BursBurs BaşvurularıAçık LiseAçık OrtaokulMESEMEdebiyat YarışmalarıÖykü YarışmasıÜniversite BursuUstalık BelgesiUsta Öğretici

DSİ Ortaokul Öğrencileri Resim Ve Kompozisyon Yarışması 2024

DSİ Ortaokul Öğrencileri Resim Ve Kompozisyon Yarışması 2024

DSİ Ortaokul Öğrencileri Resim Ve Kompozisyon Yarışması

22 Mart Dünya Su Günü Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü DSİ Ortaokul Öğrencileri Resim Ve Kompozisyon Yarışması Başvuruları Başladı. Ödüllü Yarışmalara Türkiye Geneli Ortaokul 7. Ve 8. Sınıf Öğrencileri Katılabilecek.

2024 DSİ Dünya Su Günü Resim Yarışması

Konu
Barış İçin Sudan Faydalanmak

Amaç
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından her yıl düzenlenen 22 Mart Dünya Su Günü etkinlikleri kapsamında UNCED tarafından belirlenen “Barış İçin Sudan Faydalanmak” temalı resim yarışması ile konunun öneminin özellikle genç nesillere benimsetilmesi ve bilgi düzeyinin artırılmasının sağlanması, ayrıca dereceye girecek eserlerin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün katılacağı tüm sergi ve fuarlarda sergilenerek su bilincinin genç nesillere ve vatandaşlara aktarılması.

Yarışma Ödülleri
Ödül töreni, 22 Mart 2024 tarihinde Ankara veya Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün uygun gördüğü yerde yapılacak olup ödül sahibi öğrenci ve bir refakatçısının (Öğretmeni veya Velisi) ulaşımı ilgili Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüklerince, bir günlük konaklamaları ise törenin yapılacağı ilgili Bölge Müdürlüğü’nce sağlanacaktır.

Birincilik Ödülü: Plaket Ve 7.500 Türk Lirası
İkincilik Ödülü: Plaket Ve 6.000 Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü: Plaket Ve 5.000 Türk Lirası
Dereceye girenlerin dışında uygun görülen eser sahipleri; teşvik için mansiyon plaketi ile ödüllendirilebilecektir.
Yarışma ödüllerinin bütçesi DSİ Vakfı tarafından karşılanacaktır.

Katılım Şartları
1. Ortaokulların 7. ve 8. sınıfındaki öğrenciler bu yarışmaya katılabileceklerdir.

2. Yarışmaya katılım aşamasında başvuru yapan engelli yarışmacıların, başvuru formunda durumlarını beyan etmeleri halinde kayıt ve yarışma sürecinde ihtiyaç duyulması muhtemel yardım imkanları sunulacaktır.

3. Resimler, A3 (29.5 cm x 42 cm) resim kâğıdına pastel boya, sulu boya veya guaj boya tekniği ile yapılacaktır.
Bunların haricindeki, ölçü ve tekniklerle yapılacak olan çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

4. Resimlerin arka yüzüne, öğrenci ve resim öğretmeninin adı soyadı, okulu, sınıfı, numarası, okul adresi ve telefonu, velinin veya danışman öğretmenin (kendi açık rızasıyla) cep telefonları mutlaka yazılacaktır.

5. Katılımcı, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış, yayınlanmamış, tamamı veya bir bölümü kopya edilmemiş, internetten indirilmemiş ve yardım alınmamış resimler ile katılabilir.

6. İlgili Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüklerine 09.02.2024 tarihine kadar gönderilmeyen veya Bölge Müdürlüklerince değerlendirmeye alınmayan resimler, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kabul edilmeyecektir.

7. Resim, paspartu ve çerçeve yapılmadan, sertleştirilmiş ambalajlarda paketlenerek gönderilmeli, ücretleri yarışmacılar tarafından ödenecek olan posta ya da kargo ile gönderim sırasında doğabilecek zararlardan ve gecikmelerden Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü sorumlu olmayacaktır

8. Yarışmaya başvurular zorunlu değildir, yarışmaya katılımda gönüllülük esastır.

Değerlendirme: (Değerlendirme üç aşamada yapılacaktır.)
1. Okul İdaresi, öğrenciler tarafından hazırlanan resimleri değerlendirerek sadece birinci seçtiklerini en geç 9 Şubat 2024 tarihine kadar ilgili Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüklerine gönderecektir.

2. Okul İdarelerince birinci seçilen resimler, Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüklerinde oluşturulacak Seçici Kurul tarafından değerlendirilecek ve Bölge Müdürlüğü düzeyinde birinci, ikinci, üçüncü olanlar belirlenerek Bölge Müdürlüklerince ödüllendirilecektir. Bölge Müdürlükleri, sadece birinci seçilen resmi en geç 16 Şubat 2024 tarihine kadar, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tanıtma ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğüne gönderecektir.

3. Dünya Su Günü Resim Yarışması Eserlerinin Değerlendirme Ölçütleri
1) Konuya Uygunluk (Barış İçin Sudan Faydalanmak): (25 puan)
2) Yaratıcılık (Duygu düşünceyi resme aktarma ve ifade gücü): (25 puan)
3) Resim Tekniğini Uygulama (Kullanılan tekniğin özelliklerine göre uygulanması): (25 puan)
4) Özgünlük (Resmin tamamının öğrenci tarafından yapılması): (25 puan)

4. Bölge Müdürlüklerince birinci seçilen resimler; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nce oluşturulacak Seçici Kurul tarafından değerlendirilerek Türkiye genelindeki yarışma sonucunda birinci, ikinci ve üçüncü olanlar seçilecektir.
Seçici Kurul aşağıdaki isimlerden oluşmaktadır.

Başkan Abdullah ÜSTÜNER Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Başkan
Üye Menderes LALE Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Başkan Yrd.
Üye Kurtuluş MENGÜLOĞLU Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Başkan Yrd.
Üye Ergün ERDOĞAN Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Başkan Yrd
Üye Filiz ŞAHİN Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü

Telif Hakkı
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ödül alan veya almayan bütün eserleri eser sahiplerinden izin almak kaydıyla basım ve yayın hakkına sahip olacaktır. İzin alınmadan basım, yayım ve paylaşımı yapılmayacaktır.
Katılımcı, yarışmaya gönderdiği resimlerin kendisine ait olduğunu ve kullanım izinlerini aldığını kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Eseri ödül alan veya sergilemeye değer bulunan katılımcılardan, bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan bu yarışma ile elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

Resim İadesi
Yarışmada ödül alan ve sergileme amacıyla seçilen resimler dışındaki dereceye giremeyenlerin iadesi; İstek halinde; 03 Nisan 2024 tarihinden itibaren 15 gün içinde Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüklerinde birinci olarak dereceye giren Resimler Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden; diğer Resimler ise ilgili Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüklerinden Resim sahipleri tarafından elden ya da dilekçe karşılığı ücreti yarışmacı tarafından ödenecek posta veya kargo ile geri alınabilir, bu tarihler arası teslim alınmayan eserler hakkında mesuliyet kabul edilmeyecektir.

Adres
(Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüklerinin açık adresi yazılacaktır.)
…………………………………………………………….
Şartnameler, Genel Müdürlüğümüz web sitesi www.dsi.gov.tr adresinden, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığından ve Bölge Müdürlüklerimizden temin edilebilir. Tüm katılımcılar, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.

Yarışma Sekreteryası İletişim Ve Bilgi İçin
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Tanıtma ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
Adres: Mustafa Kemal Mahallesi Anadolu Bulvarı No:9 Çankaya Ankara
Telefon: (312) 454 49 65/ 454 49 68

2024 DSİ Dünya Su Günü Kompozisyon Yarışması

Konu
Barış İçin Sudan Faydalanmak

Amaç
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından her yıl düzenlenen 22 Mart Dünya Su Günü etkinlikleri kapsamında UNCED tarafından belirlenen “Barış İçin Sudan Faydalanmak” temalı kompozisyon yarışması ile konunun öneminin özellikle genç nesillere benimsetilmesi ve bilgi düzeyinin artırılmasının sağlanması, ayrıca dereceye girecek eserlerin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün katılacağı tüm sergi ve fuarlarda sergilenerek su bilincinin genç nesillere ve vatandaşlara aktarılması.

Yarışma Ödülleri
Ödül töreni, 22 Mart 2024 tarihinde Ankara veya Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün uygun gördüğü yerde yapılacak olup ödül sahibi öğrenci ve bir refakatçisinin (Öğretmeni veya Velisi) ulaşımı ilgili Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüklerince, bir günlük konaklamaları ise törenin yapılacağı ilgili Bölge Müdürlüğü’nce sağlanacaktır.

Birincilik Ödülü: Plaket Ve 7.500 Türk Lirası
İkincilik Ödülü: Plaket Ve 6.000 Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü: Plaket Ve 5.000 Türk Lirası
Dereceye girenlerin dışında uygun görülen eser sahipleri; teşvik için mansiyon plaketi ile ödüllendirilebilecektir.
Yarışma ödüllerinin bütçesi DSİ Vakfı tarafından karşılanacaktır.

Katılım Şartları
1. Ortaokulların 7. ve 8. sınıfındaki öğrenciler bu yarışmaya katılabileceklerdir.

2. Yarışmaya katılım aşamasında başvuru yapan engelli yarışmacıların, başvuru formunda durumlarını beyan etmeleri halinde kayıt ve yarışma sürecinde ihtiyaç duyulması muhtemel yardım imkanları sunulacaktır.

3. Kompozisyonlar A4 (21 cm x 29,7 cm) boyutundaki düz beyaz kâğıda; yazım kurallarına uygun, okunaklı bir el yazısıyla veya bilgisayarla Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto büyüklüğünde ve bir sayfayı geçmeyecek şekilde yazılmış olacaktır. Bunların haricindeki ölçü ve yazım kuralları ile yapılacak olan kompozisyonlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

4. Sayfanın sol alt köşesine öğrencinin adı soyadı, okulu, sınıfı, numarası, ulaşılabilecek okul telefonu ve adresi, velinin ve danışman öğretmenin (kişinin kendi açık rızasıyla) cep telefonları mutlaka yazılacaktır.

5. Katılımcı, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış, yayımlanmamış, tamamı veya bir bölümü kopya edilmemiş, internetten indirilmemiş ve yardım alınmamış kompozisyonlar ile katılabilir.

6. İlgili Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüklerine 09.02.2024 tarihine kadar gönderilmeyen veya Bölge Müdürlüklerince değerlendirmeye alınmayan kompozisyonlar, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kabul edilmeyecektir.

7. Kompozisyon, katlanmadan ve zarar görmeyecek şekilde gönderilmelidir. Gönderim ücretleri yarışmacılar tarafından ödenecektir. Posta ya da kargo ile gönderim sırasında doğabilecek zararlardan ve gecikmelerden Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü sorumlu olmayacaktır.
8. Yarışmaya başvurular zorunlu değildir, yarışmaya katılımda gönüllülük esastır.

Değerlendirme: (Değerlendirme üç aşamada yapılacaktır.)
1. Okul İdaresi, öğrenciler tarafından hazırlanan kompozisyonları değerlendirerek sadece birinci seçtikleri kompozisyonu en geç 09 Şubat 2024 tarihine kadar ilgili Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüklerine gönderecektir.

2. Okul İdarelerince birinci seçilen kompozisyonlar; Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüklerinde oluşturulacak Seçici Kurul tarafından değerlendirilecek ve Bölge Müdürlüğü düzeyinde birinci, ikinci, üçüncü olanlar belirlenerek Bölge Müdürlüklerince ödüllendirilecektir. Bölge Müdürlükleri, sadece birinci seçilen kompozisyonu en geç 16 Şubat 2024 tarihine kadar, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tanıtma ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğüne gönderecektir.

3. Dünya Su Günü Kompozisyon Yarışması Eserlerinin Değerlendirme Ölçütleri
• Konuyu ifade edebilme, duygu ve düşünceye aktarabilme (25 puan)
• Giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinin kullanımı (25 puan)
• Hitap, kullanılan dilin akıcılığı (25 puan)
• Türkçe dilbilgisi kurallarının ve noktalama işaretlerinin kullanımı (25 Puan)

4. Bölge Müdürlüklerince birinci seçilen kompozisyonlar; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce oluşturulacak Seçici Kurul tarafından değerlendirilerek Türkiye genelindeki yarışma sonucunda birinci, ikinci ve üçüncü olanlar seçilecektir. Seçici Kurul aşağıdaki isimlerden oluşmaktadır.
Başkan Abdullah ÜSTÜNER Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Başkan
Üye Menderes LALE Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Başkan Yrd.
Üye Kurtuluş MENGÜLOĞLU Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Başkan Yrd.
Üye Mücahit İbrahim ÖZTÜRK Özel Kalem Müdürlüğü Özel Kalem M.
Üye Selman SOĞUKPINAR Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Teknisyen

Telif Hakkı
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ödül alan veya almayan bütün eserleri eser sahiplerinden izin almak kaydıyla basım ve yayın hakkına sahip olacaktır. İzin alınmadan basım, yayım ve paylaşımı yapılmayacaktır.
Katılımcı, yarışmaya gönderdiği kompozisyonların kendisine ait olduğunu ve kullanım izinlerini aldığını kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Eseri ödül alan veya sergilemeye değer bulunan katılımcılardan, bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan bu yarışma ile elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

Kompozisyonların İadesi
Yarışmada ödül alan ve sergileme amacıyla seçilen kompozisyonların dışındaki dereceye giremeyenlerin iadesi; İstek halinde; 03.04.2024 tarihinden itibaren 15 gün içinde Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüklerinde birinci olarak dereceye giren kompozisyonlar Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden; diğer kompozisyonlar ise ilgili Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüklerinden kompozisyon sahipleri tarafından elden ya da dilekçe karşılığı ücreti yarışmacı tarafından ödenecek posta veya kargo ile geri alınabilir, bu tarihler arası teslim alınmayan eserler hakkında mesuliyet kabul edilmeyecektir.

Adres
(Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüklerinin açık adresi yazılacaktır.)
……………………………………………………….
Şartnameler, Genel Müdürlüğümüz web sitesi www.dsi.gov.tr adresinden, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığından ve Bölge Müdürlüklerimizden temin edilebilir. Tüm katılımcılar, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.

Yarışma Sekreteryası İletişim Ve Bilgi İçin
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Tanıtma ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
Adres: Mustafa Kemal Mahallesi Anadolu Bulvarı No:9 Çankaya/ Ankara
Telefon: (312) 454 49 65/ 454 49 68

2024 Resim Yarışması Şartnamesi İçin Tıklayın.
2024 Kompozisyon Yarışması Şartnamesi İçin Tıklayın.
Başvuru Formu İçin Tıklayın.
Açık Rıza Onayı İçin Tıklayın.
Aydınlatma Metni İçin Tıklayın.
Telif Hakkı İçin Tıklayın.
Veli İzin Belgesi İçin Tıklayın.
Dünya Su Günü Bilgi Notu İçin Tıklayın.
Milli Eğitim Bakanlığı Onay Yazısı İçin Tıklayın.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.