BursBurs BaşvurularıAçık LiseAçık OrtaokulMESEMEdebiyat YarışmalarıÖykü YarışmasıÜniversite BursuUstalık BelgesiUsta Öğretici

Dilimizin Zenginlikleri Sözlük Tasarım Yarışması

Dilimizin Zenginlikleri Sözlük Tasarım Yarışması

Dilimizin Zenginlikleri Sözlük Tasarım Yarışması

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Dilimizin Zenginlikleri Sözlük Tasarım Yarışması İlkokul, Ortaokul Ve Lise Öğrencileri Arasında Düzenleniyor. Yarışmaya Katılmak İsteyen Öğrenciler Okul Müdürlüklerine Başvuru Yapacaklar.

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Dilimizin Zenginlikleri Projesi İlkokul, Ortaokul Ve Lise Öğrencileri Arası Sözlük Tasarım Yarışması

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü Dizüstü Bilgisayar, Bisiklet, Kitap Seti
İkincilik Ödülü Tablet, Bisiklet, Kitap Seti
Üçüncülük Ödülü Akıllı Saat, Bisiklet, Kitap Seti

Yarışmanın Amacı
“Bir dilde sözlerin bütünü; söz hazinesi, söz dağarcığı, kelime hazinesi” olarak tanımlanan söz varlığı, bireyler arası iletişim için çok önemlidir. Söz varlığının önemi sadece bununla sınırlı kalmayıp bireyin anlama ve anlatma becerisini de etkilemektedir. Söz varlığını zenginleştirme çalışmaları ile öğrencilerin dilimizin zenginliklerini tanımasını, kültür taşıyıcısı olan sözcüklerimizle buluşmasını ve düşünce dünyasını geliştirmesini amaçlar.

Yarışmanın Kapsamı
Bu şartname, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri arasında yukarıda amacı, yarışmaya katılacakları, katılım ve uygulamayı, başvuru ve değerlendirmeyi, yapılacak işlemleri, ödüllendirme ve yarışma takvimine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

Başvuru Ve Yarışmaya Gönderilecek Eserlerde Aranacak Şartlar
Katılımcılar: Resmî / özel İlkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrenciler
Ölçüler: Serbest
Teknik ve Malzeme: Serbest

1. Her öğrenci yarışmaya, daha önce ödül almamış ve sergilenmemiş en fazla bir ( 1 ) eserle katılabilir.

2. Sözlük herhangi bir konuda, alanda oluşturulabilir (sağlık, tarih, mizah, canlılar alemi, çevre, oyunlar, ev sözlüğü vb.).

3. Sözlükler her kademede en az 75 kelime içermelidir ve kâğıtlar tek yönlü kullanılmalıdır.

4. Sözlük tasarımı el yazısı kullanarak veya bilgisayar ortamında hazırlanarak oluşturulabilir.

5. Sözlükler resimli, çizimli, şekilli, siyah- beyaz ya da renkli hazırlanabilir.

6. Yarışmaya gönderilecek eserler katlanmamış ve yıpranmamış şekilde okul müdürlüğüne ya da görevlendirilen öğretmene teslim edilecek; katlanan ve yıpranan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7. Yarışmaya katılacak eser üzerinde öğrencinin kimliğini belirten ad, imza vb. işaretler bulunmayacaktır.

8. Ek-1 Yarışmacı Katılım Formu doldurularak ve eserle birlikte okul müdürlüğüne teslim edilecektir.

9. Ek-1 Yarışmacı Katılım Formu bulunmayan veya herhangi bir yerinde katılımcının kimliğini belirten işaret veya imza bulunan eserler, seçici kurul tarafından tutanakla değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Değerlendirme Ölçütleri Ve Puanlama
• İçerik, Zenginlik: 20 puan
• Yazım ve Noktalama Kuralları: 20 puan
• Kapak Tasarımı: 10 puan
• Amaca Uygunluk: 10 puan
• Yaratıcılık, Özgünlük: 10 puan
• Tertip-Düzen, Temizlik: 10 puan
• Yarışma Kurallarına Uygunluk: 10 puan
• Tasarımın İşlevselliği (öğreticiliği, akılda kalıcılığı): 10 puan

Yapılacak İşlemler: Okul, İlçe ve İl Millî Eğitim Müdürlüğünce gerçekleştirilecek iş ve işlemler aşağıda belirtildiği gibi olacaktır:

Okullarda
1. Yarışma takvimine uygun olarak öğrencilere gerekli duyurular yapılacaktır.

2. Yarışmalara katılmak isteyen öğrenciler, okul müdürlüklerine müracaat edecektir.

3. Okul müdürleri ve Dilimizin Zenginlikleri Projesi kılavuzunda belirtildiği şekilde oluşturulan Okul Yürütme Komisyonu, okul içi yarışma ile ilgili tüm iş ve işlemlerin bu şartnameye uygun olarak yürütülmesini ve sonuçlandırılmasını takip edecektir.

4. Okul Yürütme Komisyonu, Sözlük Tasarım Yarışması katılım şartlarına uygun eserler arasından ilk 3 (üç) dereceyi hak eden eserleri belirleyecektir.

5. Okul Yürütme Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda ilk 3 (üç) dereceyi hak eden eserler ve öğrencilere ait bilgiler ilçe millî eğitim müdürlüklerine iletilecektir.

İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinde
1. Yarışma takvimine uygun olarak okul müdürlüklerine gerekli duyuru yapılacaktır.

2. Dilimizin Zenginlikleri Projesi Kılavuzunda belirtildiği şekilde oluşturulan İlçe Yürütme Komisyonu, yarışmaya bu şartnamede belirtilen hususlara uygun olan tüm okulların katılımının sağlanmasına yönelik gerekli tedbirleri alacaktır.

3. Yarışmaya katılan eserler İlçe Yürütme Komisyonu tarafından değerlendirilecektir.

4. İlkokul, ortaokul ve lise kategorileri ayrı ayrı değerlendirilecektir.

5. İlçe Yürütme Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Sözlük Tasarım Yarışması katılım şartlarına uygun ilk 3 (üç) dereceyi hak eden eserler belirlenecektir.

6. İlçe Yürütme Komisyonu, ilçe birincisi olan eseri ve öğrencilere ait bilgileri yarışma takvimine uygun olarak en geç 20 Aralık 2023 mesai bitimine kadar İl Millî Eğitim Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Birimine (Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyetler Bölümü) teslim edecektir.

7. İlçe Yürütme Komisyonu marifetiyle ilçede belirlenen ilk 3 (üç) eserin ödül takdimi, İl Millî Eğitim Müdürlüğünün ödül töreninden ayrı olarak ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından belirlenerek yapılacaktır.

İl Millî Eğitim Müdürlüğünde
1. Yarışma takvimine uygun olarak ilçe millî eğitim müdürlüklerine gerekli duyuru yapılacaktır.

2. Yarışmaya katılan eserler İl Millî Eğitim Müdürlüğünde İl Yürütme Komisyonu tarafından değerlendirilecektir.

3. Yarışmaya yönelik iş ve işlemler İl Yürütme Komisyonu ve Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyetler birimince yürütülecektir.

4. İl Yürütme Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda il birincisi, il ikincisi ve il üçüncüsü eser belirlenecektir. Dereceye giren öğrencilerin ödülleri İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından verilecektir.

5. İl yarışmasında il birincisi olan sözlük Bakanlığımıza gönderilecektir.

Ödüllendirme: İlçe genelinde dereceye giren öğrenciler ilçe millî eğitim müdürlüklerince, İl genelinde dereceye giren öğrenciler Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğünce ödüllendirilecektir.

Yarışma Takvimi
Tanıtım ve Duyuruların Yapılması: 1 Aralık 2023
Okullar Tarafından Eserlerin İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne Teslim Edilmesi: 20 Aralık 2023
İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinde İlk Üç Eserlerin Seçilmesi: 22 Aralık 2023
Birinci Seçilen Eserin İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Tarafından İl Millî Eğitim Müdürlüğüne Teslim Edilmesi: 25 Aralık 2023
İl Komisyonu Tarafından İl Derecelerinin (İlk Üç Eser) Belirlenmesi: 26 Aralık 2023
Dereceye Giren Eser Sahibi Öğrencilerin Ödüllendirilmesi: 27 Aralık 2023

İletişim Bilgileri
Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü: Sosyal, Kültürel ve Sportif Etkinlikler Bürosu
Tel: 0 264 251 36 14-15 Dahili: 1261

Yarışma Şartnamesi Ve Katılım Formu İçin Tıklayın.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.