BursBurs BaşvurularıAçık LiseAçık OrtaokulMESEMEdebiyat YarışmalarıÖykü YarışmasıÜniversite BursuUstalık BelgesiUsta Öğretici

Devlet Türk Sanatları Yarışması

Devlet Türk Sanatları Yarışması

Devlet Türk Sanatları Yarışması

Devlet Türk Sanatları Yarışması Kültür Ve Turizm Bakanlığı Tarafından Düzenleniyor. 22. Düzenlenen Ödüllü Yarışmaya Başvurular Online Olarak Yapılacak.

Düzenleyen Kurum: Kültür Ve Turizm Bakanlığı
Yarışma Kapsamı: Ülke Geneli T.C Vatandaşları
Yarışmanın Türü: Sanat Yarışması
Kimler Başvuru Yapabilir: 18 Yaşının Doldurmuş Olanlar
Başvuru Nasıl Yapılır: Online Olarak Yapılacak

22. Devlet Türk Sanatları Yarışması 2024

Yarışmanın Adı
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türk sanatlarını desteklemek, bu alanda eser verecek yeni kabiliyetleri keşfetmek ve bu sanatçıları gelenekten yararlanıp özgün eserler üretmeye teşvik ederek sanatın gelişmesi ve yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla, 22. Devlet Türk Sanatları Yarışması düzenlenmiştir.

Yarışma aşağıdaki kategorilerde yapılacaktır:

• “Hüsn-i Hat”
• “Tezhip”
• “Minyatür”
• “Çini”
• “Ebru”
• “Kalemişi”
• “Katı‘”

Yarışma Ödülleri

22. Devlet Türk Sanatları Yarışması kapsamında düzenlenen “Hüsn-i Hat Yarışması ”, “Tezhip Yarışması”, “Minyatür Yarışması”, “Çini Yarışması”, “Ebru Yarışması”, “Kalemişi Yarışması” ve “Katı‘ Yarışması” olmak üzere her bir dalda;

Başarı Ödülü: Her kategori için 3’er adet olmak üzere; 30.000 Türk Lirası + Başarı Belgesi
Sergileme: 42 adet olmak üzere; 6.000 Türk Lirası + Katılım Belgesi verilecektir.

Ödül alan başvuru eserlerinin sahipleri, ödül töreni ve sergi açılışında bizzat bulunarak belgelerini almalı veya yerine bir vekil tayin etmek zorundadır. Aksi halde yarışmacının para ödülü ile başarı belgesi Bakanlıkça iptal edilecektir.
Yarışma sonuçları, Kültür ve Turizm Bakanlığı resmi internet sitelerinden (https://ktb.gov.tr, https://guzelsanatlar.ktb.gov.tr) duyurulacaktır.
Şartnamede belirtilen ödüller, yarışma sonuçları açıklandıktan sonra, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına gönderilecektir. Hak sahibinin belirtilen sürede hesap numarasını bildirmemesi durumunda ödül bedeli, 2024 yılı sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.

Yarışmanın Konusu
Serbest

Ölçüler

Hüsn-i Hat:

• Mürekkep rengi seçiminde yarışmacılar serbesttir. Kâğıdın kısa kenarı 50 cm.’ den küçük, uzun kenarı ise 100 cm.’ den büyük olmayacak; çalışma, bu ölçüler içerisinde yer alacaktır. Başvuru eseri, tezhiplenmemiş; çerçeveli (tije asılabilecek durumda), sergilenmeye hazır olarak toplama merkezine teslim edilecektir.

Tezhip:

• Kâğıdın kısa kenarı 35 cm.’ den küçük, uzun kenarı ise 70 cm.’ den büyük olmayacak; çalışma, bu ölçüler içerisinde halkârî ve ince tezhip bir arada kullanılarak yapılacaktır. Kâğıt rengi seçiminde yarışmacılar serbesttir. Tezhip içerisinde hat, kaligrafi veya minyatür kullanılmayacaktır.
• Çalışmada klasik tezhip tekniğine uygun kâğıt üzerinde altın ve su bazlı boyalar kullanılacaktır.
• Başvuru eseri, çerçeveli (tije asılabilecek durumda) sergilenmeye hazır olarak toplama merkezine teslim edilecektir.

Minyatür:

• Kâğıdın kısa kenarı 35 cm.’ den küçük, uzun kenarı ise 70 cm.’ den büyük olmayacak; çalışma, bu ölçüler içerisinde minyatür sanatının tekniğine uygun nitelikte kâğıt üzerine yapılacaktır.
• Minyatürlü alan, kâğıt ebadının yaklaşık %70’ini dolduracaktır.
• Başvuru eseri, çerçeveli (tije asılabilecek durumda) sergilenmeye hazır olarak toplama merkezine teslim edilecektir.

Çini:

• Başvuru eserinin, kısa kenarı 35 cm.’ den küçük, uzun kenarı ise 60 cm.’ den büyük olmayacaktır. Dairesel çalışmalarda çap en az 35 cm. en fazla 60 cm. olacaktır. Başvuru eseri; belirtilen ölçü sınırları dâhilinde, fırınlanmış, askı aparatıyla birlikte sergilenmeye hazır şekilde toplama merkezine teslim edilecektir.

Ebru:

• Başvuru eseri, kısa kenarı 35 cm.’ den küçük, uzun kenarı ise 70 cm.’ den büyük olmayacak şekilde, çerçeveli (tije asılabilecek durumda) sergilenmeye hazır olarak toplama merkezine teslim edilecektir.

Kalemişi:

• Başvuru eseri, kısa kenarı 35 cm.’ den küçük, uzun kenarı ise 70 cm.’ den büyük olmayacak şekilde mukavva, mdf, dekota foam vb. malzemelerden (en az 2 mm en çok 6 mm kalınlığında) yapılarak çerçeveli (tije asılabilecek durumda) sergilenmeye hazır olarak toplama merkezine teslim edilecektir.

Katı‘:

• Başvuru eseri, kısa kenarı 35 cm.’ den küçük, uzun kenarı ise 70 cm.’ den büyük olmayacak şekilde çerçeveli (tije asılabilecek durumda) sergilenmeye hazır olarak toplama merkezine teslim edilecektir.

Katılım Koşulları
• 22. Devlet Türk Sanatları Yarışması; yarışmanın Seçici Kurul Üyeleri ile Seçici Kurul Üyeleri’nin birinci derece yakınları dışında, Kültür ve Turizm Bakanlığı merkez ve taşra örgütü çalışanları dahil, yarışmanın son başvuru günü itibarıyla 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına açıktır.

• Her katılımcı yarışmaya, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da sergilenmemiş bir (1 adet) eseriyle ve sadece bir kategoride katılım sağlayabilir.

• Yarışma başvuru süreci; bilgisayar ortamında çevrimiçi başvuru olarak başlayacak ve devamında başvuru eserinin nihai değerlendirmesi için eser toplama merkezine tesliminden meydana gelen iki aşamadan oluşacaktır. Çevrimiçi başvurunun ardından ilk elemeyi geçen katılımcılar, başvuru eserini nihai değerlendirme için son teslim tarihi itibarıyla eser toplama merkezine teslim etmemeleri halinde başvuru yapmamış olarak kabul edilecektir.

• Seçici Kurul toplama merkezine teslim edilen başvuru eserlerini birebir inceleyerek nihai değerlendirmesini gerçekleştirecektir.

• Başvuru eserinin daha önce herhangi bir yarışmalı sergiye (sosyal medya, youtube vb. platformlarda düzenlenen yarışmalar da dâhil) katılmış olduğunun tespiti halinde ilgili eserin adaylığı/başvurusu/her türlü kazanımları derhal iptal edilecektir.

• Katılımcılar, başvuru eserlerinin özgün olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. Bu konuda çıkacak bir anlaşmazlık ve tereddüt durumunda tüm sorumluluk başvuru sahibine aittir.

• 22. Devlet Türk Sanatları Yarışması ile ilgili tüm güncellemeler ve bilgilendirmeler, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın resmi internet sitelerinde (http://guzelsanatlar.ktb.gov.tr/ ve https://gorselsanat.ktb.gov.tr /) aktif olarak duyurulur. Başvuru eseri ödüle veya sergilemeye değer bulunan katılımcılara, lüzumlu hallerde, başvuru sisteminde belirttikleri e-posta adresine gönderilen iletiler ve ekleriyle gerekli bilgilendirmeler yapılır. Katılımcıların, çevrimiçi başvuru sistemine giriş yaptıktan sonra sistemde belirttikleri e-postalarını ve http://guzelsanatlar.ktb.gov.tr/ ile https://gorselsanat.ktb.gov.tr/ adreslerini her gün takip ettikleri kabul edilir.

• Kültür ve Turizm Bakanlığı gerekli gördüğü takdirde yarışma takvimi üzerinde değişiklik yapabilir veya yarışmayı iptal edebilir.

• Yarışma katılımcıları; çevrimiçi olarak sistemden yarışmaya başvurduğu andan itibaren bu şartnamedeki tüm koşulları peşinen kabul etmiş sayılırlar.

Online Başvuru Ve Eser Teslimi
• Katılımcılar yarışmaya çevrimiçi olarak https://gorselsanat.ktb.gov.tr adresi üzerindeki başvuru sisteminden 04-03-2024 – 06-05-2024 tarihleri arasında başvuru yapacaklardır. Bu adresten çevrimiçi olarak e-devlet sistemine yönlendirilecekler ve başvurularını gerçekleştirebileceklerdir. Başvuru işlemi için e-devlet şifresi gerekmektedir. Katılımcıların, yarışmaya başvurularının resmen tamamlanması için nihai (ikinci) değerlendirme kapsamında başvuru eserlerini toplama merkezine elden teslim etmeleri gerekmektedir.

• Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından daha önce düzenlenmiş ve tamamlanmış yarışmalı sergilerden eserlerini teslim almamış olanlar, yeni yarışmalı sergilere başvuru yapamayacaklardır. Bu durumdaki katılımcılar, eserlerini teslim aldıkları takdirde yeni başvuru yapabileceklerdir.

• Katılımcılar, önce çevrimiçi başvuru sistemine giriş yaparak başvuru sayfasındaki şartnameye uygun biçimde üyelik işlemlerini gerçekleştirecek; sonra zorunlu bilgileri eksiksiz dolduracak; gerekli belgeleri ve eser görselini sisteme yükleyerek çevrimiçi başvuru işleminin ilk adımını tamamlayacaklardır.

• Yarışma başvurusu; çevrimiçi (online) başvuru sistemine göre yapılacağından, başvuru sürecinde, başvuru eserlerine ilişkin alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, posta, kurye, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.

• Her katılımcı mutlaka kendisine ait e-devlet şifresi ile yarışmaya başvurmalıdır. Katılımcılar, başka birine ait e-devlet şifresi ile yarışmaya başvurmaları halinde eserlerine bakılmaksızın yarışmadan yarışma dışı bırakılacaktır. Yine ödül aldıktan sonra böyle bir durum tespit edilirse katılımcı aldığı ödül ve belgeleri iade edecektir.

• Eser teslimi ile ilgili işlem basamakları, Seçici Kurul değerlendirmesinden sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın resmi internet sitelerinden (https://ktb.gov.tr/ ve/veya http://guzelsanatlar.ktb.gov.tr/) duyurulacaktır.

• Seçici Kurul değerlendirmesinden sonra nihai değerlendirme için eserlerin teslimi sırasında katılımcılar; çevrimiçi başvurunun sonraki adımı olan başvuru formunun 3 (üç) adet çıktısını alırlar ve imzalarlar. İmzalı başvuru formlarından biri başvuru eserinin arkasına tutturularak eser toplama merkezine, ikinci imzalı çıktı eser toplama merkezindeki resmi görevliye başvuru eseri sahibi tarafından şahsen teslim edilir. Üçüncü imzalı çıktı ise katılımcı tarafından saklanır.

• Başvuru eserleri; çerçeveli, sergilenmeye hazır ve arkalarında asma aparatı olacak şekilde toplama merkezine katılımcı tarafından şahsen teslim edilir. Yarışma başvuru süreci, katılımcıların eserlerini toplama merkezine tutanak karşılığında şahsen teslim etmeleriyle tamamlanır. Başvuru eserinin öncelikle katılımcı tarafından teslim edilmesi tercih edilir. Eser, katılımcı tarafından teslim edilemeyeceği takdirde; sergi mekânındaki görevliye “Kültür ve Turizm Bakanlığı, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne” hitaben katılımcı tarafından yazılıp ıslak imzalanmış ve “başvuru eserinin bir başkası tarafından teslim edileceğini” bildiren bir dilekçe ile ekinde teslim alacak kişinin kimlik fotokopisi verilecektir.

• Başvuru eseri üzerinde hiçbir şekilde imza,

Eser Toplama Merkezi
Toplama merkezinin tarihi ve yeri daha sonra http://guzelsanatlar.ktb.gov.tr/ adresinden ilan edilecektir.

Online Başvuru Sırasında Sisteme Yüklenecek Belgeler

• Çevrimiçi başvuruda; başvuru eserini bütün olarak gösterecek şekilde cepheden çekilmiş bir (1) adet görsel sisteme yüklenecektir. Sisteme yüklenecek 1 (bir) adet görselin başvuru eserini, en iyi şekilde ve teknik şartlara uygun olarak yansıtması zorunludur. Başvuru eserine ilişkin görsel, mutlaka eseri bütün olarak gösterecek şekilde önden ve yarışmalı sergi kataloğunda yer alacak nitelikte çekilmelidir. Sisteme yüklenecek görsellerin başvuru eserini, en iyi şekilde ve teknik şartlara uygun olarak yansıtması zorunludur. Aksi takdirde, yarışmacı uyarılması gerekmeksizin yarışma dışı bırakılır.

• Başvuru eser görselinin çözünürlüğünün 300 dpi olması ve sisteme JPEG, JPG veya PNG formatında kaydedilmesi gerekmektedir. Başvuru eserine ilişkin görsel en az 2 mb, en fazla 3 mb boyutunda olmalıdır. Sisteme yüklenecek görselin başvuru eserini, teknik şartlara uygun olarak yansıtacak kalitede olması zorunludur.

• Katılımcılar, çevrimiçi (online) ortamda başvuru eseriyle ilgili istenen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurmalıdır.

• Başvuru eserine ilişkin görseller, eserin farklı açıdan çekilmiş en fazla 3 (üç) adet fotoğrafından oluşmalıdır. Üç fotoğraftan birisi mutlaka eseri bütün olarak gösterecek şekilde önden, diğer ikisi ise eserin tekniği ve dokusunu gösterecek şekilde detay (zoom) fotoğrafı olmalıdır ve eser üzerinde katılımcının ismi, imzası vb. kesinle yer almamalıdır.

• Seçici Kurul değerlendirmesi neticesinde yarışmada ödül ve sergileme alamayan başvuruların eser görselleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sistemden silinecektir.

Seçici Kurul Değerlendirmesi

• 22. Devlet Türk Sanatları Yarışması Seçici Kurulu akademisyen/sanatçı ve 1 (bir) Bakanlık Temsilcisinden oluşturulacaktır. Yarışmanın seçici kurul üyelerinin isimleri yarışmanın son başvuru tarihinden sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın resmi internet sitelerinden (https://ktb.gov.tr ve/veya https://guzelsanatlar.ktb.gov.tr) duyurulacaktır.

• Bakanlık, değerlendirmeye katılamayan seçici kurul üyeleri yerine yedek üyeler içerisinden başka üyeler belirleme hakkına sahiptir

• 22. Devlet Türk Sanatları Yarışması kapsamında düzenlenen “Hüsn-i Hat Yarışması”, “Tezhip Yarışması”, “Minyatür Yarışması”, “Çini Yarışması”, Ebru Yarışması”, “Kalemişi Yarışması” ve “Katı‘ Yarışması” için Seçici Kurul; ön değerlendirmeyi 2024 yılı içerisinde çevrimiçi ortamda yapacak; nihai değerlendirmeyi ise pandemi koşullarının uygun olması halinde; toplama merkezine gönderilen eserler üzerinden yaparak başarı ödülüne ve sergilenmeye değer görülen eserleri belirleyecektir. Bakanlık Seçici Kurul değerlendirme toplantılarına ilişkin değişiklik yapma hakkına sahiptir.

• Seçici kurul değerlendirmeleri sonucunda en yüksek puanı alan yarışmacılar belirlenen sergileme sayısı doğrultusunda sırasıyla başarı ödülüne ve sergilenmeye değer görülecektir. Değerlendirme neticesinde eşitlik olan durumlarda yarışmacıların doğum tarihlerine bakılarak yaşı küçük olan yarışmacı bir üst sıraya geçecektir.

• Seçici Kurul değerlendirme esnasında eser görselleri dışında katılımcıya ait hiçbir kişisel bilgiye ulaşamayacaktır.

• Yarışmaya katılan eserlerin özgün olması temel koşuldur. Seçici Kurul; değerlendirilmesi aşamasında, başvuruları anlam, yaratıcılık, farklılık, sanatsal kaygı ve estetik bütünlük çerçevesinde ele alacaktır.

• Seçici Kurul, değerlendirme aşamasında gerekli gördüğü takdirde yarışma sekretaryası aracılığıyla katılımcılardan ek bilgi veya eserin farklı görsellerini talep edebilecektir.

• Seçici Kurul, ödüllerin tümünü ya da bir kısmını dağıtıp dağıtmamakta serbesttir. Ödüller birden fazla katılımcı arasında paylaştırılabilir.

Yarışma Sergisi

• Seçici Kurul değerlendirmesi neticesinde başarı ve sergilemeye değer bulunan eserler; pandemi koşullarının uygun olması halinde belirlenecek tarihlerde açılacak 22. Devlet Türk Sanatları Yarışması Sergisi ile sanatseverlerin beğenisine sunulacaktır.

• Sergide yer alan eserler, sergi kataloğu ile belgelenecek olup, sergi tarihi ve yeri daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığının resmi internet sitelerinden (https://https://ktb.gov.tr, https://guzelsanatlar.ktb.gov.tr) duyurulacaktır.

Sergi Mekanı
Sergi mekânı ile ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan eserlerin sergi mekânına teslim tarihleri, seçici kurul değerlendirmesinden sonra (iade işlemleri ise sergi bitiminde) Kültür ve Turizm Bakanlığının resmi internet sitelerinden duyurulacaktır.

Eserlerin İadesi

• Ödül veya sergilenmeye değer bulunan eserlerin iadeleri 22. Devlet Türk Sanatları Yarışması Sergisi bitiminde yapılacaktır. İade işlemlerinin başlama tarihi, Bakanlığımız resmi internet adreslerinden (https://www.ktb.gov.tr/, https://guzelsanatlar.ktb.gov.tr/) duyurulacaktır.

• Sergi dışında kalan eserlerin iadesi ise Seçici Kurul Değerlendirme Toplantısı sonrasında yapılacaktır.

• İadeye ilişkin detaylı bilgi ve işlem tarihleri https://guzelsanatlar.ktb.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

• Başvuru eserinin öncelikle katılımcı tarafından teslim alınması tercih edilir. Eser, katılımcı tarafından teslim alınamayacağı takdirde; sergi mekânındaki görevliye “Kültür ve Turizm Bakanlığı, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne” hitaben katılımcı tarafından yazılıp ıslak imzalanmış ve “başvuru eserinin bir başkası tarafından teslim alınacağını” bildiren bir dilekçe ile ekinde teslim alacak kişinin kimlik fotokopisi verilecektir.

• İade işlemlerinin başladığı tarihten itibaren on beş (15) gün içinde sergi mekânından geri alınmayan eserlerin kaybından veya uğrayabileceği hasardan Kültür ve Turizm Bakanlığı ve sergi mekânı sorumlu tutulamayacaktır.

• Sergi sonunda belirtilen süre içinde eserlerini teslim almayan katılımcılar, eserlerini teslim alana kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan yeni yarışmalı sergilere başvuramayacaklardır.

Telif Hakkı

• Yarışma sonunda ödüle ve sergilenmeye değer görülen eserlerin görselleri, bütün telif haklarıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından basit ruhsat şeklinde mali hakları devralınmış gibi işlem görür. Kültür ve Turizm Bakanlığı ödül ya da sergilenmeye değer bulunan eserlerin görsellerini; Bakanlık ve Bakanlık uzantılı internet sayfalarında, televizyon yayınlarında, internet ve sosyal medya sitelerinde, etkinliklerde ve eğitim faaliyetlerinde afiş, katalog, broşür vb. her türlü tanıtım malzemeleri olarak 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen şekilde; işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkının yanı sıra sergilemek üzere kullanma ve gösterme hakkı da dâhil olmak üzere tüm telif haklarına herhangi bir bedel ödemeksizin kullanma hakkına sahip olacaktır. Aday bu hususa herhangi bir itirazda bulunmayacağını ve yasal yollara başvurmak hakkından şimdiden feragat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

• Başarı Ödülü ve sergilemeye değer bulunan başvuru eserlerinin sahipleri, ödül tutarlarının aynı zamanda telif ücreti yerine geçtiğini; Başarı Ödülü ve sergileme alan eserler için verilen para ödüllerinden başka başvuru eserinin kullanım ya da devrine ilişkin olarak her ne nam altında olursa olsun Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul eder.

• Başvuru eserinin sahibi, başvuru eserinin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını; eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini, üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin kendisinin hukuken sorumlu olduğunu; kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Başvuru eseri Başarı Ödülü ve sergilenmeye değer bulunan katılımcının bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiğinin ortaya çıkması veya tespit edilmesi halinde bu yarışma ile elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

• Başvuru eserlerine ilişkin görseller ile ilgili izinsiz kullanım, telif vb. taleplerden doğabilecek hukukî sorumluluklar da yarışmacıya aittir.

• Ödül ve sergileme alan eserler Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sergilenecek ve Bakanlıkça bu eserler ile ilgili her türlü dijital ve basılı materyal üretilebilecektir.

• 22. Devlet Türk Sanatları Yarışması kapsamında düzenlenen “Hüsn-i Hat Yarışması”, “Tezhip Yarışması”, “Minyatür Yarışması”, “Çini Yarışması”, “Ebru Yarışması”, “Kalemişi Yarışması”, “Katı‘ Yarışması”nda Başarı Ödülü’ne değer bulunan eserler, Müze Kurulu tarafından uygun görülmesi halinde Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı Resim Heykel Müzeleri envanterine kaydedilebilecektir.

Diğer Hususlar

• Katılım bilgileri ve şartnameye, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ait resmi internet sitelerinden (https://https://guzelsanatlar.ktb.gov.tr, https://gorselsanat.ktb.gov.tr/) ulaşılabilecektir.

• Katılımcılar; https://gorselsanat.ktb.gov.tr/ yarışma web sitesi üzerinden çevrimiçi yarışma başvuru sistemine üye olmak ve eser görsellerini yüklemek ve başvuru numarası almakla şartname koşullarını okumuş ve kabul etmiş olurlar. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

• Çevrimiçi ortamda yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde şartnamede belirtilen irtibat kişileri ile iletişime geçilerek bilgi verilmesi durumunda sorun kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.

• Başarı Ödülü ve sergileme alan başvuru eserleri Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yurtiçinde ve ihtiyaç duyulması halinde yurtdışında sergilenebilecek ve bu eserler ile ilgili her türlü dijital ve basılı materyal üretilebilecektir.

• Kültür ve Turizm Bakanlığı, yarışma kapsamında teslim edilen başvuru eserlerinin sergilenmesi sırasında gereken tedbirleri alır. Buna rağmen söz konusu eserlerle ilgili doğabilecek her türlü zarara ilişkin değer tespiti yapmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulacak komisyonun kararı geçerlidir.

• Kültür ve Turizm Bakanlığı, gerekli gördüğü takdirde, yarışma takvimi üzerinde değişiklik yapabilir veya yarışmayı iptal edebilir.

• Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın kararları geçerlidir.

İletişim
Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü
Adres: Zübeyde Hanım Mahallesi Roma Meydanı Hipodrom Caddesi 06330 Altındağ-Ankara

İrtibat Kişileri:
Arzu Senem Çiftçi: 0 312 470 58 69
(arzu.ciftci@ktb.gov.tr)
Filiz Çimen Tülek: 0 312 470 58 46
(filiz.tulek@ktb.gov.tr)
Fax: 0 312 470 59 48
Web: https://guzelsanatlar.ktb.gov.tr https://gorselsanat.ktb.gov.tr

Yarışma Takvimi
Başvuru Başlangıç Tarihi: 4 Mart 2024 Saat 10:00
Başvuru Bitiş Tarihi: 6 Mayıs 2024 Saat 17:00

Yarışmaya Başvuru Yapmak İçin Tıklayın.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.