BursBurs BaşvurularıAçık LiseAçık OrtaokulMESEMEdebiyat YarışmalarıÖykü YarışmasıÜniversite BursuUstalık BelgesiUsta Öğretici

Gaziantep Ticaret Borsası Fotoğraf Yarışmaları

Gaziantep Ticaret Borsası Fotoğraf Yarışmaları

Gaziantep Ticaret Borsası Fotoğraf Yarışmaları

Gaziantep Ticaret Borsası Fotoğraf Yarışmaları Düzenliyor. Gaziantep’te Hasat Mevsimi ve Kadim Şehir Gaziantep Fotoğraf Yarışması Başvuruları Online Olarak Yapılacak.

Düzenleyen Kurum: Gaziantep Ticaret Borsası
Yarışma Kapsamı: Gaziantep İli Sınırlarında (İlçeler Dahil) Çekilen Fotoğraflar
Yarışmanın Türü: Fotoğraf Yarışması
Kimler Başvuru Yapabilir: Amatör Ve Profesyonel Tüm Fotoğrafçılar
Başvuru Nasıl Yapılır: Online Olarak Yapılacak

Gaziantep’te Hasat Mevsimi Fotoğraf Yarışması

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü: Tam Altın
İkincilik Ödülü: Yarım Altın
Üçüncülük Ödülü: Çeyrek Altını
Sergileme Ödülü: (7 Adet) Daha Sonra Belirlenecek

Yarışmanın Amacı
Gaziantep’te Yeni Hasat Sezonu Öncesi Amatör Ve Profesyonel Fotoğraf Sanatçılarını Doğayla Buluşturmak, Kentin Sahip Olduğu Eşsiz Tarım Ürünlerini Tanıtmak, Yetiştirilen Ürünlerin Geleneksel Yöntemlerle Yapılan Hasadını Ve İşlenmesini Fotoğraf Kareleriyle Belgeleyerek Gelecek Kuşaklara Taşımak.

Yarışmanın Konusu
Gaziantep il sınırları içerisinde hasadı yapılan tüm tarımsal ürünler ve bu ürünlerin işlenerek mamul hale dönüştürülmesine uzanan tüm süreçler fotoğraf yarışmasının konusunu oluşturmaktadır.

Yarışmaya Katılım Şartları
1. Fotoğraflar Gaziantep il sınırları içerisinde çekilmiş olmalıdır (Tüm İlçeler Dahil). Fotoğraflar dijital çekilmiş renkli görüntülerden oluşmalıdır. Katılımcılar, yarışmaya en fazla 10 fotoğraf ile katılabilirler.

2. Yarışmaya katılan fotoğrafların daha önce hiçbir yarışmada ödül ve sergileme almış olmaması; Ayrıca eserin 2023 ve 2024 yılları içerisinde çekilmiş olması gerekmektedir.

3. Yarışma için fotoğrafların en geç 25 Kasım 2024 Günü saat 23.55’e kadar (www.gtb.org.tr/fotograf-yarismasi) adresinden kayıt yaptırılarak yüklenmesi gerekmektedir.

4. Yükleme yapılan fotoğraflar jpg / jpeg formatında ve çözünürlüğü 300 dpi olacaktır. Fotoğrafların dosya büyüklüğü 3 MB – 4.99 MB aralığında olmalıdır.

5. Fotoğraflar çerçevesiz olacak ve fotoğraf üzerinde imza, işaret veya tarih vb. bilgiler bulunmayacaktır.

6. Yarışma, tüm amatör ve profesyonel fotoğraf sanatçılarına açıktır. Yarışmaya katılım ücretsizdir. Bir yarışmacının birden fazla eserinin, dereceye layık görülmesine veya sergilenmesine jüri karar verir.

Diğer Hususlar
1. Gaziantep Ticaret Borsası, bilgisayar teknolojilerini kullanarak hile yapıldığı ya da haksız yollardan ödül kazanıldığını tespit etmesi durumunda, ilgili yarışmacının kazandığı ödülü hiçbir uyarı yapmaksızın iptal etme hakkını saklı tutar.

2. Katılımcı, eserin Gaziantep Ticaret Borsası’nın sosyal medya üzerinde kullandığı (facebook, instagram, twitter ve benzeri) hesaplarının tamamı veya bir kısmında, Gaziantep Ticaret Borsası tarafından tek taraflı olarak belirlenecek her türlü yayın organında kullanılmasına muvafakat ettiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Katılımcı, bu tür kullanımlar için herhangi bir telif ücreti veya başkaca bir hak talebinde bulunamaz.

3. Katılımcılar fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve gerekli tüm izinlerin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Şöyle ki; katılımcı, üçüncü şahısların yarışmaya katılan eser üzerinde herhangi bir hakkı olmadığını, üçüncü kişilerden gelebilecek her türlü talebin doğrudan muhatabı olduğunu ve üçüncü kişilere karşı sorumlu olduğunu/olacağını; Gaziantep Ticaret Borsası’nın bu sebeple herhangi bir sorumluluk altında kalması, herhangi bir ödeme yapmak zorunda kalması, Eser’i kullanması sebebiyle herhangi bir şekilde zarara uğraması durumunda, Gaziantep Ticaret Borsası’nın tüm zararını derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini işbu şartnameyi okuyup kabul ederek yarışmaya katılmak suretiyle gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. Bu konuda oluşabilecek anlaşmazlıklarda Gaziantep Ticaret Borsası sorumlu tutulamaz.

Yarışmanın Takvimi
Yarışma Başlangıç Tarihi: 25 Haziran 2024
Yarışma Sonlanma Tarihi: 25 Kasım 2024
Jüri Toplantısı: Kesin tarih daha sonra açıklanacaktır.
Sonuçların Duyurulması: Jüri toplantısının ertesi günü
*Jüri değerlendirmesi esnasında birinci, ikinci ve üçüncülük alan eserlerin yanı sıra jüri tarafından uygun görülmesi halinde 7 esere sergileme ödülü verilecektir.
* Yarışmada derece alan esere ayrıca sergileme ödülü verilmeyecektir.

Jüri Heyeti
Jüriler daha sonra açıklanacaktır.

Yarışma İletişim / Sekreterya
Savaş OĞUZ (savasoguz@gtb.org.tr) – Mehmet KOÇ (mehmetkoc@gtb.org.tr)
Gaziantep Ticaret Borsası Mücahitler Mahallesi 52025 Nolu Sokak No:8/A- 27090 Şehitkamil Gaziantep
Telefon: 0 (342) 238 08 39 (pbx)
E-posta: fotografyarismasi@gtb.org.tr

Yarışmaya Başvuru İçin Tıklayın.

Kadim Şehir Gaziantep Fotoğraf Yarışması

Gaziantep Ticaret Borsası Kadim Şehir Gaziantep Fotoğraf Yarışması Düzenliyor. Altın Ödüllü Yarışmaya Başvurular Online Olarak Yapılacak.

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü: Tam Altın
İkincilik Ödülü: Yarım Altın
Üçüncülük Ödülü: Çeyrek Altını
Sergileme Ödülü: (7 Adet) Daha Sonra Belirlenecek

Yarışmanın Amacı
Gaziantep’in Tarihi, Turistik Ve Kültürel Zenginliklerini Tanıtmak, Unutulmaya Yüz Tutmuş Meslekleri, El Sanatlarını Ve Üretim Modellerini Yaşatmak, Yıllar İçerisinde Mekanlar İle İnsanlar Arasında Oluşan Bağlarla İlgili Dijital Kent Arşivi Oluşturmak.

Yarışmanın Konusu
Gaziantep’in Tarihi, Turistik Ve Kültürel Alanları İle Unutulmaya Yüz Tutmuş Meslekler, El Sanatları Ve Kent Yaşamına Işık Tutan Tüm Fotoğraflar Yarışmanın Genel Konusunu Oluşturmaktadır.

Yarışmaya Katılım Şartları
1. Fotoğraflar Gaziantep il sınırları içinde çekilmiş olmalıdır. Fotoğraflar dijital çekilmiş renkli görüntülerden oluşmalıdır. Katılımcılar, yarışmaya en fazla 5 fotoğraf ile katılabilirler.

2. Yarışmaya katılan fotoğrafların daha önce hiçbir yarışmada ödül ve sergileme almış olmaması; Ayrıca eserin 2022, 2023 ve 2024 yılları içerisinde çekilmiş olması gerekmektedir.

3. Yarışma için fotoğrafların en geç 25 Kasım 2024 Günü saat 23.55’e kadar (www.gtb.org.tr/fotograf-yarismasi) adresinden kayıt yaptırılarak yüklenmesi gerekmektedir.

4. Yükleme yapılan fotoğraflar jpg / jpeg formatında ve çözünürlüğü 300 dpi olacaktır. Fotoğrafların dosya büyüklüğü 3 MB – 4.99 MB aralığında olmalıdır.

5. Fotoğraflar çerçevesiz olacak ve fotoğraf üzerinde imza, işaret veya tarih vb. bilgiler bulunmayacaktır.

6. Yarışma, tüm amatör ve profesyonel fotoğraf sanatçılarına açıktır. Yarışmaya katılım ücretsizdir. Bir yarışmacının birden fazla eserinin, dereceye layık görülmesine veya sergilenmesine jüri karar verir.

Diğer Hususlar
1. Gaziantep Ticaret Borsası, bilgisayar teknolojilerini kullanarak hile yapıldığı ya da haksız yollardan ödül kazanıldığını tespit etmesi durumunda, ilgili yarışmacının kazandığı ödülü hiçbir uyarı yapmaksızın iptal etme hakkını saklı tutar.

2. Katılımcı, eserin Gaziantep Ticaret Borsası’nın sosyal medya üzerinde kullandığı (facebook, instagram, twitter ve benzeri) hesaplarının tamamı veya bir kısmında, Gaziantep Ticaret Borsası tarafından tek taraflı olarak belirlenecek her türlü yayın organında kullanılmasına muvafakat ettiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Katılımcı, bu tür kullanımlar için herhangi bir telif ücreti veya başkaca bir hak talebinde bulunamaz.

3. Katılımcılar fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve gerekli tüm izinlerin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Şöyle ki; katılımcı, üçüncü şahısların yarışmaya katılan eser üzerinde herhangi bir hakkı olmadığını, üçüncü kişilerden gelebilecek her türlü talebin doğrudan muhatabı olduğunu ve üçüncü kişilere karşı sorumlu olduğunu/olacağını; Gaziantep Ticaret Borsası’nın bu sebeple herhangi bir sorumluluk altında kalması, herhangi bir ödeme yapmak zorunda kalması, Eser’i kullanması sebebiyle herhangi bir şekilde zarara uğraması durumunda, Gaziantep Ticaret Borsası’nın tüm zararını derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini işbu şartnameyi okuyup kabul ederek yarışmaya katılmak suretiyle gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. Bu konuda oluşabilecek anlaşmazlıklarda Gaziantep Ticaret Borsası sorumlu tutulamaz.

Yarışma Takvimi
Yarışma Başlangıç Tarihi: 25 Haziran 2024
Yarışma Sonlanma Tarihi: 25 Kasım 2024
Jüri Toplantısı: Kesin tarih daha sonra açıklanacaktır.
Sonuçların Duyurulması: Jüri toplantısının ertesi günü
* Jüri değerlendirmesi esnasında birinci, ikinci ve üçüncülük alan eserlerin yanı sıra jüri tarafından uygun görülmesi halinde 7 esere sergileme ödülü verilecektir.
* Yarışmada derece alan esere ayrıca sergileme ödülü verilmeyecektir.

Yarışma İletişim / Sekreterya
Savaş OĞUZ (savasoguz@gtb.org.tr) – Mehmet KOÇ (mehmetkoc@gtb.org.tr)
Gaziantep Ticaret Borsası Mücahitler Mahallesi 52025 Nolu Sokak No:8/A- 27090 Şehitkamil Gaziantep
Telefon: 0 (342) 238 08 39 (pbx)
E-posta: fotografyarismasi@gtb.org.tr

Yarışmaya Başvuru İçin Tıklayın.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.