BursBurs BaşvurularıAçık LiseAçık OrtaokulMESEMEdebiyat YarışmalarıÖykü YarışmasıÜniversite BursuUstalık BelgesiUsta Öğretici

Doku Kumaş Tasarım Yarışması

Doku Kumaş Tasarım Yarışması

Doku Kumaş Tasarım Yarışması

Güneydoğu Anadolu Tekstil Ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Doku Kumaş Tasarım Yarışması Düzenliyor. Ödüllü Yarışma Öğrenci Ve Profesyonellerin Katılımına Açık.

Düzenleyen Kurum: GATHİB Güneydoğu Anadolu Tekstil Ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği
Yarışma Kapsamı: Ülke Geneli
Yarışmanın Türü: Tasarım Yarışması
Kimler Başvuru Yapabilir: Üniversitelerin İlgili Bölüm Öğrencileri Veya Mezunları
Başvuru Nasıl Yapılır: Online Olarak Yapılacak.

4. Doku Kumaş Tasarım Yarışması

Yarışma Kategorileri
1) Dokuma Kumaş Tasarımı
2) Örme Kumaş Tasarımı
3) Baskı Kumaş Tasarımı

Yarışma Hakkında

“Doku Kumaş Tasarım Yarışması”, Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (GATHİB) tarafından Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinasyonu ve T.C. Ticaret Bakanlığı desteği ile düzenlenen giysilik kumaş tasarımına yönelik bir yarışmadır.

Yarışma Ödülleri
Dokuma, Örme Ve Baskı Kumaş Tasarımı Kategorilerinin Her Biri İçin
Birincilik Ödülü 300.000 Türk Lirası
İkincilik Ödülü 200.000 Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 100.000 Türk Lirası
Ayrıca, Finalistler Arasından Sürdürülebilirlik Puanı Dikkate Alınarak 1. Olan Kişiye 150.000 Türk Lirası Değerinde “Sürdürülebilirlik Özel Ödülü” Verilecektir.

PR ve Tanıtım Ödülü
GATHİB, her bir kategoride dereceye giren ilk üç finalist ile Sürdürülebilirlik Özel Ödül’ünü alan finalistin kendisinin ve tasarım hikayesinin çeşitli sosyal medya mecralarında tanıtımı için gerekli faaliyetleri yürütür.

Yurt Dışı Eğitim Ödülü
Her bir kategoride birinci olmayı başaran yarışmacılar, 5973 Sayılı “İhracat Destekleri Hakkında Karar” ve ilgili mevzuat çerçevesinde Ticaret Bakanlığı tarafından yapılacak olan değerlendirme neticesinde uygun görülmesi halinde 1 yıl süre ile uluslararası düzeyde kabul görmüş yurt dışındaki eğitim merkezlerinde eğitim görme imkânına sahip olabileceklerdir.

Yarışmanın Amacı

Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (GATHİB) tarafından düzenlenen Doku Kumaş Tasarım Yarışması’nın amaçları;

1) Kumaş sektörüne yönelik ulusal/uluslararası pazarda rekabet edebilecek ve trend oluşturabilecek özgün ve katma değerli ürün tasarımları ortaya çıkarmak ve bu alandaki paydaşların rekabet gücünü artırmak,

2) İhraç edilebilme potansiyeline sahip ürün çeşitliliğini artırarak ulusal/uluslararası pazarda ülkemize ait özgün, katma değeri yüksek ve inovatif ürünlerin ortaya çıkmasını sağlamak,

3) Özgün ve yenilikçi tasarım sahibi katılımcıları, tasarım projelerine teknik ve finansal katkı sağlayabilecek uzmanlarla buluşturup ikili veya çoklu iş birliklerinin kurulabileceği bir platform oluşturmak,

4) Yeni tasarımcıların ortaya çıkmasını ve yetiştirilmesini teşvik etmek ve sektörün yenilikçi ve özgün karakterinin güçlenmesine katkı sağlamaktır.

Katılım Kriterleri

1) Üniversitelerin ilgili bölümlerinde (Tekstil, Tekstil ve Moda Tasarımı, Moda Tasarımı, Tekstil Tasarımı, Tekstil Mühendisliği, Geleneksel Türk Sanatları, Geleneksel Türk El Sanatları, Moda Giyim Tasarımı) okumak ya da mezun olmak, ilgili bölümlerde yüksek lisans, sanatta yeterlik veya doktora düzeylerinde okumak ya da mezun olmak.

2) 01/2006 ve öncesinde, 01/01/1989 ve sonrasında doğmuş olmak.

3) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

4) İhracatçı Birlikleri tarafından herhangi bir sektörde düzenlenen tasarım yarışmalarında maddi para ödülü alan yarışmacı, aynı yıl diğer tasarım yarışmalarına katılamaz. Aksi bir durumun tespiti halinde yarışmacı diskalifiye edilir ve ödül kazandıysa ödülü nakden ve defaten geri alınır.

5) İhracatçı Birlikleri tarafından herhangi bir sektörde düzenlenen tasarım yarışmalarında daha önceki yıllarda ödül alan yarışmacı Doku Kumaş Tasarım Yarışması’na katılım sağlayamaz.

6) Yarışmaya takım halinde değil, yalnızca bireysel olarak katılmak.

7) Moda dünyasında bilinen bir isim olmamak, adına kayıtlı ticari firma olmamak, bir firma ortağı olmamak ya da marka sahibi olmamak.

8) Herhangi bir firma bünyesinde çalışmakta olan katılımcılar için firma adına ticari amaçlı üretilmiş ürünler ile yarışmaya katılmıyor olmak.

9) Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Genel Sekreterliği çalışanı veya çalışanların birinci dereceden akrabaları yarışmaya katılamaz. Aksi bir durumun tespiti halinde yarışmacı diskalifiye edilir ve ödül verilmişse, ödülü nakden ve defaten geri alınır.

10) Görevden çekilmiş olsalar bile jüri üyeleri ve jüri üyelerinin 3. dereceye kadar yakınları yarışmaya katılamaz. Üniversiteler istisna olmak üzere, jüri üyelerinin çalıştığı kurum veya kuruluşlardan herhangi bir kişi yarışmaya katılamaz. Aksi bir durumun tespiti halinde yarışmacı diskalifiye edilir ve ödül verilmişse, ödülü nakden ve defaten geri alınır.

11) Yarışmacılar kumaş tasarımlarının kendisine ait olduğunu, daha önce profesyonel anlamda kullanılmadığını ve tüm beyanlarının gerçek olduğunu taahhüt ederler.

12) Konusu, teması ve içeriğinde Türk Hukuku çerçevesinde suç veya kabahat teşkil eden, suçluyu öven veya suçu teşvik eden hiçbir öge bulunmaması gerekir. Böyle bir ögenin varlığı halinde tüm sorumluluk yarışmacının olup, tespiti halinde yarışmacı diskalifiye edilir.

13) Yarışma şartnamesinde belirtilen tüm koşullara uyulması şarttır. Bu şartlara uymayan projeler yarışmaya kabul edilmezler.

14) Yarışmacılar yukarıda yer alan tüm beyanlarının gerçek olduğunu taahhüt ederler. dokusundasanatvar.org sitesinde yer alan taahhütnamenin yarışmaya katılan kişi tarafından doldurulup imzalanarak hem online hem fiziki başvuruda iletilmesi gerekmektedir. Taahhütlerine aykırı hallerin tespit edilmesi durumunda yarışmacı diskalifiye edilir ve ödül verilmişse, ödülü nakden ve defaten geri alınır.

Yarışmanın Kapsamı

Doku Kumaş Tasarım Yarışması, yarışmacıların esinlendikleri bir “tema” doğrultusunda, öğrenci ve profesyonel katılımına açık olarak 3 kategoride gerçekleştirilmektedir.

Teknik Şartlar ve Başvuru Dosyasının İçeriği

1) Kumaş tasarımları, endüstriyel olarak üretilebilir ve uygulanabilir olmalıdır.
2) Kumaş tasarımlarının daha önce ticarete konu olmaması, tamamen yarışma için tasarlanmış olması gerekmektedir.
3) Yarışmacılar yalnızca bir kategori için içinde 4 adet farklı kumaş tasarımı bulunan yalnızca bir adet dosya ile başvuruda bulunabilirler.
4) Kumaş tasarımlarında kullanılacak iplik çeşidi veya çeşitleri ile ilgili bir sınırlama bulunmamaktadır.

Başvuru dosyasının içeriği

• Jüri, tasarımcıların kişisel bilgilerine hiçbir şekilde erişemeyecektir. Tasarımlar üzerinde yarışmacıların kişisel bilgilerinin ya da ipuçlarının bulunması diskalifiye nedenidir.

• Her bir yarışmacı için, dokusundasanatvar.org adresine üye olduktan sonra harf ve rakamlardan oluşacak şekilde otomatik olarak sistem tarafından bir rumuz atanacaktır. Yarışmacı bilgilerinin ve başvuru alanının yer aldığı “Hemen Başvur” sayfasında bulunan rumuz, online ve fiziki olarak gönderilecek proje paftasının ilk sayfasına da yazılmalıdır.

• Proje paftaları PDF formatında ve en fazla 50 MB boyutunda olmalıdır. Yarışmacıların 4 farklı kumaş tasarımına ait tasarım görselleri 24 bit renk derinliğinde ve çözünürlüğü minimum 300 DPI olacak şekilde başvuru dosyasında yer almalıdır. Ayrıca söz konusu proje paftasında yarışmacıların kendi imkanları ile ürettikleri 20*20-30*30 cm ölçüleri aralığındaki 4 adet kumaş numunelerinin fotoğraflarına da yer verilmesi gerekmektedir. Paftalar, herhangi bir sayfa sınırlaması olmaksızın, dikey ya da yatay olarak hazırlanabilir.

• Dijital olarak hazırlanan proje paftaları A3 kâğıt boyutunda (297 x 420 mm) olacak şekilde fiziki olarak da hazırlanmalıdır.

• Yarışmacıların kendi imkanları ile 20*20 – 30*30 cm ölçüleri aralığında ürettikleri kumaş numuneleri (4 adet), diğer başvuru belgeleriyle birlikte fiziki olarak gönderilmelidir.

• Tasarımlarla birlikte moodboard ve kullanılan iplik, boya, kumaş türü ve üretim teknikleri detayları proje paftasında sunulmalıdır. Kumaş tasarımları, iplik bağlantılarını gösterecek şekilde fotoğraf, scan, bilgisayar çizimi veya renkli el çizimi olarak hazırlanmalıdır.

• Yarışmacılar tasarımlarını istedikleri şekilde (dijital ortamda, kağıt üzerinde el çizimi, boya ve benzeri malzemelerle, karışık tekniklerle, kolajlarla…) çalışabilirler.

• Başvuru dosyası; proje adı, teması, konusu, kumaş geliştirme öyküsü ve varsa tasarımının sürdürülebilirlik hikayesinin yer aldığı en fazla 5000 kelimeden oluşan bir metin içermelidir.

• Başvuru dosyasında yer alan tasarımlar, moodboard, teknik detaylar ve tanıtım metni üzerinde adayların isim ve adres gibi kişisel bilgileri bulunmamalıdır.

Başvuru

1) Fiziki olarak gönderilecek belgeler: Üzerine kumaş numuneleri (4 adet) yerleştirilmiş A3 boyutundaki proje paftaları, imzalı taahhütname, T.C. kimlik kartı fotokopisi, Yükseköğrenim mezun belgesi/ öğrenci belgesi, özgeçmiş.

2) Online olarak sisteme yüklenecek belgeler: Üzerine kumaş numuneleri (4 adet) yerleştirilmiş A3 boyutundaki proje paftaları, imzalı taahhütname, T.C. kimlik kartı fotokopisi, Yükseköğrenim mezun belgesi/ öğrenci belgesi, özgeçmiş.

3) Online başvurular dokusundasanatvar.org internet sitesi üzerinden yapılır. Yarışmacılar, aşağıda detayları belirtilen tüm başvuru belgelerini Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği adresine (Mücahitler Mah. Şehit Ertuğrul Polat Cad. No:3 Şehitkamil/GAZİANTEP) gönderici ödemeli olarak kargo yoluyla veya elden 12 Temmuz 2024 Cuma günü saat 17:30’a kadar tarihine kadar ulaştırmış olmalıdır. Kargoda yaşanabilecek gecikmelerden yarışmacı sorumludur. Belirlenen tarihten sonra ulaşan başvuru dosyaları dikkate alınmayacaktır.

4) Doku Kumaş Tasarım Yarışması’na başvurular online ve fiziki olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır.

5) Tüm dokümanlar online ve fiziki olarak sunulacaktır. Online veya fiziki başvurulardan herhangi birinde eksik bilgi/belge/dosya tespit edilmesi halinde başvurular geçersiz sayılacaktır.

Yarışma Süreci

1. Aşama: Birinci Jüri Değerlendirmesi

Birinci jüri değerlendirmesi aşamasında adayların online ve fiziki olarak sundukları, üzerinde kumaş numunelerinin de yer aldığı başvuru dosyaları (proje paftaları) adayların isimleri ve bilgileri gizli kalacak şekilde jüri tarafından her bir kategori için ayrı ayrı olmak üzere incelenerek malzeme ve tekniğin tasarıma uyumu (25 puan), özgünlük (25 puan), yaratıcılık (25 puan) ve inovatif değer (25 puan) kriterleri üzerinden puanlanacaktır. Yarışmacılara her bir kriter için aldıkları puanlar toplanarak 100 üzerinden tek bir not verilecektir.

Birinci jüri değerlendirmesi sonucunda, her bir kategori için en yüksek puanı alan 10’ar yarışmacı final değerlendirmesine kabul edilecektir. Eğer 10. Yarışmacı ile aynı puanı alan başka yarışmacı/yarışmacılar varsa o da finale taşınır.

Finale kalan yarışmacıların listesi yarışma internet sitesinden alfabetik sıraya göre duyurulacaktır.

2. Aşama: Uygulamalı Eğitim

Birinci jüri değerlendirmesi sonucunda her bir kategori için final jüri değerlendirmesine kabul edilen finalistlere GATHİB’in belirleyeceği işletme/işletmelerde uygulamalı olarak kumaş tasarımı ve üretimi eğitimi verilecektir.

Finalistlerin uygulamalı eğitim aşamasında, talep etmeleri durumunda mevzuata uygun olan seyahat ve konaklama giderleri GATHİB tarafından karşılanacaktır. Söz konusu seyahatlere ilişkin oluşan masrafların dilekçe ve masraf belgeleriyle birlikte masrafın yapıldığı günden itibaren iki hafta içerisinde Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Genel Sekreterliği’ne kargolanması gerekmektedir.

3. Aşama: Kumaş Üretimi Aşaması

Her bir kategori için belirlenen finalistlerin kumaş tasarımları GATHİB tarafından belirlenecek firmalar tarafından GATHİB’in belirleyeceği kumaş üretim danışmanı gözetiminde üretilecektir. Finalistlerin üretici ile çalışabilmeleri için talep etmeleri durumunda mevzuata uygun olan seyahat ve konaklama giderleri GATHİB tarafından karşılanacaktır. Söz konusu seyahatlere ilişkin oluşan masrafların dilekçe ve masraf belgeleriyle birlikte masrafın yapıldığı günden itibaren iki hafta içerisinde Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Genel Sekreterliği’ne kargolanması gerekmektedir.

4. Aşama: Yarışma Finali

Final değerlendirmesinde, finalistler üretilen kumaş tasarımlarını jüriye sözlü olarak sunacaklardır. Finalistlerin final günü için mevzuata uygun olan seyahat ve konaklama giderleri GATHİB tarafından karşılanacaktır. Söz konusu seyahatlere ilişkin oluşan masrafların dilekçe ve masraf belgeleriyle birlikte masrafın yapıldığı günden itibaren iki hafta içerisinde Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Genel Sekreterliği’ne kargolanması gerekmektedir.

Her bir kategori için belirlenen finalistlerin, üzerinde kumaş numunelerinin de yer aldığı proje paftalarının değerlendirildiği birinci jüri değerlendirmesi aşamasında aldıkları puanın %50’si ve üretilen kumaşların değerlendirildiği final değerlendirmesi aşamasında ise aldıkları puanın %47,5’i toplanacaktır.

Birinci Jüri Değerlendirmesi sonrası dereceye giren finalistlerin kumaş üretim süreci içerisindeki iş disiplini, iş ahlakı, sürece ilişkin katılım ve takibi, araştırma ve öğrenme becerisi, zaman yönetimi ve planlama kabiliyeti GATHİB’in belirleyeceği kumaş üretim danışmanı tarafından değerlendirilerek yarışmacıya saha notu verilecektir. Kumaş üretim süreci sonrası yarışmacının aldığı saha notu puanının %2,5’i hesaplanarak final değerlendirmesine eklenecek ve finalistlerin nihai sıralamaları belirlenecektir.

Final değerlendirmesinde Sürdürülebilirlik Özel Ödülü için tasarımın sürdürülebilirliğe uygunluğu 100 puan üzerinden ayrı olarak değerlendirilecektir.

Final günü üretilen kumaş tasarımları sergilenecek ve aynı gün düzenlenecek ödül töreni ile tüm kategorilerde ödül kazanan yarışmacılar ilan edilecektir.

Katılımcı Yükümlülükleri

1) Finale kalan yarışmacılar, tasarımları üzerindeki bütün fikri ve sınai haklarından peşinen feragat etmiş; tasarımlarının sergilenmesine, herhangi bir amaçla umuma açık hale getirilmesine, katalogda basılmasına, dağıtılmasına, poster sunumlarının bastırılmasına, sergilenmesine ve dağıtılmasına muvafakat vermiş; kısacası eser üzerindeki tüm fikri ve sınai haklarını, eserlerin münhasıran kullanım, çoğaltma, yayma ve kopyalama haklarını, süresiz olarak GATHİB’e devir ve temlik etmiş olurlar.

2) Kumaş tasarımlarında özgünlük şartı aranır. Aksi bir durumun tespiti veya tasarımın özgünlüğüne yönelik üçüncü şahıslardan gelen bilgiler üzerine veya resen bir şüphe oluşması halinde yarışmacıdan gerekli belgelerle tasarımının özgünlüğünü ispat etmesi için savunma talep edilir. Yarışmacı yazılı savunmasını 2 gün içerisinde sunmakla yükümlüdür. Savunmasını zamanında teslim etmeyen veya savunması GATHİB tarafından yeterli görülmeyen yarışmacılar diskalifiye edilir ve ödül kazandıysa ödülü nakden ve defaten geri alınır. Ödül kazanan yarışmacı böyle bir durumla karşılaşılması halinde aldığı ödülü nakden ve defaten geri vermeyi taahhüt eder. Bununla birlikte, yarışma için sunulan tasarım üzerinde üçüncü şahısların hak iddia etmesi durumunda her türlü sorumluluk yarışmacıya ait olacaktır.

3) Herhangi bir yerde yayınlanmış veya herhangi bir kişi ya da kuruluşa ait tasarımlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca her bir yarışmacı yarışmaya gönderdikleri tasarımların kendilerine ait olduğunu, daha önce bir başka yarışmada bu tasarımların ödül almadığını ve sergilenmediğini, hiçbir biçimde daha önce profesyonel anlamda kullanılmadığını beyan eder ve gerekli özelliklerini şartnameye uygun biçimde belirtirler.

4) Yarışmacıların işbu taahhütlerine aykırı hallerin tespiti halinde söz konusu başvuru ve yarışmacı/yarışmacıların başvuruları yarışma kapsamından çıkarılacaktır. Eğer yarışmacı ödül kazandı ise, kazanılan ödülle beraber bu tasarım ile yarışmaya başvuran yarışmacı/yarışmacıların kazandıkları tüm ödüller GAİB Genel Sekreterliği tarafından geri istenir. Aksi durumlarda hukuki yollara başvurulacaktır. 3. kişilerle yaşanacak hukuki meselelerde yükümlü yarışmacı olacaktır. Bu hususa aykırı bir halin tespiti halinde dereceye giren yarışmacının ödülleri, varsa yapılan masraflar nakden geri tahsil edilir.

5) Birinci Jüri Değerlendirmesi sonrası dereceye giremeyen adayların başvuru dosyaları taleplerine istinaden iade edilebilecek olup, birinci jüri değerlendirme sonuçlarının açıklanmasından itibaren 1 yıl içinde geri alınmayan başvuru dosyaları Birlik tarafından imha edilebilecektir.

6) Yarışma sonrası dereceye giren finalistler verilecek bu şartnamede belirtilenler dışında GATHİB’den hiçbir talepte bulunamazlar.

7) GATHİB belirtilen ödüllerde, yarışma takviminde, jüri üyelerinde ve diğer tüm yarışma esasları ve koşullarında gerekli hallerde değişiklik ve iptal hakkını saklı tutar.

Yarışma Takvimi
Yarışmaya Son Başvuru Tarihi: 12 Temmuz 2024
Birinci Jüri Değerlendirmesi: 17 Temmuz 2024
Birinci Jüri Değerlendirmesi Sonuçlarının Açıklanması: 18 Temmuz 2024
Uygulamalı Eğitim Aşaması: 22 Temmuz – 24 Temmuz 2024
Finalistler için Kumaş Üretim Aşaması: 25 Temmuz – 22 Eylül 2024
Yarışma Finali: 4 Ekim 2024

Yarışmaya Başvuru İçin Tıklayın.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.