BursBurs BaşvurularıAçık LiseAçık OrtaokulMESEMEdebiyat YarışmalarıÖykü YarışmasıÜniversite BursuUstalık BelgesiUsta Öğretici

Ankara Geneli Dilimizin Zenginlikleri Projesi Video Yarışması

Ankara Geneli Dilimizin Zenginlikleri Projesi Video Yarışması

Ankara Geneli Dilimizin Zenginlikleri Projesi Video Yarışması

Ankara İl Millî Eğitim Müdürlüğü Ankara Geneli Dilimizin Zenginlikleri Projesi Video Yarışması Düzenliyor. Yarışmaya İlkokul, Ortaokul Ve Lise Öğrencileri Katılabilir.

Milli Eğitim Bakanlığı Ankara İl Millî Eğitim Müdürlüğü Dilimizin Zenginlikleri Projesi Video Yarışması

Düzenleyen Kurum: Ankara İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Yarışma Kapsamı: Ankara İli Geneli
Yarışmanın Türü: Video Yarışması
Kimler Başvuru Yapabilir: İlkokul, Ortaokul Ve Lise Öğrencileri
Başvuru Nasıl Yapılır: Okul Müdürlüklerine

Konusu
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü koordinesinde Din Öğretimi, Temel Eğitim, Özel Eğitim ve Rehberlik, Özel Öğretim, Hayat Boyu Öğrenme, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüklerinin katkılarıyla yürütülecek olan “Dilimizin Zenginlikleri” projesi kapsamında lise öğrencileri arasında “Video Yarışması düzenlenmesi planlanmaktadır.

Amacı
“Dilimizin Zenginlikleri Projesi” okullarda yapılacak olan söz varlığını zenginleştirme çalışmaları ile öğrencilerin dilimizin zenginliklerini tanımalarını, kültür taşıyıcısı olan sözcüklerimizle buluşmalarını, buna bağlı olarak dili iyi kullanmalarını ve düşünce dünyasını geliştirmelerini amaçlamaktadır.

Hedef Kitle
Ankara geneli, Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmî / özel okullarda öğrenim gören ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri yarışmanın hedef kitlesini oluşturmaktadır.

Genel Katılım Şartları

• Video yarışması şartnamesi, Dilimizin Zenginlikleri Projesi kılavuzunda yer alan ilkokul, ortaokul ve lise eylem planı faaliyetleri çerçevesinde hazırlanmıştır.

• Öğrencilerin öğrenim düzeylerine göre mısra, beyit ve şiirler ezberleyerek video çekmeleri ve bu videolarla yarışmaya katılmaları beklenmektedir.

• İlkokul ve ortaokul seviyesindeki öğrencilerin videoları hazırlarken memleket ve çocuk şiirleri antolojisini kullanmaları, lise öğrencilerinin ise öğretmenlerinin sınıf seviyesine ve öğretim programlarına uygun olarak seçtikleri şiirleri kullanarak video hazırlamaları beklenmektedir.

• Yarışmaya Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî / özel eğitim kurumlarında ilkokul, ortaokul ve lise kademesinde öğrenim gören öğrenciler katılabilecektir.

• Yarışmaya katılım gönüllülük esasına göre olacaktır.

• Yarışmaya katılım ücretsizdir.

• Her öğrenci yarışmaya yalnız bir eserle katılabilecektir.

• Yarışmacılar yarışmaya bireysel olarak katılacaklardır.

• Her okul yarışmaya tek bir eserle katılabilecektir.

• Bir kurumdan ( okul, ilçe ) birden fazla eser gönderilmesi durumunda gönderilen eserlerin hiçbiri değerlendirmeye alınmayacaktır.

• Video film hazırlanırken her türlü video düzenleme aracı kullanılabilir.

• Yarışmaya katılan öğrenci, tasarladığı videoda mutlaka yer almalıdır. Başrol, odak noktası, seslendirici veya anlatıcı, videodaki asıl unsur öğrencinin kendisi olmalıdır. Tasarlanan videoda öğrenci haricinde başka kişiler de yer alabilir. Bu konuda bir sınırlama yoktur.

• Tasarlanan videolarda metin, görsel, müzik vs gibi çeşitli unsurlar yaratıcılığı ve farklılaşmayı sağlamak açısından kullanılabilecektir.

• Videoların tasarımı yapılırken metin veya altyazılardan yararlanılabilinir.

• Tasarlanan video, katılımcının kendi tasarımı olmalı ve katılımcının kendi emeğiyle ortaya çıkarılmış olmalıdır.

• Yarışmaya katılacak eserler tercih edilen herhangi bir formatta üretilebilir.

• Video tasarlanırken ilgili videolar, görüntüler, görsel tasarımlar ve sesler konu bütünlüğü içinde düzenlenerek kullanılabilir.

• Videoların süresi jenerik dahil en az 90 saniye, en fazla 300 saniye ile sınırlıdır. Belirtilen süre dışındaki videolar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

• Videonun yatay formatta, minimum HD çözünürlükte, (en az 720 px) olması gerekmektedir.

• Tasarlanan videoda mutlaka bir jenerik bulunmalıdır. Jenerik kısmında videoda katkısı olan ve görev alan tüm isimler belirtilmelidir.

• Videolar fotoğraf makinesi, cep telefonu, video kamera vb. olanaklardan istifade edilerek çekilebilir.

• Tasarlanan videodaki konular, projenin ana temasına uygun olmalıdır.

• Hazırlanan eserler taşınabilir bellek (USB) ile teslim edilecektir. Video dosyasının içinde öğrencinin adını, soyadını, okulunu, sınıfını, ilçesini, iletişim bilgisini belirten künye dosyası word dosyası şeklinde eklenmek zorundadır. (EK-7)

• Eserin biçiminin ve tasarım özelliğinin bozulmaması, korunaklı şekilde teslim edilebilmesi için tasarımlar mutlaka sağlam, korunaklı bir kutu veya zarf içerisinde gerekli muhafaza tedbirleri alınarak paketlenmiş şekilde gönderilmelidir.

• Eserlerin sağlam ve korunaklı şekilde İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine ulaştırılmasından okul müdürlüğü, ilçelerden İl Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğüne ulaştırmasından ise İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri sorumludur.

• Tahrip olmuş (yıpranmış, ıslanmış, buruşmuş, katlanmış, yırtılmış) ve orijinal niteliğini yitirmiş eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

• Eserlerin teslimi sırasında oluşan zararlardan ve gecikmeden Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü sorumlu değildir.

• Video tasarlandıktan sonra, esere öğrencinin adının, soyadının, okulunun, sınıfının, ilçesinin, iletişim bilgisinin yer aldığı, yapılan tasarım ile ilgili bilgi veren künye eklenmesi gerekmektedir.

• Video tasarımı gönderilmeden önce projenin adı, video süresi, video tasarımının amacı gibi bilgilerin yer aldığı proje raporunun eklenmesi zorunludur. Bu proje raporu, bilgisayar ortamında A4 dosya kâğıdı boyutunda Word formatında 12 punto Times New Roman yazı karakteri kullanılarak 1,5 satır aralığı ile yazılmalıdır.

Proje raporunun aşağıdaki başlıklara uygun hazırlanması zorunludur.

Proje Adı: Projenin amacına uygun bir proje başlığının seçilmesi, tasarımın isimlendirilmesi.

Video süresi: Videonun saniye ve dakika bilgisi.

Video Tasarımının Amacı: Video tasarımının neyi ifade ettiği, niçin o eserin seçildiği,eserin hangi amaca hizmet ettiği, bu videonun neye katkı sağladığının bilgisi.

Tasarımda Kullanılan Araçlar ve Malzemeler: Video tasarımı yapılırken hangi araç gereçlerden yararlanıldığı, kullanılan programların neler olduğu, niçin bu programların tercih edildiği ve bu programlardan hangi şekilde, nasıl istifade edildiği yazılacaktır.

Videoda Kullanılan Teknik ve Kurgu: Videoda kullanılan görüntü, kurgu ve tekniğe dair bilgilerin verilmesi.

Video Jenerik Bilgisi: Video çekiminde kimlerin ne yönde katkı sağladığının bilgisi. ( Yönetmen, yapımcı, senarist, kameraman, kurgu elemanı, sesçi, ışıkçı, set elemanları vb. adları ve görevleri )

Video Ek Bilgi: Eseri tasarlayan öğrencinin adının soyadının, okulunun, sınıfının, ilçesinin, iletişim bilgisinin belirtilmesi.

• Belirlenen şartları taşımayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

• Teslim tarihinden sonra ilgili birime ulaşan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

• Yarışmaya katılan eserler iade edilmeyecektir.

• Seçici Kurul üyelerinin birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamazlar.

• Başvuru yapılan eserin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Millî Eğitim Temel Kanunu ile Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçlarına uygun olarak, ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde hazırlanması gerekmektedir. Bu şekilde hazırlanmayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

• Siyasi amaçlara hizmet eden, genel ahlâk kurallarına uymayan, hakaret ve reklam unsuru içeren eserler yarışma dışı kalacaktır.

• Eserlerin her yönüyle özgün olması gerekmektedir. Tasarlanan videolar herhangi bir yerden alınmış veya kopyalanmış olmamalıdır. Yarışmaya başvuruda bulunan öğrenci, tasarımın bütünüyle kendisine ait olduğunu ve özgün olduğunu kabul ve taahhüt eder.

• Eserlerin daha önce hiçbir yarışmaya katılmamış, bütün veya parça olarak yayınlanmamış olması şartı bulunmaktadır. Eserlerin tamamı ya da bir bölümü basın-yayın organı veya herhangi bir mecradan kopyalanmış ya da alıntı yapılmış ise eser değerlendirilmeye alınmayacak / derece aldıysa iptal edilecektir. Eser sahibi bu noktada hiçbir hak iddia edemeyecektir.

• Eser tasarımında geçecek olan özel ve tüzel kişilere ait isimlerin kullanımı ile ilgili yasal hak ve sorumluluklar katılımcıya aittir.

• Eserlerde kurum, kuruluş, firma, marka ve kişi reklamını veya tanıtımını ön plana çıkaran ifade ve ögelere yer verilmeyecektir.

• Yarışmaya gönderilecek videolarda özgün olmayan ve alıntı yapılan metin, görüntü, müzik vb. kullanımlardan doğacak her türlü telif hakkına dair yasal sorumluluk yarışmacının ve katılımcı okulun sorumluluğundadır.

• Tasarlanan eserler; EK-1, EK-2, EK-3 ve EK-7 formları ile birlikte öğrenim gördükleri okul müdürlüklerine teslim edeceklerdir. Biçimsel ve teknik şartları taşımayan, yarışma takvimine uygun olarak teslim edilmeyen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

• Ankara İl Millî Eğitim Müdürlüğü, eser ile ilgili her türlü tasarruf hakkına sahiptir.

• Başvurusunu tamamlayan her katılımcı şartnamedeki tüm hususları kabul etmiş sayılacaktır.

Okul / Kurumlarca Yapılacak İşlemler

Okul Yürütme Komisyonu

• Yarışmaya şartnamede belirtilen hususlara uygun olan tüm okulların katılmaları zorunludur. Bu konuda okullar İl Milli Eğitim Müdürlüğüne karşı sorumludur.

• Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler, okul müdürlüklerine müracaat edeceklerdir. ( Öğrencilerin okul içi yarışmaya aktif katılımını arttırmak için Okul Yürütme Komisyonu başta olmak üzere ilgili branş ve sınıf öğretmenlerince öğrenciler yarışmaya teşvik edilerek öğrencilere destek olunacaktır.)

• Okul müdürlükleri kendi bünyelerinde değerlendirme komisyonu kurarak ön elemeyi yapacaklar, okul birincilerini İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne takvimde belirlenen tarihe kadar bildireceklerdir.

• Okul müdürünün uygun bulduğu müdür yardımcısı başkanlığında, en az iki öğretmen ver her sınıf düzeyinden birer öğrencinin katılımıyla oluşturulur. Jüri, başkan dâhil en az üç öğretmenden oluşmalıdır.

• Okul içi yarışma jürisi tarafsız, deneyimli, herhangi bir olumsuzluğa sebep olmayacak üyelerden oluşturulacaktır. Okul müdürlükleri bu hususa bilhassa dikkat edeceklerdir.

• İlkokullarda sınıf zümre başkanları, ortaokullarda Türkçe zümresi, liselerde ise Türk Dili ve Edebiyatı zümresi ile koordineli çalışılır. Gerekli durumlarda okul müdürlüğünce Türkçe veya Türk Dili ve Edebiyatı zümresi içerisinden okul yürütme komisyonunda görev yapmak üzere daimi üye seçilebilir.

• Okullarda her sınıf düzeyinde ayrı ayrı değerlendirme yapılmayacak, tüm sınıflar bir bütün olarak değerlendirilecektir. (Örnek: 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri arasından sadece bir birinci seçilecektir.)

• Okul içi yarışmada birinci olan öğrenci, imkanlar dahilinde okul müdürlüklerince ödüllendirilecektir.

• Okul Yürütme Komisyonu, projenin okulda görünür olmasını ve tüm sınıflarda uygulanmasını sağlar.

• Okul Yürütme Komisyonu, İl Milli Eğitim Müdürlüklerince proje kapsamında duyurusu yapılan ilçe geneli yarışmaların duyurusunu yapar ve katılımı teşvik eder.

• Etkinliğe katılan öğrencileri e-Okul Sosyal Etkinlik Modülüne işlenmesini sağlar.

• Okul Yürütme Komisyonu yılsonu raporlarını hazırlar ve ilçe yürütme komisyonuna gönderir.

Yarışma Takvimi
Yarışma Duyurusunun Yapılması: 1 Nisan 2024
Şartnamenin Paylaşılması: 1 Nisan 2024
Öğrencilerin Hazırlık Ve Çalışmaları ( Danışman Öğretmenler Nezaretinde ): 1 Nisan 2024 – 15 Nisan 2024
Her Sınıf İçin En İyi Videonun Seçilmesi: 16 Nisan 2024
Sınıfların Videoları Arasından Okulun En İyi Video Tasarımının Seçilmesi: 17 Nisan 2024
Okulların Seçilen Video Tasarımının İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine Gönderilmesi Ve İlçenin En İyi Video Tasarımının Seçilmesi: 17 Nisan 2024 – 24 Nisan 2024
Birinci Olan Eserlerin, İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince Yapılan Ödül Töreninde Ödüllendirildikten Sonra Bakanlığımız Tarafından Yıl Sonunda Düzenlenecek Olan Dilimizin Zenginlikleri Şöleni’nde Sergilenmek Üzere Fiziki Olarak Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğüne Elden Teslim Edilmesi Ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne DYS Üzerinden İlçe Birincisi Olan Öğrencilerin Bilgilerinin Verilmesi: 25 Nisan 2024 – 30 Nisan 2024
Sonuçlara İtiraz Edilmesi: 30 Nisan 2024

Sonuçların Açıklanması
Yapılan tüm değerlendirmelerin sonucunda ilçe birincisi olarak seçilen eser, İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünce web, sosyal medya adreslerinde duyurulacaktır.

Ödül
Değerlendirme sonucunda dereceye giren eser ve öğrenciye verilecek ödül, ödül töreni, tarihi ve yeri İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerince duyurulacak ve düzenlenecektir.

İletişim Bilgileri
Yarışma ile ilgili her türlü yazışma ve bilgi almak için aşağıdaki iletişim bilgileri kullanılacaktır.
Ankara İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü-1 ARGE
Telefon: 0 312 306 89 04-05
E-Posta: arge06@meb.gov.tr

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.