BursBurs BaşvurularıAçık LiseAçık OrtaokulMESEMEdebiyat YarışmalarıÖykü YarışmasıÜniversite BursuUstalık BelgesiUsta Öğretici

Atma Kazandır Sıfır Atık Temalı Resim Slogan Ve Afiş Yarışması

Atma Kazandır Sıfır Atık Temalı Resim Slogan Ve Afiş Yarışması

Atma Kazandır Sıfır Atık Temalı Resim Slogan Ve Afiş Yarışması

30 Mart Dünya Sıfır Atık Günü Atma Kazandır Sıfır Atık Temalı Resim Slogan Ve Afiş Yarışması Anaokulu, İlkokul, Ortaokul Ve Lise Öğrencilerine Yönelik Olarak Düzenleniyor.

30 Mart Dünya Sıfır Atık Günü “Atma Kazandır: Sıfır Atık” Temalı Resim, Slogan Ve Afiş Yarışması

Yarışmanın Adı
“Atma Kazandır: Sıfır Atık” Temalı Resim, Slogan Ve Afiş Yarışması

Yarışmayı Düzenleyen Kurumlar
Afyonkarahisar Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü,
Afyonkarahisar Belediyesi,
Afyonkarahisar Çevre Hizmetleri Birliği,
Afyonkarahisar İli Atıksu Arıtma Birliği
Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Genel Konular
Yarışma kategorileri birbirinden bağımsız olarak ve okul türlerine göre ayrı ayrı değerlendirilecektir.
Her kategoride ilk üç dereceye giren çalışmalar okul türlerine göre ayrı ayrı açıklanacak ve ödül alacaktır.
Her kategorideki çalışmaların, öğrencilerin kendi bilgi, beceri ve düşüncelerini yansıtması beklenmektedir.
Yarışmalara katılan proje ve eserlerin telif hakkı yarışmayı düzenleyen kurumlara aittir. Afyonkarahisar İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Afyonkarahisar
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Afyonkarahisar Belediyesi yarışmalara katılan tüm proje ve eserleri istediği şekilde
sergileyebilir ve yayınlayabilir.
Tüm kategoriler kendi içlerinde değerlendirilecektir.
Yarışma çerçevesinde değerlendirilmek üzere sunulan eserin, eser sahipliği hakkı katılımcılara ait olmak üzere, bu eserlerin çoğaltılması,
sergilenmesi, farklı iletişim araçlarında kullanılması hakkı herhangi bir bedel ödemeksizin yarışmayı düzenleyen kurumlara aittir.
Yarışmaya katılan tüm eserlerin kullanım hakları, başvuru yapıldıktan itibaren yarışmayı düzenleyen kurumlara aittir.
Ödül alan ve sergilenen eserler yarışmayı düzenleyen kurumlar tarafından süresiz bir biçimde her türlü basılı malzemede, yayında ve benzeri
mecralarda kullanılabilir. Bu eserler için herhangi bir telif hakkı ödenmeyecektir.

Yarışmanın Amacı

• Çevre ve insan sağlığının ve tüm kaynakların korunması bilincini oluşturmak.

• Çevre bilinci ve farkındalığı oluşturmak.

• Sıfır Atık hedefi oluşturmak. Sıfır atık projesinin tanıtımı, değerlendirilebilen atıkların ülkemiz ekonomisine katkısını, çevreye kontrolsüz bırakılan atıkların doğaya verdiği zararlara ilişkin ülke genelinde öğrencileri düşünmeye sevk etmek

• Öğrencilerin sıfır atık projesine ilgisini artırmak

• Atıkların geri dönüştürülmesi ve tekrar kazanılmasını davranış haline getirmek.

• Kaynakların daha verimli kullanılarak israfın önlenmesini sağlamak.

• Öğrencilerin resim, slogan ve afiş tasarımı yoluyla hayal güçlerini teşvik etmek ve yeteneklerini ortaya çıkarmak.

• Öğrencilerin resim, slogan ve afiş yoluyla kendilerini özgürce ifade edebilen birey olmalarını ve fark edilmelerini sağlamak.

Yarışmanın Konusu
Sıfır Atık, Çevre, İnsan Sağlığı ve Yaşanabilir Bir Dünya vb. konularını içerisinde barındırmalıdır.

Yarışmanın Kapsamı
Yarışmaya Afyonkarahisar ili genelinde bulunan anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretim gören tüm öğrenciler katılabilecektir.

Yarışmaya Katılım Şartları

Genel Hususlar

• Yarışmaya kabul edilecek eserlerin konusu, Sıfır Atık ile ilişkili olacaktır.

• Yarışmaya başvuru ücretsizdir.

• Yarışmacılar, başvuru da bulunduklarında şartnameyi imzalamış ve kabul etmiş olur.

• Yarışmaya katılacak eserler kesinlikle yardım alınmadan yapılmalı, başka bir eserden kopya edilmemelidir.

• Başvurular zorunlu değildir, yarışmaya katılımda gönüllülük esastır.

• Yarışmaya katılan eserler iade edilmeyecektir.

Yarışma 3 kategoride yapılacaktır.

• Anaokulu ve İlkokul Öğrencileri: Resim Yarışması
• Ortaokul Öğrencileri: Slogan Yarışması
• Lise Öğrencileri: Afiş Yarışması

Kategori 1 : (Anaokulu Ve İlkokul Öğrencileri) Resim Yarışması

– Resimler 35×50 cm ölçülerindeki resim kâğıdına yapılacaktır.
– Resimler eser sahibine ait (özgün) olup, başka yerden alıntı/kopya yapılmayacaktır Her yarışmacı yarışmaya yalnız bir resimle katılacaklardır.
– Her türlü resim tekniği ve boya malzemesi serbesttir. (Sulu boya, pastel boya, yağlı boya, kuru boya, guaj boya vb.)
– Kırışmış ve yıpranmış resimler kabul edilmeyecektir.
– Resimler katlamadan, buruşturulmadan ve rulo yapılmadan elden müdürlüğümüz ortaöğretim birimine teslim edilecektir.
– Yarışmaya gönderilen resmin arka sayfasına öğrencinin ve okulun iletişim bilgilerini içeren etiket yapıştırılır.
– Anaokulları ve İlkokullardan katılımlar ayrı ayrı değerlendirilecektir. Anaokullarından dereceye girenlere ayrı ödül, ilkokullardan dereceye girenlere ayrı ödül verilecektir.
– Yukarıda belirtilen şartları taşımayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kategori 2 : (Ortaokul Öğrencileri) Slogan Yarışması
– Başvuru yapılan eserin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Millî Eğitim Temel Kanunu ile Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak, ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde hazırlanması gerekmektedir. Bu şekilde hazırlanmayan eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
– Sloganlar bilgisayar ortamında herhangi bir teknikle hazırlanabilir. Sloganlar basım, çoğaltım ve dijital ortamda yayımlamaya uygun olmalıdır.
– Sloganlar eser sahibine ait (özgün) olup, başka yerden alıntı yapılmayacaktır.
– Katılımcılar başka bir yarışmaya gönderilmiş veya ödül almış bir slogan ile yarışmaya katılamazlar.
– Yarışmaya katılan sloganlar daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, ödül almamış ya da herhangi bir iletişim ya da reklam kampanyasında kullanılmamış, özgün olarak üretilmiş sloganlar olmalıdırlar. Bu konu ile ilgili yasal sorumluluk katılımcılara aittir.
– Katılımcılar en fazla bir (1) slogan ile yarışmaya başvurabilirler. Yarışmaya slogan gönderen katılımcılar bu sloganların kendilerine ait, özgün eserler olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır.
– Sloganın yazdırılacağı kâğıt A3 boyutlarında olacaktır (42×29,7 cm).
– Sloganlar Türkçe olacaktır. Slogan yazımında aranan en önemli kriter; sloganların içerik ve biçimsel açıdan anlam derinliği olması, kısa ve özlü olmaları dikkate alınmaktadır. Anlam derinliğinin etkilenmemesi ve yaratıcılığın engellememesi açısından kelime sayısı kriteri konmamıştır. Sloganın uzatmalardan kaçınılmasına dikkat edilmeli, kelime ve eklerin kullanımının ahengi anlamsal önemine dikkate alınmalı ve sloganlar estetik bir işitsele ve görsel özelliğe sahip olmalıdır.
– Aynı sloganla katılan farklı yarışmacıların dereceye girmesi durumunda kapalı zarf kura usulü ile sloganlardan biri ödüle layık görülürken diğeri iptal edilecektir.
– Öğrenciler sloganlarını yarışma teması ile ilgili çeşitli kaynak ve dokümanları araştırarak, kendi bilgi, duygu ve düşüncelerine göre yazacaklardır.
– Slogan tasarımlarında temaya uygun görseller kullanılabilir.
– Sloganlar A3 ebatlarında çıktısı alınarak katlamadan, buruşturulmadan ve rulo yapılmadan elden okul müdürlüklerine teslim edilecektir.
– Sloganlar ayrıca olarak herhangi bir dijital formatta, bir CD’ye ya da DVD’ye yazdırılarak bir zarf içerisinde okul müdürlüklerine teslim edilecek.
– Yarışmaya gönderilen sloganın arka sayfasına öğrencinin ve okulun iletişim bilgilerini içeren etiket yapıştırılır. Sloganın dijital formatta gönderildiği CD’nin veya DVD’nin üzerine silinmeyen kalemle öğrencinin adı soyadı ve okulu yazılmalıdır. CD/DVD Zarfının üzerine de öğrencinin ve okulun iletişim bilgileri ayrıca yazılmalıdır.
– Eserler katlamadan, buruşturulmadan ve rulo yapılmadan elden müdürlüğümüz ortaöğretim birimine teslim edilecektir.
– Yukarıda belirtilen şartları taşımayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kategori 3 : (Lise Öğrencileri ) Afiş Yarışması
– Katılımcılar yarışmaya koşullara uygun bir adet afiş tasarımıyla katılabilir.
– Afiş çalışmaları bilgisayar ortamında herhangi bir teknikle hazırlanabilir. Afişler basım, çoğaltım ve dijital ortamda yayımlamaya uygun olmalıdır.
– Afiş tasarımları 50×70 cm ölçülerinde hazırlanmalıdır.
– Afişler de mutlaka Sıfır Atık temasına uygun bir slogan ve resmi Sıfır Atık logosu kullanılmalıdır.
– Sloganların yarışmacıya ait (özgün) olmasına gerek yoktur.
– Afişler 50×70 cm ebatlarında çıktısı alınarak katlamadan, buruşturulmadan ve rulo yapılmadan elden okul müdürlüklerine teslim edilecektir.
– Afişler ayrıca olarak dijital formatta, yeterli çözünürlükte, PDF, PNG, JPEG vb. uzantılı formata dönüştürülecek ve bir CD’ye ya da DVD’ye yazdırılarak bir zarf içerisinde okul müdürlüklerine teslim edilecek.
– Yarışmaya gönderilen afişin arka sayfasına öğrencinin ve okulun iletişim bilgilerini içeren etiket yapıştırılır. Afişin dijital formatta gönderildiği CD’nin veya DVD’nin üzerine silinmeyen kalemle öğrencinin adı soyadı ve okulu yazılmalıdır. CD/DVD Zarfının üzerine de öğrencinin ve okulun iletişim bilgileri ayrıca yazılmalıdır.
– Yarışmaya katılan afişlerin özgün olması gerekmektedir. Yarışmaya katılanlar tasarımların kendilerine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. Afişlerin daha önce bir başka yarışmada ödül almamış, yayımlanmamış veya mali haklarının devredilmemiş olması gerekmektedir. Bu konu ile ilgili yasal sorumluluk katılımcılara aittir.
– Eserler katlamadan, buruşturulmadan ve rulo yapılmadan elden müdürlüğümüz ortaöğretim birimine teslim edilecektir.
– Yukarıda belirtilen şartları taşımayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Tarafından Yapılacak İş Ve İşlemler
– Okullardan gelen eserler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulacak komisyon tarafından değerlendirilecektir. Birinci olan eserlerden;
– Eserler katlamadan, buruşturulmadan ve rulo yapılmadan elden müdürlüğümüz ortaöğretim birimine teslim edilecektir.
– Okul müdürlükleri, yarışmada dereceye giren öğrencilere derecelerine uygun olan bilgilerinin e-okul Sosyal Etkinlikler Modülüne işlenmesini sağlayacaklardır.

Merkez Ve Merkeze Bağlı Okul Müdürlükleri Tarafından Yapılacak İş Ve İşlemler
– Okul bünyesinde oluşturulan komisyon tarafından okul genelinde yapılan değerlendirme sonucunda okul birincisi olan eserlerden;
– Eserler katlamadan, buruşturulmadan ve rulo yapılmadan elden müdürlüğümüz ortaöğretim birimine teslim edilecektir.
– Okul müdürlükleri, yarışmada dereceye giren öğrencilere derecelerine uygun olan bilgilerinin e-okul Sosyal Etkinlikler Modülüne işlenmesini sağlayacaklardır.

Yarışmaya Katılan Eserlerin Değerlendirilmesi
– Okullardan gönderilen eserler İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnceleme Kurulu tarafından değerlendirilecektir.
– Her kategoride ilk üçe giren eserler derece olarak kabul edilecek ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün internet sitesinde ilan edilecektir.
– Seçici kurul üyelerinin verdikleri puanların ortalaması eserin başarı sırasını belirler.
– Seçici kurulunun verdiği kararlar kesindir.

Ödüller
Her kategoride ilk üçe giren eser sahiplerinin her birisi ayrı ayrı “Bisiklet” ile ödüllendirilecektir. (Ödüller Afyonkarahisar Çevre Hizmetleri Birliği ve Afyonkarahisar İli Atıksu Arıtma Hizmetleri Birliği tarafından temin edilecektir.)
Dereceye giren öğrencilerin Okul Müdürlüklerine Afyonkarahisar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce “Plaket” takdim edilecektir. Yarışmalara katılan tüm öğrencilere “Katılım Belgesi” verilecektir. Katılım Belgeleri Afyonkarahisar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce hazırlanacaktır.
Ödüle layık olan eserler/öğrenciler; yapılacak açıklama ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullar aracılığıyla öğrencilere duyurulacaktır.
Ödül Töreni 30 Mart Dünya Sıfır Atık Gününün kutlanacağı resmi törende yapılacaktır.

Eserlerin Teslimi
– Yarışmaya katılacak olan öğrenciler yarışma takviminde belirtilen tarihe kadar eserlerini okudukları okul müdürlüğüne teslim etmek zorundadır. Okul müdürlükleri de yarışma takviminde belirtilen tarihler arasında ilgili komisyonca değerlendirme yapacaktır.
– Yapılan değerlendirme sonucunda okul birincisi olan eserler İl Milli Eğitim Ortaöğretim Şubesine elden, Milli Eğitim Müdürlüğü Ortaöğretim Şubesine gönderilecektir.
– Gerekli şartları taşımayan ve zamanında teslim edilmeyen hiçbir eser okul ve İl Milli eğitim müdürlüğünce değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yarışma Takvimi

İl Milli Eğitim Müdürlüklerince yarışmanın ilçe / okullara Duyurulması: 6-10 Şubat 2023

Eserlerin okullara son teslim tarihi: 4 Mart 2023 tarihine kadar

Eserlerin İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince değerlendirilmesi ve her kategoride birinci olan eserlerin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi: 10 Mart 2023 tarihine kadar

Merkez ve merkeze bağlı okullarda seçilen eserlerin okul müdürlüklerince değerlendirilmesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi: 10 Mart 2023 tarihine kadar

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce eserlerin değerlendirilmesi: 17 Mart 2023 tarihine kadar

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce sonuçların açıklanması: 24 Mart 2023

Ödül Töreni 30 Mart Dünya Sıfır Atık Günü Resmi Kutlama gününde

Yarışma Yönergesi İçin Tıklayın.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.