenine katılım sağlamayacak olmaları durumunda mücbir sebep göstermeleri ve yerlerine bir vekil tayin etmeleri gerekmektedir.

• Başarı ödülü, mansiyon ve sergileme alan katılımcıların, düzenlenecek olan ödül töreni ve sergiye katılabilmeleri için gerekli ulaşım, eser taşıma, konaklama gibi giderleri kendi sorumluluklarındadır.

• Yarışma sonuçları açıklandıktan sonra şartnamede belirtilen ödül ödemesi (damga vergisi kesintisi yapıldıktan sonra), hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kendilerine ait banka hesap/IBAN numaralarına gönderilecektir. Hak sahibinin belirtilen sürede hesap numarasını bildirmemesi durumunda ödül bedeli, 2024 yılı sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif v.b. herhangi bir talebi olamaz.

• İşi sergide yer alan katılımcılardan ödemeleri yapılmadan önce e- devletten alacakları “Gelir İdaresi Başkanlığı Borcu Yoktur” belgesi talep edilecektir.

Sergi Mekanı
Sergi mekânı ve eserlerin sergi mekânına teslim tarihleri, seçici kurul değerlendirmesinden sonra Bakanlık ve Bakanlık uzantılı resmi internet sitelerinden duyurulacaktır.

Telif Hakkı
• Yarışma sonunda ödüle, mansiyona ve sergilenmeye değer görülen işlerin görselleri, bütün telif haklarıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından basit ruhsat şeklinde mali hakları devralınmış gibi işlem görür. Kültür ve Turizm Bakanlığı ödül, mansiyon ya da sergilenmeye değer bulunan işlerin görsellerini; Bakanlık ve Bakanlık uzantılı internet sayfalarında, televizyon yayınlarında, internet, sosyal medya ve diğer iletişim mecralarında, etkinliklerde ve eğitim faaliyetlerinde afiş, katalog, broşür vb. her türlü tanıtım malzemeleri olarak 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen şekilde; işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkının yanı sıra sergilemek üzere kullanma ve gösterme hakkı da dâhil olmak üzere tüm telif haklarına herhangi bir bedel ödemeksizin kullanma hakkına sahip olacaktır. Katılımcı bu hususa herhangi bir itirazda bulunmayacağını ve yasal yollara başvurmak hakkından şimdiden gayrikabili rücu feragat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

• Ödül, mansiyon ve sergileme alan iş sahipleri, ödül tutarlarının aynı zamanda telif ücreti yerine geçtiğini; ödül, mansiyon ve sergileme alan işleri için verilen para ödülünden başka; işe ait görselin basma, yayın, telif, kullanım, sergileme hakkına ilişkin olarak her ne nam altında olursa olsun Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul eder.

• İş sahibi, işinin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu iş üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını; işi üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini; üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde iş sahibinin kendisinin hukuken sorumlu olduğunu; beyan, kabul ve garanti etmektedir.

• Başvuru işlerinde yer alacak görseller ile ilgili izinsiz kullanım, telif vb. taleplerden doğabilecek hukuki sorumluluklar da katılımcıya aittir.

• Ödül, mansiyon ve sergileme alan işler, Kültür ve Turizm Bakanlığınca sergilenecek ve bu işler ile ilgili her türlü dijital ve basılı materyal Bakanlıkça üretilebilecektir.

Eserlerin İadesi
• Ödül, mansiyon veya sergilenmeye değer bulunan işlerin iadeleri sergi bitiminden sonra yapılacaktır. İade işlemlerinin başlama tarihi, Bakanlık resmi internet sitelerinden veya e- posta ile duyurulacaktır. Katılımcılar, sergi mekânından başvuru işlerini bizzat elden teslim almalıdır. Kargo ve nakliye gibi alternatif gönderilerde oluşabilecek kayıp ve zarardan Bakanlık, sergi mekânı ve taşıyıcı firma sorumlu olmayacaktır.

• Katılımcı işini kendisi teslim alamayacağı takdirde; sergi mekânındaki görevliye “Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne” hitaben yazılmış, işinin bir başkası tarafından teslim alınacağını bildiren bir dilekçe ulaştıracaktır.

• İade işlemlerinin başladığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde sergi mekânından geri alınmayan işlerin kaybından veya uğrayabileceği hasardan Bakanlık ve sergi mekânı sorumlu tutulamayacaktır.

• Sergi sonunda belirtilen süre içinde işini teslim almayan katılımcılar, işini geri alarak tarafımıza bildirene kadar, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilecek olan yarışmalı sergilere katılım haklarını kaybetmiş sayılacaklardır.

Diğer Hususlar
• İnternet üzerinden yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması durumunda şartnamede belirtilen irtibat kişileri ile iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.

• Katılımcılar; https://gorselsanat.ktb.gov.tr/ yarışma web sitesi üzerinden çevrimiçi yarışma başvuru sistemine iş görsellerini yüklemek ve başvuru numarası almakla şartname koşullarını okumuş ve kabul etmiş olurlar. Katılımcıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

• Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde Kültür ve Turizm Bakanlığının kararları geçerli olacaktır.

İletişim- İrtibat Kişileri

Kültür ve Turizm Bakanlığı
Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü
Adres: Zübeyde Hanım Mahallesi Roma Meydanı Hipodrom Caddesi 6/33 06330 Hipodrom Ankara

İrtibat Kişileri:
Sıdıka Yılmaz: 0 312 470 58 80 (sidika.yilmaz@ktb.gov.tr)
Berrak Aydemir: 0 312 470 58 79 (berrak.dikmen@ktb.gov.tr) Web: https://guzelsanatlar.ktb.gov.tr/

Yarışma Başvuru Takvimi
Yarışmaya Başvuru Başlangıç Tarihi 19 Ağustos 2024 Saat 00:32.
Başvuruların Sona Ermesi 19 Eylül 2024 Saat 23:59.

Başvuru İçin Tıklayın.
Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.