BursBurs BaşvurularıAçık LiseAçık OrtaokulMESEMEdebiyat YarışmalarıÖykü YarışmasıÜniversite BursuUstalık BelgesiUsta Öğretici

9-17 Yaş Öğrenciler Arası Rotamız Atamız Resim Yarışması

9-17 Yaş Öğrenciler Arası Rotamız Atamız Resim Yarışması

9-17 Yaş Öğrenciler Arası Rotamız Atamız Resim Yarışması

Rotamız Atamız Resim Yarışması Bahçeşehir Rotary Kulübü Tarafından Ülke Genelindeki 9 İle 17 Yaş Arası Öğrencilere Yönelik Olarak Düzenleniyor. 9-17 Yaş Öğrenciler Arası Rotamız Atamız Resim Yarışması Başvuruları Elden Veya Posta Yolu İle Alınacak.

Düzenleyen Kurum: Bahçeşehir Rotary Kulübü
Yarışma Kapsamı: Ülke Geneli
Yarışmanın Türü: Resim Yarışması
Kimler Başvuru Yapabilir: 9-11, 12-14 Ve 15-17 Yaş Arası İlkokul, Ortaokul Ve Lise Öğrencileri Katılabilecek
Başvuru Nasıl Yapılır: Elden Veya Posta Yolu İle Yapılacak

9-17 Yaş Öğrenciler Arası Rotamız Atamız Resim Yarışması

Yarışma Koşulları

1. RotaAta 2024 Resim Yarışması ülke Genelinde yapılacaktır.

Yarışma, Türkiye genelindeki, farklı yaş gruplarında (9-11) – (12-14) – (15-17) olmak üzere tüm ilköğretim, ortaöğretim ve lise öğrencilerini kapsamaktadır.

Yarışmanın amacı Cumhuriyetimizin ikinci 100 yılının başladığı 2024 yılı içinde, milli mücadele ve bağımsız bir Türkiye bilincinin çocuklarda da ve gençlerde sağlıklı bir biçimde oluşturulması ve Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Devrimi’nin tarihsel sürecinin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi ve toplumumuzun geleceği olan öğrenciler ile iletişim yollarının açılmasıdır.

Çalışmaların konusu Cumhuriyet’in ikinci yüz yılının başlangıcında “Rotamız Atamız” olarak belirlenmiştir.

Yarışma Ödülleri
Birinci Olan Öğrencilere Rotary Cumhuriyet Ödülü (10.000 Türk Lirası) + Başarı Belgesi
İkinci Olan Öğrencilere Rotary Cumhuriyet Ödülü (7.500 Türk Lirası) + Başarı Belgesi
Üçüncü Olan Öğrencilere Rotary Cumhuriyet Ödülü (5.000 Türk Lirası) + Başarı Belgesi
Rotary 2420 Bölge Özel Ödülü 2.500 Türk Lirası + Başarı Belgesi
Seçici Kurul Tarafından Seçilen Çalışmalar Düzenlenecek Olan Yarışma Sergisinde Sergileme Hakkı Kazanacaktır.

Yarışmaya Başvurular
Başvurular, yarışmaya katılacak olan eserle birlikte eser ile ilgili kısa bir açıklama metninin ve yarışma web sitesindeki ( www.rotaata.org ) Başvuru Formu ve Taahhütname (Ek-1)’de ile Açık Rıza Onayı (Ek-2) nın doldurulmuş ve imzalanmış hali ile birlikte yapılmalıdır.

Resimler
RotaAta Komitesi
Rotary 2420 Bölge Federasyonu
Abide-i Hürriyet Caddesi Bolkan İş Merkezi, Şişli İstanbul
Adresine Elden Veya Posta Yoluyla Son Başvuru Tarihinde Teslim Edilmelidir.

Yarışmaya Katılım Koşulları
1. Yarışmacılar en fazla bir adet çalışma ile katılım gösterebilirler

2. Yarışmaya katılacak olan çalışmalar, serbest teknikle (pastel, guaj, suluboya, akrilik) 35 x 50 cm ölçülerinde standart resim kağıdına yapılmış olmalıdır. Yapılan çalışmayla ilgili kısa bir açıklama metni başvuruya eklenmelidir.

3. Yarışmacılar daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da sergilenmemiş özgün çalışmalar ile katılabilirler. Çalışmanın daha önce sergilendiğinin ve/veya daha önce herhangi bir yarışmaya katılmış olduğunun tespiti halinde ilgili çalışmanın adaylığı iptal edilecektir. Bu hususun ödül kazandıktan sonra tespiti halinde ise aday, kazandığı ödülü iade ile mükellef olacaktır

4. Kırışmış ve yıpranmış resimler kabul edilmeyecektir. Bu nedenle gönderilecek eserlerin ambalajlanmasında köpük kullanılarak resmin zarar görmesi engellenecektir.

5. Resimler, sadece paspartulanarak iki mukavva arasına katlamadan, buruşturmadan ve rulo yapılmadan paketlenip gönderilecektir.

6. Tüm öğrenciler için Başvuru Formu ve Taahhütname (Ek-1)’de ile Açık Rıza Onayı (Ek-2)’de yer alan veli izin onayı bölümünün doldurulması ve veli tarafından imzalanarak resim ile birlikte gönderilmesi zorunludur.

7. Resmin ön yüzüne kesinlikle hiçbir bilgi yazılmayacak, eserlerin arkasına öğrencinin ismi, velilerinin telefon numaraları, yarışmaya katıldığı şehir ile okulları ve ev adresleri açık şekilde yazılacaktır.

8. Yarışma, farklı yaş gruplarında (9-11) – (12-14) -(15-17) olmak üzere üç kategoride gerçekleşmektedir. Her yaş kategorisinde ayrı ayrı birinci, ikinci ve üçüncüler belirlenecektir. Dereceye giremeyen çalışmalardan seçilen on beş çalışma ise yarışma sergisinde sergileme hakkı kazanacaktır.

9. Eserler incelenirken;
• Kompozisyon (amaca uygunluğu),
• Renklendirme (kullandığı boyanın tekniğini kullanabilirliği)
• Yaratıcılık (konuyu özgün olarak işleyebilmesi)
• Temizlik ve düzen (çerçeve düzeni, kâğıdın temizliği) konularında değerlendirme yapılacaktır.

10. Katılımcılar, ödül alan ve alamayan ya da yayınlanmaya değer bulunan eserlerinin Bahçeşehir Rotary Kulübü Derneği tarafından kullanılmasına süresiz olarak kullanım hakkını satın alınmış gibi verdiğini peşinen kabul eder. Yarışma teslim adresine ulaşan eserler sahiplerine iade edilmeyecek ve katılanlar tarafından üzerinde hiçbir hak talep edilmeyecektir.

11. Buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin eser sahibi belirtilmek sureti ile çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma ve bunun gibi umuma arzla ilgili bilumum haklarını, Bahçeşehir Rotary Kulübü Derneği ‘ne verdiğini kabul eder.

12. Bahçeşehir Rotary Kulübü Derneği ve İstanbul Okan Üniversitesi birlikte gerekli gördüğü takdirde ve tarafların mutabık kaldığı şekilde yarışma takvimi üzerinde değişiklik yapabilir, yarışmayı iptal hakkı Bahçeşehir Rotary Kulübü Derneğinde saklıdır.

13. Yarışmaya gönderilen eserler (Yarışmanın hangi aşamasında olursa olsun) bu şartları sağlamadığı taktirde seçici kurul, başvuruyu geçersiz kılma haklına sahiptir.

14. Yarışmaya katılan, ödül alan ve sergilenme hakkı kazanan yarışmacılar (ve velileri) her iki tarafın da haklarını koruyacak olan bu şartnameyi imzalamamış dahi olsalar yarışmaya resim gönderdiğinde onaylamış ve kabul etmiş sayılacaktır.

15. Seçici Kurul değerlendirmesinde gizlilik ilkesi esastır. Seçici Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda hiçbir eserin ödüle layık görülmemesi durumunda Bahçeşehir Rotary kulübü yarışmayı iptal etme hakkına sahiptir.

16. Dereceye giremeyen resimler resim sahipleri tarafından en geç 20 Haziran 2024 tarihine kadar teslim adresinden kimlik belgesi ibraz edilerek geri alınabilecektir. Resim sahipleri 20 Haziran 2024 tarihine kadar geri almadıkları resimleri için herhangi bir hak talebinde bulunamazlar.

Telif Hakkı
Bahçeşehir Rotary Kulübü ve İstanbul Okan Üniversitesi, ödül alan ya da sergilenmeye değer bulunan çalışmaların görsellerini, yarışmanın düzenlenmesine katkı sağlayan derneklere (Alkent 2000, İstanbul Bosphorus, Küçükçekmece, Bahçeşehir Rotary Kulübü Derneği ve Rotary2420 Bölge RotaAta Komitesi) ait logolarla birlikte yayınlanmak ve eser sahibinin adını belirtmek şartı ile, etkinliklerde ve eğitim faaliyetlerinde afiş, katalog, broşür vb. her türlü tanıtım malzemelerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen şekilde; işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkının yanı sıra sergilemek üzere kullanma ve gösterme, medyada yayınlama hakkı da dahil olmak üzere tüm telif haklarına herhangi bir bedel ödemeksizin sahip olacaktır. Aday bu hususa herhangi bir itirazda bulunmayacağını ve yasal yollara başvurmak hakkından şimdiden gayrikabili rücu feragat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

Yarışmanın Görünürlüğü
Yarışma koşulları www.rotaata.org web sitesi, Rotary Kulüpleri, Okan Üniversitesi sosyal medya duyuruları ve okullara ulaştırılacak afişler aracılığı ile öğretmen, veli ve öğrencilere duyurulacaktır.
Yarışma sonunda dereceye giren eserler www.rotaata.org ve www.bahcesehirrotary.org web sitelerinde yayınlanacaktır.

Seçici Kurul
Mehmet Altay
Rotary 2420 Bölge Guvernörü

Binnur Bükücü
Alkent 2000 Rotary Kulübü

Didem Kara Sarıoğlu
Dr. Öğr. Üyesi
İstanbul Okan Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Eda Çekil Konrat
Dr. Öğr. Üyesi
İstanbul Okan Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Gizem Yücelen
Dr. Öğr. Üyesi
İstanbul Okan Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Hilal Erbakan
Mimar
2420 Bölge RotaAta Komite Başkanı- Bahçeşehir Rotary Kulübü

Jochen Proehl
Sanatçı –Akademisyen –Küratör
BAU İletişim Fakültesi – Fotoğraf ve Video Bölüm Başkan

Yarışma Takvimi
Yarışmaya Son Başvuru Tarihi: 15 Nisan 2024 Pazartesi
Yarışma Sonuçların İlan Edilmesi: 23 Nisan 2024 Salı
Sergi açılışı ve ödül töreni tarihi daha sonra duyurulacaktır.

Yarışma Şartnamesi Ve Başvuru Formu İçin Tıklayın.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.