BursBurs BaşvurularıAçık LiseAçık OrtaokulMESEMEdebiyat YarışmalarıÖykü YarışmasıÜniversite BursuUstalık BelgesiUsta Öğretici

Cumhuriyetin 100 Yılı Mall Of İstanbul Fotoğraf Ve Video Yarışması

Cumhuriyetin 100 Yılı Mall Of İstanbul Fotoğraf Ve Video Yarışması

Cumhuriyetin 100 Yılı Mall Of İstanbul Fotoğraf Ve Video Yarışması

Cumhuriyetin 100 Yılı Mall Of İstanbul Fotoğraf Ve Video Yarışması Fotoğraf Ve Kısa Film (Reels) Kategorisinde Yapılacak. Ödüllü Yarışmaya Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı 18 Yaşından Büyük Herkes Katılabilir.

Yarışma Ödülleri

Fotoğraf Kategorisi Ödülleri
Birincilik Ödülü: IPAD AIR 5. NESİL 64 GB
İkincilik Ödülü: APPLE WATCH SERIES 8 41 MM
Üçüncülük Ödülü: AIR PODS 2. NESİL
Mansiyon: APPLE WATCH SE 40MM

Video, Reels Kategorisi Ödülleri
Birincilik Ödülü: IPAD AIR 5. NESİL 64 GB
İkincilik Ödülü: APPLE WATCH SERIES 8 41 MM
Üçüncülük Ödülü: AIR PODS 2 NESİL KULAKLIK
Mansiyon: APPLE WATCH SE 40MM

Cumhuriyetin 100 Yılı Mall Of İstanbul Fotoğraf Ve Video Yarışması Şartnamesi

Yarışmanın Konusu Ve Amacı

Mall of İstanbul Alışveriş Merkezi tarafından Cumhuriyetin 100. Yılı kapsamında düzenlenecek “Benim gözümden Cumhuriyet ve Özgürlük” konulu fotoğraf ve video, reels yarışmasının kapsam ve koşullarının düzenlenmesidir. “Cumhuriyet ve özgürlük” temalı yarışma kapsamında hayatın her alanında hissettiğimiz, gözlemlediğimiz ve yaşadığımız özgürlük kavramının özgün fotoğraflar ve kısa videolarla Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılı anısına ölümsüzleştirilmesi, 100. yıl coşkusunun yansıtılması, Mall of İstanbul ziyaretçileri ve takipçileri ile paylaşılması amaçlanmıştır.

Kategori Ve Bölümler
Yarışma fotoğraf ve kısa video- reels kategorisi olmak üzere iki ayrı kategoriden oluşmaktadır. Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf veya video kurgusu da bir arada değerlendirilecektir.

Yarışması Genel Katılım Koşulları Ve Yarışma Şartnamesi
• Yarışma Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı 18 yaş üstü herkese açıktır. Mall of İstanbul yönetimi, düzenleme kurulu üyeleri, jüri üyeleri ve 1. derece yakınları yarışmaya katılamaz.

• Yarışmaya katılım ücretsizdir.

• Yarışmaya katılacak eserler Cumhuriyetin 100. Yılını kutladığımız 2023 yılında çekilmiş olmalıdır. En fazla 4 eser ile yarışmaya başvuru yapılabilir.

• Katılımcılar gönderdikleri fotoğrafların ve vidoların telif haklarına sahip olmalıdırlar. Fotoğraflarını ve videolarını göndermekle bu haklarını teyit etmiş sayılırlar. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlar yarışmadan diskalifiye edilir ve kazanmış oldukları ödül geri alınır. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf veya video üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan katılımcılar jüri kararı ile yarışmadan diskalifiye edilir.

• Mall of İstanbul, gerekli gördüğü durumda katılımcılardan fotoğrafların/görsellerin asıl (orijinal çözünürlüklü ham) dosyalarını isteyebilir.

• Dereceye giren yarışmacıların diğer eserleri, mansiyon, özel ödül ya da sergilemeye/paylaşmaya değer eserler arasına da seçilebilir.

• Daha önce herhangi bir yarışmada ödül kazanmış olan bir fotoğrafla ya da video yarışmaya katılamaz.

• Fotoğraf ve videoların üzerinde işaret, tarih, isim, logo, vb. katılımcı/çekim bilgisini ihtiva eden işaretler bulunmamalıdır.

• Fotoğraf ve videoların teknik şartnamede belirlenen ölçü ve boyutlarda yüklenmesi katılımcının sorumluluğundadır.

• Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda kadrajda görülen insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel ve basılı yayın organlarında, sosyal medyada ve internette yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.

• Yarışmada dereceye giren eserler Mall of İstanbul internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından yayınlanacaktır.

• Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar, sonuç bildirim tarihinden 30 (otuz) gün sonra yarışma arşivinden silinecektir.

• Şartnamede yer almayan ve itiraz edilen hallerde Seçici Kurul kararları uygulanır.

Fotoğraf Ve Video Yarışmasının Telif Hakları

• Fotoğraflar ve video üzerindeki mali haklar katılımcılarda olmakla birlikte; katılımcı gerek işbu yarışmayla ilgili olarak yapılacak duyuru, reklam ve benzeri amaçlarla gerekse gelecekte bu yarışma benzeri yarışmaların duyurusu, reklamı ve benzeri amaçlarla kullanabilmesi amacıyla yurt içi ve yurt dışı her türlü mecrada 5846 sayılı Fikri Mülkiyet ve Sanat Eserleri Kanununun 21’inci maddesinde tanımlanan işleme, söz konusu kanunun 22’inci maddesinde tanımlanan çoğaltma, 23’üncü maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve 25’inci maddesinde tanımlanan umuma iletime ilişkin mali hakları belirsiz süreyle ve ücretsiz olarak Mall of İstanbul’a devretmektedir. Mall of İstanbul bu hakları katılımcının adını vermek suretiyle kullanabilecektir.

• Mall of İstanbul, bu çalışmaları internet sitesinde/sitelerinde fotoğrafçının adını belirterek duyuru ve tanıtım amaçlı kullanabilecektir. Katılımcı, bu koşullarla ilgili olarak Mall of İstanbul’dan herhangi bir hak ve alacak talebinin bulunmadığını ve bundan sonra herhangi bir hak talebinde bulunmayacağını beyan/kabul eder.

• Planlanan yarışma sergisi ve/veya sosyal medya paylaşımı için katılımcılardan herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. Fotoğraflar ve videolar paylaşıldıktan sonra Mall of İstanbul arşivlerinde saklanacaktır.

• Katılımcı, bu şartlar ve bilhassa 5846 sayılı Fikri Mülkiyet ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan doğabilecek olası talepler ile ilgili olarak Kurumumuzdan herhangi bir talep ve alacağının bulunmadığını, fikri mülkiyet haklarına ilişkin her türlü iddia ve dava hakkının bulunmadığını kabul ve beyan ederek geri dönülmez bir şekilde feragat edilmiş sayılır.

• Yarışmaya eser gönderenler eserlerin kendilerine ait olduğunu veya yukarıda anılan gerekli izinlerin/teliflerin alındığını kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. Mall of İstanbul, katılımcıların fotoğraflarına ilişkin izin ve telif hakları konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.

• Yarışmanın sonuçları (Ödüller ve sergilenecek fotoğraflar)Mall of İstanbul’a ait web sitesinde ve sosyal medya hesaplarında (Facebook-Instagram-Twitter ve benzeri) yayınlanacaktır. Sonuçlar, ödül ve sergileme hakkı kazanan katılımcılara Mall of İstanbul tarafından bildirilecektir

Telif (Kullanım) Hakları

• Fotoğrafçı, eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde hiçbir hakları olmadığını, eserin kulanım/yasal haklarının kendinde olduğunu ve üçüncü şahıslar tarafından aksi bir talepte bulunulması halinde fotoğrafçının yasal olarak sorumlu olduğunu beyan, kabul ve garanti eder.

• Fotoğrafta yer alan kişilerin, çekim için rızaları olduğu, fotoğraflarının veya görüntülerinin bir yarışmaya gönderileceğini; görsel, online ve yazılı medyada yayınlanacağını bildikleri ve onayladıkları kabul edilir. Fotoğraf veya video da yer alan kişiler, şirket ve markaların çerçeve içinde yer almalarından doğan hukuki sorumluluk fotoğrafçıya aittir, Mall of İstanbul ortaya çıkacak hukuki/ticari sorunlarda taraf değildir. Yarışmacı fotoğraf veya video gönderirken bu koşulları kabul etmiş sayılır. Bu tür kullanımlardan kaynaklanan anlaşmazlıklardan yalnızca yarışmacı sorumludur.

• Şartnamede belirtilen dereceye giren katılımcılara ait ödül ve sergileme ödülleri, ödül töreninde bizzat kendilerine veya yetkilendirdikleri kişiye Mall of İstanbul’da takdim edilecektir.

• Yarışmaya katılan tüm yarışmacılar, bu şartnamedeki yarışma koşullarına uymayı kabul etmiş sayılır.

• Katılımcılar, yarışma başvurusu sırasında kullandıkları isim ve iletişim adreslerinin doğruluğunu kabul ederler. Katılımcıların adresleri yanlış bildirmesinden kaynaklanan konularda Mall of İstanbul hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.

Eserlerin Başvuru Süreci Ve Bilgilerinin Tamamlanması Ve Teknik Bilgileri

• Yarışma başvuruları yarisma@mallofistanbul.com.tr e-posta adresine online olarak gerçekleştirilecektir. Görseller boyutlarına uygun şekilde transfer linki ile iletilecektir. Alternatif hiçbir gönderi kabul edilmeyecektir.

• Yarışmaya katılan eser sahipleri; Ad Soyad bilgileri, şehirleri ve telefon numaralarını başvurularında eksiksiz olarak mailleri ile iletmek zorundadır.

• Yarışmaya başvurularla ilgili diğer tüm teknik detaylar https://www.mallofistanbul.com.tr/etkinlikler ve adreslerinden öğrenilecektir.

• Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcıya ait: herhangi bir isim, imza, logo, tarih ve benzeri bilgiler bulunmamalıdır.

• Fotoğraflar, JPG/JPEG formatında, 72-300 DPI çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve boyutları 1,5 megabayttan az 4 megabayttan büyük olmamalıdır. Fotoğrafların her birinin boyutu, kısa kenarı piksel olarak en az: 3.000 px olmalıdır. Videoların süresi maksimum 45 sn reels boyutlarına uygun olmalıdır. Reels videolar 1080 X 1920 pixel ölçülerinde teslim edilmelidir.

• Fotoğraflar ve vidolar katılımcının ismi soy ismi_fotograf adı_fotograf numarası şeklinde (örnek emreguven_martılar_1) _isimlendirilmeli ve transfer linki ile maile eklenmelidir. Gönderilecek e-posta içeriğinde: çekim tarihi, çekim yeri ve fotoğraf ismi de ayrıca belirtilmelidir. Eksik bilgilerle gönderilen fotoğraflar ve videolar kabul edilmeyecektir.

• Yarışmaya katılan kullanıcıların paylaşmış oldukları videolara sahte/bot beğeni ve izlenme sayısı ekledikleri tespit edildiği takdirde değerlendirmeye alınmayacaktır.

• Şiddet, argo, hakaret içeren ses, dini ve kültürel açıdan uygunsuz kabul edilen ve müstehcenlik gibi içeriklerin kullanıldığı, sahte ve saldırganlık içeren fotoğraf veya videolar değerlendirmeye alınmayacak ve haklarında yasal işlem başlatılacaktır.

• Video içeriği kısa film mantığında olmak zorunda değildir. Sempatik, duygusal ve hatta reels trend müzikleri, akımlar kullanılarak da her türlü yaratıcı teknik kullanılarak da yapılabilir. Bu konuda bir sınırlama yoktur. 6.10. Belgesel, deneysel, animasyon vb. türlerde de çekilmiş ya da hazırlanmış eserler başvurabilir. 6.11. Yukarıdaki şartlara uymayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yarışma Takvimi
Yarışmaya Son Katılım Tarihi: 17 Ekim 2023 Salı Saat: 17:00
Seçici Kurul Toplanma Tarihi: 19 Ekim 2023 Perşembe
Sonuçlar Bildirim Tarihi: 23 Ekim 2023 Pazartesi
Eserlerin paylaşımı ve Ödüllerin Takdimi: 24-30 Ekim 2023

İletişim Bilgileri
Detay bilgi; www.mallofistanbul.com.tr
Başvuru : yarisma@mallofistanbul.com.tr
Bilgi ve sorular için; pazarlama@mallofistanbul.com.tr
Tel: 0 212 801 10 00

Detaylar İçin Tıklayın.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.