BursBurs BaşvurularıAçık LiseAçık OrtaokulMESEMEdebiyat YarışmalarıÖykü YarışmasıÜniversite BursuUstalık BelgesiUsta Öğretici

Benim İçin Fethi Sekin Demek Kompozisyon Yarışması

Benim İçin Fethi Sekin Demek Kompozisyon Yarışması

Benim İçin Fethi Sekin Demek Kompozisyon Yarışması

Benim İçin Fethi Sekin Demek Kompozisyon Yarışması Türkiye Geneli Lise Öğrencileri Arasında Düzenleniyor.

Yarışmanın Teması ve Amacı
a) Yarışmanın Teması:“Benim için ‘Fethi SEKİN’ demek…”

b) Yarışmanın Amacı: Kahraman polis memuru Fethi Sekin’in fedakârlığını ve cesaretini anmak, onun vatanseverlik ruhunu ve olağanüstü kahramanlık örneğini benimsetmektir. Fethi Sekin, terör saldırısında canını feda ederek, masum insanları koruma ve huzur içinde bir toplum için mücadele etme iradesini göstermiştir.
Bu yarışma; genç nesillerin Fethi Sekin’in cesaret dolu hikâyesini öğrenmelerini, onun değerlerini anlamalarını ve onun izinden yürüyerek cesaret, fedakârlık ve vatanseverlik kavramlarını benimsemelerini hedeflemektedir.

c) Hedef Kitle: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Türkiye geneli resmi ve özel ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören tüm öğrenciler.

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü Bir Adet Cumhuriyet Altını
İkincilik Ödülü Bir Adet Yarım Altın
Üçüncülük Ödülü Bir Adet Çeyrek Altın

Genel Katılım Şartları
a) Yarışmaya sadece, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler katılabileceklerdir. Ayrıca özel gereksinimi olan öğrencilerimiz de Braille alfabesini kullanarak eserlerini oluşturup yarışmaya katılabileceklerdir.

b) Yarışmaya katılım ücretsiz olup, yarışma gönüllülük esasına uygun olarak gerçekleştirilecektir.

c) Okul / İlçe / İl Müdürlüklerince kurulan komisyonlar tarafından il birincileri tespit edilecek ve birinci olan eserler yarışmaya katılmak üzere paylaşılacaktır.

d) Yarışmacı yarışmaya sadece bir ( 1 ) eserle ve bir kez katılabilir.

e) Kompozisyon, en az bir ( 1 ),en fazla iki ( 2 ) sayfa ve A4 formatında olmalıdır.

f) Kompozisyon, Times New Roman yazıtipinde, 12 punto, 1,5 satır aralığı ve normal kenar boşlukları (standart ayar olan her yön 2,5 cm) ile yazılmalıdır.

g) Kompozisyonda herhangi bir kapak ve görsel olmamalıdır. (Kompozisyon yazma kurallarına uygun şekilde yazılmış olmalıdır.)

h) Yarışmaya katılacak kompozisyonların daha önce düzenlenen benzer yarışmalarda dereceye girmemiş, başkası tarafından yazılmamış, başka bir metinden kopya edilmemiş ve daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olması gerekmektedir.
Eserlerin alıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluk eser sahibine aittir. Yarışmaya katılan eserlerde reklam içeren ifadelere yer verilmeyecektir.

i) Yarışmaya gönderilen eserin kendisine ait olmadığı hâlde kendisininmiş gibi göstermeye çalışan ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik olarak eser üzerinde her türlü müdahale de bulunulduğu tespit edilen eserlere seçici kurul tarafından kural ihlali işlemi uygulanır ve değerlendirmeye alınmaz.

İl Bazında 1. Olan Eserlerin Gönderilmesi ve Ekinde Olması Gereken Belgeler

İl bazında 1. olan eserler yarışma takvim de belirtilen tarihe dikkat edilerek aşağıda yazılı olan belgelerle birlikte değerlendirilmek üzere ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından benimicinfethisekindemek@gmail.com mail adresine e-posta ile gönderilecektir.

Gönderilmesi Gereken Belgeler
a) Kompozisyon (Word Formatında)
b) Veli izin belgesi (Taratılmış Pdf formatında) (Ek1)
c) Telif hakları taahhütnamesi (Taratılmış pdf formatında) (Ek2)
d) Aydınlatma metni ve açık rıza onay formu (Ek-3)

Değerlendirilmeye Alınmayacak Kompozisyonlar
a) Özgün olmadığı seçici kurulca belirlenen eserler değerlendirme dışı tutulacaktır.

b) Eserin önyüzünde imza, isim, işaret, sembol olan ve yarışma şartlarına uygun olmayan eserler değerlendirme dışı tutulacaktır.

c) Eklerde belirtilen formlarda eksik bulunan, belirtilen tarihte ulaştırılmayan ve belirtilen şartlara uygun olmayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır. Formda ıslak imzası bulunmayan katılımcıların başvurusu kabul edilmeyecektir.

d) Genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret barındıran, ayrımcılık ve reklam içeren, nefret söylemi olan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

e) Düzenleme Kurulu ile Seçici Kurulda görev alan kişiler ve bu kişilerle birinci dereceden akrabalık bağı olanlar yarışmaya katılamazlar.

Yarışmaya Katılan Eserlerin Değerlendirilmesi
a) Gönderilen eserler, seçici kurul üyelerinin tamamı tarafından değerlendirilir.

b) Seçici kurul üyelerinin verdikleri puanların ortalaması eserin başarı sırasını belirler.

c) Değerlendirme sonucu eşitlik söz konusu olduğunda seçici kurul başkanının vereceği karar belirleyici olur.

d) Değerlendirme kriterleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Verilen konunun temel fikrini kavrama: 20 Puan
Konuya uygun bir başlık koyabilme, Etkili bir başlangıç yapabilme ve ana düşünceyi destekleyecek örnekler, cümleler kullanabilme: 20 Puan
Anlaşılır bir anlatım düzeni oluşturabilme, anlaşılır cümleler kurabilme ve anlatılmak isteneni ifade edebilecek doğru sözcükleri kullanabilme: 20 Puan
Paragraflar arası geçiş yapabilme ve etkili bir sonuç yazabilme: 20 Puan
Yazım ve noktalama (sözcükleri doğru yazma, noktalamayı doğru yapma): 20 Puan
Toplam: 100 Puan

Seçici Kurul
a) Okul / İlçe / İller 1.olan eserleri kendi bünyesinde kuracakları komisyonca belirleyeceklerdir.
b) İl birincileri olarak gelen eserler Baskil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde oluşturulmuş aşağıdaki seçici kurul tarafından değerlendirilip ilk üç derece
belirlenecektir.
İletişim:
Adres: Elazığ Baskil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Cumhuriyet Mahallesi Osman Benzeş
Caddesi no14 Baskil Elazığ
Telefon:0424 511 21 67
E-Mail:baskil23@meb.k12.tr benimicinfethisekindemek@gmail.com

Cebrail ÇAM Sınıf Öğrt./ Okul Müdürü Baskil İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü /Şube Müdürü

Dr.Öğrt.Üyesi Sema ORUÇ
Türk Dili ve Edebiyatı Fırat Üniversitesi / Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi

Hasan KARAGÖZ Türk Dili ve Edebiyatı Kadıköy Bedriye Çetinkaya Anadolu Lisesi / Müdür Başyardımcısı

Fatih Medet ÖZDEMİR
Türk Dili ve Edebiyatı Baskil Anadolu İmam Hatip Lisesi / Edebiyat Öğretmeni

Meryem İŞCAN Türk Dili ve Edebiyatı Baskil Anadolu Lisesi / Edebiyat Öğretmeni

Harun DURMUŞ Türkçe Vakıfbank Ortaokulu / Türkçe Öğretmeni

Yarışma Takvimi
Yarışmanın Duyurulması: 13 Kasım 2023
Okullarda 1. olan Eserlerin belirlenmesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine Gönderilmesi: 20 Kasım – 27 Kasım 2023
İlçelerde 1. olan eserlerin belirlenmesi ve İl illi Eğitim Müdürlüklerine Gönderilmesi: 28 Kasım-05 Aralık 2023
İllerde 1. olan eserlerin belirlenmesi: 06-12 Aralık 2023
İllerde 1. olan eserlerin Elazığ Baskil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ekleriyle birlikte gönderilmesi: 13-19 Aralık 2023
İllerden gelen eserlerin değerlendirilmesi ve dereceye giren eserlerin ilan edilmesi: 20-22 Aralık 2023
İtiraz süreci: 25-26 Aralık 2023
İtirazların değerlendirilmesi ve nihai sonucun ilan edilmesi: 27 Aralık 2023
Ödül Töreni: 5 Ocak 2024

Sonuçların Açıklanması ve Ödüller
a) Yarışma sonuçları 29 Aralık 2023 günü ilan edilecektir. Ödül kazanan yarışmacılar 05.01.2024 tarihinde yapılacak olan Kahraman Polis Memuru Şehit Fethi SEKİN’i anma törenine davet edileceklerdir. Ödül törenine katılmaya hak kazanan katılımcıların Elazığ / Baskil ilçe merkezi dışından olması halinde ulaşım, konaklama ve iaşe giderleri Baskil Kaymakamlığı tarafından karşılanacaktır. Dereceye giren öğrenciler yanlarında bir veli / öğretmenle ödül törenine katılabilirler. Yarışma da dereceye giren özel gereksinimli bireyler için her türlü kolaylık tarafımızca sağlanacaktır. Ödül törenine katılacak öğretmenler görevli izinli, öğrenciler ise izinli sayılacaktır.

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.