BursBurs BaşvurularıAçık LiseAçık OrtaokulMESEMEdebiyat YarışmalarıÖykü YarışmasıÜniversite BursuUstalık BelgesiUsta Öğretici

ASELSAN Liseliler Arası Resim Yarışması

ASELSAN Liseliler Arası Resim Yarışması

ASELSAN Liseliler Arası Resim Yarışması

Mili Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ASELSAN Liseliler Arası Resim Yarışması Başvurusu Okullara Yapılacak. Ödüllü Yarışmaya Türkiye Geneli Lise Öğrencileri Katılabilecek.

ASELSAN Liseliler Arası “Yeşil Geleceğim, Ailem Ve Ben” Temalı Resim Yarışması

Yarışmanın Amacı, Konusu Ve Türü

ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü iş birliğinde lise öğrencilerini temiz, sürdürülebilir ve çevreci bir gelecek hayal etmeleri konusunda heveslendirmek amacıyla öğrencilerin ülkemizin 2053 yılı net sıfır emisyon hedefi kapsamında yeşil bir gelecek için öğrencilerin ve ailelerinin okulda, evde, işte, sosyal hayatta, günlük hayatın her aşamasında neler yapabileceği, iklim değişikliğine neden olan karbon emisyonlarının nasıl azaltılabileceği konusundaki düşünceleri ve / veya bu konular çerçevesinde kendilerinin ve ailelerinin gelecek hayallerini anlatabilecekleri “Yeşil Geleceğim, Ailem ve Ben” temalı iş bu resim yarışması düzenlenmiştir.

Hedef Kitle
Yarışmanın hedef kitlesi; Türkiye geneli, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî / özel eğitim kurumlarında (Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi, İmam Hatip Lisesi, Meslekî ve Teknik Eğitim Lisesi, Bilim ve Sanat Merkezi) öğrenim görmekte olan hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileridir.

Yarışma Ödülleri
“Yeşil Geleceğim, Ailem ve Ben” konulu resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere Verilecek ödüller aşağıda belirtilmektedir:
Birinci Olan Resim Sahibine Tam Altın
İkinci Olan Resim Sahibine Yarım Altın
Üçüncü Olan Resim Sahibine Çeyrek Altın

• Dereceye giren ve sergilenmeye layık görülen resimlerin ASELSAN’da belirlenecek alanlara asılması sağlanacaktır.

• “Yeşil Geleceğim, Ailem ve Ben” konulu resim yarışması ödül töreni 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de gerçekleştirilecek törenle verilecektir. Ödül alan öğrenciler ile birlikte sadece bir öğretmeni ve bir velisi ASELSAN’da gerçekleştirilecek törende yer alacaktır.

• Ödül törenine Ankara dışından katılacak başvuru sahibi, bir öğretmen ve bir velisinin konaklama, şehirlerarası ulaşım ve Ankara içindeki ulaşım organizasyonu ASELSAN tarafından sağlanacaktır.

Bütçe
Yarışmanın ödülleri, ödül töreninin organizasyonu, dereceye giren öğrencilerin ulaşımı ve konaklaması ile ilgili tüm masraflar ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin öz kaynaklarından karşılanacaktır.

Genel Esaslar

1) Yarışmanın hiçbir aşamasında katılımcılardan ücret talep edilmemektedir.

2) Yarışmaya katılım gönüllülük esasına bağlıdır.

3) Yarışma takvimi (Tablo-1) 2023 – 2024 Eğitim Öğretim Yılı içerisinde tamamlanacaktır.

4) Anayasa ve Türk Millî Eğitiminin temel amaçlarına uygun olmayan, siyasi amaçlara hizmet eden, genel ahlâk kurallarına uymayan eserler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

5) Öğrencilerin gelişim seviyeleri, ilgi, istek, ihtiyaç ve yetenekleri ile pedagojik esaslara uygun olmayan eserler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

6) Kurum, kuruluş, firma, marka ve kişi reklamını veya tanıtımını ön plana çıkaran eserler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

7) Değerlendirme Komisyonu ile Yarışma Yürütme Kurulunda görev alan kişilerin birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamazlar. Yarışma Yürütme Kurulu; ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. KYGMY DHD Entegre Yönetim Sistemleri Müdürlüğü ile Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanlığı uhdesinde görev yapmakta olan personellerden oluşmaktadır.

8) Ödül töreni ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de gerçekleştirilecek olup ASELSAN’da, otoparklarda özel gereksinimli bireylere yönelik özel park yerleri ayrılmış, servis alanından ASELSAN kampüsüne ulaşım için asansör kurulumu yapılmıştır. Ayrıca Ankara içi ve / veya Ankara dışından ödül törenine katılması muhtemel özel gereksinimli bireylere şehir içi transfer desteği de sağlanacaktır.

9) Yarışmanın hiçbir aşamasında, katılımcıların açık rıza onayı alınmadan kişisel verileri işlenemez. Bu kapsamda işlenen kişisel veriler, açık rıza onayında belirtilen hususların dışında başka amaçlarla kullanılmaz. Toplanan kişisel veriler üçüncü kişilerle paylaşılmaz ve etkinliğe ilişkin tüm süreçlerin sona ermesinin ardından resen silinir.

Başvuru Ve Eserlerde Aranacak Şartlar

• Öğrenciler, eserlerini aşağıda belirtilen şartlara uygun şekilde hazırladıktan sonra Tablo-1’de belirtilen takvim içerisinde Ek-2, Ek-3, Ek-4, Ek-5 (resmin arkasına yapıştırılacak) ile birlikte öğrenim gördükleri eğitim kurumu müdürlüklerine teslim ederek yarışmaya katılabilirler.

• Yarışmaya katılacak eserlerde aşağıdaki şartlar aranır;

a) Etkinlikte kullanılacak resim tekniği serbesttir.

b) Öğrenciler, kendi anlatım biçimlerine uygun pastel boya, sulu boya, guaj boya, akrilik boya, gazlı kalem, kolaj (yırtma-yapıştırma) tekniği kullanabilirler.

c) Gönderilecek olan eserlerin boyutları 35 x 50 cm ebadında kâğıda (resim kâğıdı, fon kartonu, canson, bristol vb.) olacaktır.

d) Eserin ön yüzünde hiçbir yazı, ibare ve bilgi olmayacaktır. Resmin arka sayfası üzerine büyük harfle okul adı, öğrencinin adının-soyadının-sınıfının, velisinin adının-soyadının telefon numarasının yazılı olduğu ve EK – 5’te örneği yer alan “Yarışma Etiket Formu” yapıştırılacaktır. Resmin kendi sahibine ait olarak etiketlendirilmesi katılımcının sorumluluğundadır. ASELSAN resimlerin arkasındaki etiketlerdeki ibrazı doğru kabul edecektir.

e) Her öğrenci etkinliğe, önceden herhangi bir yarışmaya katılmamış 1 (bir) eseriyle katılabilir.

f) Resimler, okuldan her kenarı 5’er cm genişliğinde çerçeve oluşturacak şekilde, siyah, kalın fon kâğıdı ile paspartulanarak gönderilecektir.

g) Kırışmış ve yıpranmış resimler değerlendirmeye alınmayacaktır. Eserlerin zarar görmemesi için iki büyük mukavva arasına yerleştirilerek (katlanmadan, buruşturulmadan ve rulo yapılmadan) paketlenip gönderilmesi gerekmektedir.

h) Belirtilen şartları taşımayan resimler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Eserlerin Değerlendirilmesi

• Okullarda, İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinde ve İl Millî Eğitim Müdürlüklerinde resimleri değerlendirmek ve birinci olan resimleri seçmek için birer komisyon oluşturulacaktır. Oluşturulacak komisyonlarda öncelikli olarak görsel sanatlar öğretmenleri görevlendirilmeli, bunun mümkün olmadığı durumlarda ise diğer branş öğretmenleri arasından görevlendirme yapılmalıdır.

• Genel şartları ve katılım şartlarını taşımayan eserler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

• Genel şartları ve katılım şartlarını taşıyan eserler Tablo – 2’deki ölçütler doğrultusunda Tablo – 1’deki yarışma takvimine uygun olarak değerlendirilerek puan verilecektir.

• Yarışma kapsamında okullar tarafından okul birincisi seçilen eser İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne, İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından ilçe birincisi seçilen eser İl Millî Eğitim Müdürlüğüne teslim edilecektir.

• İl Millî Eğitim Müdürlükleri bünyesinde oluşturulacak komisyon tarafından il çapında dereceye giren eser Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne kargo yoluyla gönderilecektir.
(Adres: Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Birimi – Millî Eğitim Bakanlığı Gümüşdere Kampüsü – Gümüşdere Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı No:7 Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Ek Hizmet Binası A Blok 1. Kat – Keçiören / Ankara)

• Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne katılımcıların bireysel olarak gönderdiği, okul müdürlükleri tarafından gönderilen ve/veya ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından gönderilen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

• Komisyon değerlendirmelerinde gizlilik ilkesi esastır.

• Nihai Değerlendirme Kurulunda; alan uzmanı akademisyenler, Yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta olan, alan uzmanı akademisyenler, ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. temsilcileri ve Ortaöğretim Genel Müdürlüğü temsilcileri yer alacaktır. Değerlendirme Kurulu Üyeleri ile Yarışma Yürütme Kurulunda görev alan kişilerin bilgi ve belgeleri Ortaöğretim Genel Müdürlüğü arşivlerinde mevcut olup 6698 sayılı KVKK kapsamında şartname içerisinde yer verilmemiştir.

Tablo – 2
Resimlerin Değerlendirme Ölçütleri
Resmin konuya uygunluğu: 30 Puan
Resimde duygu ve düşüncelerin anlatımı, temanın yansıtılması: 20 Puan
Resmin özgünlüğü ve yaratıcılığı: 20 Puan
Kompozisyon, görsel uyum ve görsel öğeler: 20 Puan
Tekniğe uygunluk: 10 Puan
Toplam: 100 Puan

Sonuçların Açıklanması

Yarışma sonuçları, ödül töreninin düzenlendiği gün Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ve ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ne ait mecralarda paylaşılacaktır. Ancak dereceye giren öğrenciler, ödül töreni öncesinde sonuçlarla ilgili bilgilendirilerek törene davet edilecektir.

Telif Hakları

1) Yarışma sonucu ortaya çıkan eserlerin telif hakkı eser sahibine aittir.

2) Yarışmayı düzenleyen taraflar, telif hakları ile ilgili tüm işlemleri 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na uygun olarak yürüteceğini taahhüt eder.

3) Taraflar, gerekli hallerde eserleri sadece öğrenci velisi tarafından imzalanan Telif Hakları Taahhütnamesinde (Ek-) belirtilen çerçevede kullanacaktır.

4) Eserlerin değerlendirilmek üzere Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne gönderilme sürecinde fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu olan bir hak ve/veya menfaatin ihlal edilmesi hâlinde bundan kaynaklanan her türlü idari, hukuki, cezai ve mali sorumluluk ihlal edene ait olup yarışmayı düzenleyen tarafların herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Kargo Gönderi Adresi Ve İletişim Bilgileri

İl Millî Eğitim Müdürlükleri, il birincisi olarak seçilen resimleri 14.04.2024 tarihine kadar kargoya vererek aşağıdaki adrese gönderecektir:
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Birimi – Millî Eğitim Bakanlığı Gümüşdere Kampüsü – Gümüşdere Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı No:7 Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Ek Hizmet Binası A Blok 1. Kat – Keçiören Ankara

Bilgi İçin:
• ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kurumsal Yönetim Genel Müdür Yardımcılığı / Destek Hizmetleri Direktörlüğü / Entegre Yönetim Sistemleri Müdürlüğü

• T.C. MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanlığı Sosyal ve Kültürel Etkinlikler, Sosyal Etkinlik İzin İşlemleri Birimi

Yarışma Takvimi
Yarışma Duyurusunun Yapılması: 5 Ocak 2024
Eserlerin Okul Müdürlüklerine Teslim Edilmesi İçin Son Tarih: 14 Şubat 2024
Okul Müdürlükleri Tarafından Birinci Seçilen Eserlerin İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine Teslim Edilmesi İçin Son Tarih: 28 Şubat 2024
İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Tarafından Birinci Seçilen Eserlerin İl Millî Eğitim Müdürlüklerine Teslim Edilmesi İçin Son Tarih: 14 Mart 2024
İl Millî Eğitim Müdürlükleri Tarafından İl Birincisi Seçilen Eserin Posta / Kargoya Teslim Edilmesi İçin Son Tarih: 28 Mart 2024
İl Millî Eğitim Müdürlükleri Tarafından Gönderilen Eserlerin Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne Ulaşması İçin Son Tarih (Bu tarihten sonra ulaşan eserler değerlendirme dışı bırakılacaktır.): 04 Nisan 2024
Nihai Değerlendirme Tarihi: 11 Mayıs 2024
Ödül Töreni ve Dereceye Girenlerin Açıklanması: 6 Haziran 2024

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.