BursBurs BaşvurularıAçık LiseAçık OrtaokulMESEMEdebiyat YarışmalarıÖykü YarışmasıÜniversite BursuUstalık BelgesiUsta Öğretici

Bir Bilenle Bilge Nesil Kompozisyon Ve Kitap Okuma Yarışması

Bir Bilenle Bilge Nesil Kompozisyon Ve Kitap Okuma Yarışması

Bir Bilenle Bilge Nesil Kompozisyon Ve Kitap Okuma Yarışması

Bir Bilenle Bilge Nesil Kompozisyon Ve Kitap Okuma Yarışması Genç Memur-Sen Tarafından Düzenlenmiştir. Ödüllü Yarışmaya Türkiye Geneli Resmi Ve Özel Ortaöğretim (Lise) Kurumlarında Örgün Eğitim Gören Öğrenciler Katılabilir.

Projenin Konusu
1) Orta öğretim düzeyinde eğitim gören öğrencilere yönelik olarak hazırlanan Bir Bilenle Bilge Nesil projesi Kültür ve Edebiyat kategorisinden oluşmaktadır.

2) Kültür ve Edebiyat kategorisinde yapılacak çalışmaların konusu:

a) Yönerge eki EK-1’de yer alan kitaplardan 4 tanesi il proje koordinasyon kurulu tarafından belirlenerek Eğitim-Bir-Sen şubeleri tarafından yerel imkânlar kullanılarak temin edilir; il ve ilçe merkezlerin de belirlenecek olan orta öğretim seviyesindeki öğrencilere proje kapsamında danışman öğretmenler aracılığı ile okutulur.

b) Bir eğitim-öğretim yılında birinci dönem 2 kitap, ikinci dönem 2 kitap; toplamda 4 kitap okutulur.

c) Proje koordinasyon kurulunca okunacak 4 kitap belirlenirken önceki yıllarda kitapların okutulmamış olması gerekir.

d) Gerçekleşecek kitap okuma süreci sonunda öğrencilerin okudukları eserle ilgili kompozisyon yazmaları sağlanır.

e) Kompozisyonlar kompozisyon değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilip, her eserle ilgili en iyi kompozisyonu yazanlar arasından ilk üç dereceye girmeye hak kazanan orta öğretim öğrencisine il merkezinde düzenlenecek salon programında Ek – 4 ‘te yer alan hediye listesinden uygun görülen herhangi bir hediye takdim edilir.

f) Gerektiğinde yukarıda belirtilen iş ve işlemler online ortamda danışman öğretmen rehberliğinde belirlenecek bir online platform üzerinden yürütülebilecektir.

Proje koordinasyon kurulları
1) Proje koordinasyon kurulu; projenin il merkezinde ve ilçelerde yürütülmesinden sorumludur. Bu kurul Eğitim-Bir-Sen şubesi tarafından belirlenecek şube yönetim kurulu üyesi ve Genç Memur-Sen il başkanından veya şubenin Genç Memur-Sen temsilcisinden oluşur, ilçelerdeki faaliyetleri ilçe koordinasyon kurulu eli ile yürütür.

2) Proje koordinasyon kurulu Bir Bilenle Bilge Nesil projesi Kültür ve Edebiyat Kategorisinin ilgili ilde yürütülmesinden sorumludur.

3) İlçe koordinasyon kurulu; Projenin ilçe merkezinde uygulanmasından sorumludur. Bu kurul Eğitim-Bir-Sen ilçe başkanı ve Genç Memur-Sen ilçe başkanından oluşur. Kurul tüm faaliyetleri proje koordinasyon kurulu ile iletişim halinde gerçekleştirir ve proje koordinasyon kuruluna karşı sorumludur.

4) Proje Koordinasyon Kurulu engelli bireylerin etkinliklerden azami ölçüde faydalanabilmesi noktasında alınması gereken her türlü tedbirden sorumludur.

Projeye katılacak öğrencilerin belirlenmesi
Kültür ve Edebiyat kategorisinde danışman öğretmenler tarafından gönüllü olarak bu görevi üstlendikleri okullarında bu çalışmaya katılacak öğrenciler, her öğretmene 10 öğrenci düşecek şekilde belirlenir.

Proje kültür ve edebiyat kategorisi kapsamında okunacak kitapların temini ve öğrencilere ulaştırılması

1) Proje koordinasyon kurulu tarafından yıl boyunca okutulacak 4 kitap belirlenir ve okutulacak kitapların planlaması yapılır.

2) Proje koordinasyon kurulunca okunacak 4 kitap belirlenirken önceki yıllarda kitapların okutulmamış olması gerekir.

3) Proje koordinasyon kurulu tarafından belirlenen kitaplar Eğitim-Bir-Sen şube başkanlığı tarafından yerel imkanlar kullanılarak temin edilir.

4) Temin edilen kitaplar, proje koordinasyon kurulunun sorumluluğunda bağlı şubede depolanır.

5) Merkeze uzak ilçelerde projenin akışını yavaşlatmamak adına temin edilen kitaplar proje koordinasyon kurulunun kararı ile depolanmak üzere ilçe koordinasyon kuruluna devredilebilir.

6) Temin edilen kitaplar proje koordinasyon kurulunun belirlediği takvime göre danışman öğretmenlere ulaştırılır.

7) Kitap öğrencilere ulaştırılıp okutulduktan sonra, danışman öğretmen ile öğrencilerin yapacakları kitap kritiğinin akabinde öğrencilerin yazdığı kompozisyonlar toplanır. Yazılan kompozisyonlar danışman öğretmenler aracılığı ile ilçe koordinasyon kuruluna ve proje koordinasyon kuruluna ulaştırılır.

8) Öğrencilere dağıtılan kitaplar geri toplanmayacaktır.

Proje kültür ve edebiyat kategorisi kapsamında kitapların okunması süreci
1) Danışman öğretmenlerin rehberliğinde kitaplar öğrencilere okutulur.

2) Okuma programları için herhangi bir toplanma alanına ihtiyaç olmamakla beraber, toplanma alanı açısından imkân bulan danışman öğretmenler bu okumaları toplu olarak da gerçekleştirebilir.

3) Proje takvimine uygun olacak şekilde 1. kitap öğrencilere ulaştırılır, öğrenciler tarafından okunur. Danışman öğretmen eşliğinde kitap kritiği yapılır ve ilgili kitapla alakalı kompozisyon öğrenciler tarafından yazılır. Aynı uygulama 2., 3., 4. Kitaplar kapsamında yapılarak okuma faaliyeti gerçekleştirilmiş olur.

4) İmkânlar ölçüsünde il genelinde okunan eserle ilgili yazar ya da uzman kişilerin öğrencilerle buluşturulması önem arz etmektedir.

5) Okuma programı sürecinde danışman öğretmenler her türlü sorunda proje il-ilçe koordinasyon kurulu ile iletişime geçer.

Kompozisyon yazımı ve kompozisyonlarla ilgili öğrenci derecelendirilmesi süreci
1) Kitap okuma faaliyetini gerçekleştiren öğrenci tarafından kitabın ana fikri bir cümle ile ifade edilir, bu cümle yazılacak olan kompozisyonun konusunu oluşturur.

2) Kompozisyonlar Ek-2 deki kâğıt formatına uygun olarak bir yaprağı geçmeyecek şekilde (arkalı önlü 2 sayfa) yazılır.

3) Kompozisyonlar öğrencilerin toplu olarak bulunduğu bir alanda danışman öğretmen nezaretinde yazılır.

4) Her eserin okunmasının ardından yazılan kompozisyon danışman öğretmenler aracılığı il ilçe koordinasyon kuruluna ulaştırılır.

5) Eserlerin okunması sonucu eserlerle ilgili yazılan kompozisyonlar proje koordinasyon kurulunda toplanır.

6) Takip eden 10 gün içerisinde kompozisyonlar, kompozisyon değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilir.

Bir Bilenle Bilge Nesil projesi yılsonu buluşması programı düzenlenmesi
1)Kültür ve Edebiyat kategorisinde düzenlenen kompozisyon yarışmasında
dereceye giren öğrencilerin ödüllerini alacakları salon programı 31 Mayıs 2024 – 14 Haziran
2024 tarihleri arasında tertip edilir.

2) Yapılacak olan salon programında il bazında dereceye giren öğrencilere hangi hediyelerin verileceği proje koordinasyon kurulu tarafından belirlenir, Eğitim-Bir-Sen şube başkanlığına önerilir. Eğitim-Bir-Sen şube başkanlığının uygun gördüğü ödül şube başkanlığı tarafından temin edilir ve düzenlenen salon programında dereceye giren öğrencilere takdim edilir.

3) Kültür ve edebiyat kategorisinde, eğitim öğretim yılı boyunca okutulan 4 esere ait kompozisyonların değerlendirilmesi sonucunda 1.,2.ve 3. olan öğrencilere, toplamda 12 öğrenciye ödülleri verilir.

4) Salon programına projeye katılan tüm öğrencilerin ailelerinin, danışman öğretmenlerin ve kompozisyon değerlendirme komisyonu üyesi öğretmenlerin ve yarışma jürisini oluşturan öğretmenlerin katılımı, yapılan okuma programının tam manası ile hedefine ulaşmasına yardımcı olur.

5) Düzenlenecek olan salon programı proje koordinasyon kurulu tarafından tertip edilir.

Proje uygulama takvimi
1) Bir Bilenle Bilge Nesil projesi Kültür ve Edebiyat kategorisi uygulama takvimi;

a) Bakanlıkça projeye ait duyurunun yapılmasına müteakiben; il koordinasyon
kurulu tarafından:

• Projeye hangi kategori veya kategorilerde katılım sağlanacağı,
• Projenin hangi okullarda uygulanacağı,
• Sendika işyeri temsilcisi aracılığı ile belirlenen okullarda hangi öğretmenlerle projenin yürütüleceği,
• Kültür ve Edebiyat kategorisinde, yönerge ekindeki kitap listesinden hangi 4
kitabın öğrencilere okutulacağı, belirlenir.
• Proje koordinasyon kurulunca, okunacak 4 kitap belirlenirken önceki yıllarda kitapların okutulmamış olmasına dikkat edilir.
• Gönüllü olarak Projede görev almak isteyen öğretmenlere yönelik bilgilendirme toplantısı yapılır.
• Danışman öğretmenler tarafından 10 öğrenciyi geçmeyecek şekilde okuma grubu oluşturulur.
• Öğrenci sayıları danışman öğretmenler tarafından Eğitim-Bir-Sen işyeri temsilcisine iletilir.
• İş yeri temsilcisi öğrenci sayılarını proje koordinasyon kuruluna iletir.
• Şube kapsamındaki okullardan gelen öğrenci sayısına göre kitap sayısı belirlenir.
• Kitaplar bu tarihler arasında temin edilir ve okul işyeri temsilcileri eli ile okullara ulaştırılır.
• Kompozisyon değerlendirme komisyonu oluşturulur;
Böylece proje uygulama safhasına geçiş süreci için bütün hazırlıklar yapılmış olur.

b) 16 Ekim 2023 – 1 Aralık 2023 tarihleri arasında :
• Öğrenciler danışman öğretmen rehberliğinde 1. kitabı okur.
• 1. Kitapla ilgili kompozisyon yazılır ve ikinci kitap öğrencilere ulaştırılır.

c) 4 Aralık 2023- 19 Ocak 2024 tarihleri arasında;
• 2. kitabın okunması, kitap kritiğinin yapılması, 2. kitapla ilgili kompozisyonun yazılması,
• Yazılan kompozisyonların değerlendirilmek üzere proje koordinasyon
kuruluna ulaştırılması işlemleri yapılır.

d) 5 Şubat 2024 – 5 Nisan 2024 tarihleri arasında;
• 3. kitabın okunması, kitap kritiğinin yapılması, 3. kitapla ilgili kompozisyonun yazılması,
• Yazılan kompozisyonların değerlendirilmek üzere proje koordinasyon kuruluna ulaştırılması, işlemleri yapılır.
e) 8 Nisan 2024 – 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında;

• 4. kitabın okunması, kitap kritiğinin yapılması, 4. kitapla ilgili kompozisyonun yazılması,
• Yazılan kompozisyonların değerlendirilmek üzere proje koordinasyon kuruluna ulaştırılması, işlemleri yapılır.

f) 31 Mayıs 2024 – 14 Haziran 2024 tarihleri arasında;
• Kompozisyon değerlendirme komisyonu 4. Kitapla ilgili yazılan kompozisyonları değerlendirir.
• 1, 2, 3, 4. Kitaplarla ilgili kompozisyon yazan öğrenciler arasından kitap bazında ilk üçe giren 12 öğrenci belirlenir.

g) 14 Haziran 2024 tarihine kadar illerde Bir Bilenle Bilge Nesil projesi yılsonu buluşması yapılır.

Genel Hükümler
• Öğrenci veya 18 yaşından küçük kursiyerlerin etkinliklere katılımlarında Ek -6 de örneği yer alan velisinin yazılı izni alınır.

• Proje kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak etkinliğe katılanlardan kendisi / velisi / yakınlarına dair kişisel veri talebinde mümkün olduğunca bulunulmaz. Bulunulması zaruri hallerde Ek- 5 de örneği yer alan “Açık Rıza Onayı” alınır. Toplanan kişisel veriler etkinliğin sona ermesine müteakiben resen kalıcı olarak silinir.

• Proje uygulaması esnasında 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa uygun olarak süreçler yönetilir.

• Bir Bilenle Bilge Nesil Projesine engelli bireylerin etkinliğe katılımı için gerekli tedbirler koordinasyon kurulu tarafından alınır ve engelli bireylerin katılımı noktasında pozitif ayrımcılık yapılır.

• Etkinliklere katılımcı olmak isteyen engelli bireylerin ulaşım, rehberlik, ulaşılabilirlik, yeme-içme gibi katılımı noktasında engel teşkil edebilecek her türlü tedbir, proje koordinasyon kurulu yükümlüğündedir.

Bir Bilenle Bilge Nesil Projesi Kapsamında Koordinasyon Kurulu Tarafından Verilebilecek

Ödüllerin Listesi
1. Tablet
2. Cep Telefonu (Akıllı)
3. Bilgisayar (Dizüstü ve Masaüstü)
4. Bisiklet
5. Scooter
6. Tam Altın
7. Yarım Altın
8. Çeyrek Altın
9. Gram Altın (1 Gram)
10. Para Ödülü ( Maksimum 5.000 (Beş bin) TL – Minimum 500 (Beş yüz) TL)
11. Tarihi ve Kültürel Gezi (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Kültür Portalı www.kulturportali.gov.tr web adresinde bulunan yerler)
12. Robotik ve yapay zeka ekipmanları
13. Geleneksel oyun ekipmanları ( Ok-yay-hedef tahtası, mangala seti)

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.