BursBurs BaşvurularıAçık LiseAçık OrtaokulMESEMEdebiyat YarışmalarıÖykü YarışmasıÜniversite BursuUstalık BelgesiUsta Öğretici

5. Beykoz Belediyesi Fotoğraf Yarışması

5. Beykoz Belediyesi Fotoğraf Yarışması

Beykoz Belediyesi Fotoğraf Yarışması

Türkiye Fotoğraf Vakfı Beykoz Belediyesi Fotoğraf Yarışmasının Beşincisi Düzenleniyor. Ödüllü Fotoğraf Yarışmasına 18 Yaş Üstü Herkes Katılabilir. Ödüllü Yarışmaya Başvurular Online Olarak Alınacak.

Yarışmanın Konusu Ve Amacı
Beykoz Belediyesi ve Türkiye Fotoğraf Vakfı iş birliği ile düzenlenen 5. Fotoğraf Yarışması’nın konusu; doğal güzellikleri, tarihi ve konumu itibarıyla bütüncül bir anlam ifade eden İstanbul ilinin Beykoz ilçesidir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların, mekânsal açıdan İstanbul ilinin Beykoz ilçesine ait olduğunun anlaşılması gerekmektedir. Yarışmanın konusunu Beykoz ilçesinin sınırları, https://cbs.beykoz.bel.tr/GiSoftGis/#/cityguidepublic adresinde belirtilen mahalle ve semtler oluşturmaktadır.

Kategori Ve Bölümler
Yarışma, sayısal (dijital) kategoridedir. Serbest Kategori (Renkli veya Siyah-Beyaz) Foto Öykü Kategorisi (Renkli veya Siyah-Beyaz)
Kurgu Kategorisi (Renkli veya Siyah-Beyaz) ve Drone Kategorisi
(Renkli veya Siyah-Beyaz) olmak üzere bölümden oluşmaktadır.
Renkli ve/veya siyah-beyaz olmak üzere tüm fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.

Yarışma Ödülleri

Serbest Kategori Ödülleri
Birincilik Ödülü 12.500 Türk Lirası
İkincilik Ödülü 10 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 7.500 Türk Lirası
Beykoz Belediyesi Özel Ödülü 5 Bin Türk Lirası
Mansiyon Ödülü 2.500 Türk Lirası (En Fazla 5 Adet)
Sergilenmeye Değer Eserler 1.500 Türk Lirası (En Fazla 20 Adet)

Foto Öykü Kategorisi Ödülleri
Birincilik Ödülü 25 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 20 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 15 Bin Türk Lirası
Beykoz Belediyesi Özel Ödülü 10 Bin Türk Lirası
Mansiyon Ödülü 5 Bin Türk Lirası (En Fazla 5 Adet)
Seçilmeye Değer Eserler 2.500 Türk Lirası (En Fazla 20 Adet)

Kurgu Kategorisi Ödülleri
Birincilik Ödülü 12.500 Türk Lirası
İkincilik Ödülü 10 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 7.500 Türk Lirası
Beykoz Belediyesi Özel Ödülü 5 Bin Türk Lirası
Mansiyon Ödülü 2.500 Türk Lirası (En Fazla 5 Adet)
Sergilenmeye Değer Eserler 1.500 Türk Lirası (En Fazla 20 Adet)

Drone Kategorisi Ödülleri
Birincilik Ödülü 12.500 Türk Lirası
İkincilik Ödülü 10 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 7.500 Türk Lirası
Beykoz Belediyesi Özel Ödülü 5 Bin Türk Lirası
Mansiyon Ödülü 2.500 Türk Lirası (En Fazla 5 Adet)
Sergilenmeye Değer Eserler 1.500 Türk Lirası (En Fazla 20 Adet)

Genel Katılım Koşulları Ve Yarışma Şartnamesi

1. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

2. Katılımcılar, yukarıda belirtilen konu çerçevesinde olmak kaydıyla anlatım biçiminde özgürdür.

3. Yarışmaya seçici kurul üyeleri, Beykoz Belediyesi Belediye
Başkanı, Başkan yardımcıları, Beykoz Belediyesi çalışanları, TFV (Türkiye Fotoğraf Vakfı) Mütevelli ve Yönetim Kurulu üyeleri, TFV temsilcileri ve TFV tarafından verilmiş TFV onaylı yarışmalara katılım kısıtlama kararı devam eden katılımcılar katılamaz. Yarışma amatör veya profesyonel, ulusal veya yerel olmak üzere 18 yaş üstü herkese açıktır.

4. Yarışmaya her fotoğrafçı Beykoz Belediyesi sınırları içerisinde çekilmiş olmak kaydıyla (Serbest, Kurgu ve Drone bölümlerine) en fazla 4 (dört) adet sayısal renkli ve/veya siyah-beyaz eserle katılabilir. Foto Öykü bölümünde, Beykoz Belediyesi sınırları içerisinde çekilmiş ve konu bütünlüğü taşıyor olmak şartıyla öykü başına en az 8 (sekiz) – en çok 12 (on iki) adet sayısal, renkli veya siyah beyaz fotoğraflardan oluşan en fazla 4 (dört) adet öykü serisi ile katılım sağlanabilir. Bir kategoriye yüklenen fotoğraf, başka bir kategoride de kullanılmamalıdır. (Foto Öykü kategorisine yüklenen fotoğraf da başka bir kategoride kullanılamaz.) Bu durum kural ihlali sayılacaktır.
Dereceye giren yarışmacıların diğer eserleri, mansiyon, özel ödül ya da sergilemeye değer eserler arasına seçilebilir. Daha önce yarışmada işlenmemiş konuları güçlü bir çerçeve ile çalışmak, yeni ve denenmemiş planlar üretmek katılımcıya artı puan kazandıracaktır. Foto Öykü kategorisinde ekte belirtilen konular seçilebildiği gibi benzeri konular da seçilebilir. Farklı kültürler, Tarihi eserler, Kültürel zenginlikler, Kahvehaneler, Kütüphaneler, Beykoz sokakları, Beykoz bakkalları, Meslekler, Dini mekânlar, Dini ritüeller, Mezarlıklar, Sportif aktiviteler, Semt pazarları, Sanayi siteleri, Beykoz camları, Hisar ve kaleler, Havadan Beykoz, Yalılar, Çayırlar, Sanayi kuruluşları, Beykoz Boğaz manzaraları, Dereler, Tarım, Arıcılık, Hafta sonu Beykoz, Tarihi bostanlar ve benzeri…

5. Yarışmada, “Kurgu” kategorisinde kullanılan fotoğraflar, görüntü işleme programları ile başkalaştırılarak yeni bir biçime dönüştürülmüş olmalıdır. Bu kategoride, doğrudan çekilen fotoğraflarla yapılmış bir veya birden fazla fotoğrafın kolajı ile bir araya gelmiş çalışmalar yer alacaktır. Görüntü işleme programları ile üretilen yeni görsellerin Beykoz ilçe sınırları içindeki yaşamı, kültürel ögeleri, mimariyi ve eserleri adres göstermesi beklenmektedir. Fotoğrafta oluşturulan kompozisyonların Beykoz ilçesi ile aidiyetinin olması amaçlanmalıdır.
Kamuya mâl olmuş, üzerinden yasada belirtilen belirli süre geçmiş ve telifi bulunmayan yayınlardaki illüstrasyon, gravür, fotoğraf, resim gibi görsel ögeler fotoğraflarla birlikte kullanılabilir. Telifli eserlerin, fotoğrafçı tarafından telifinin alınmış olması gerekmektedir.

6. Geçmiş yıllarda Beykoz Belediyesi tarafından düzenlenen yarışmalarda ödül almış fotoğraflar yarışmaya katılamaz. Fotoğrafın, sergilenmiş ve fotoğraf yarışması organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez. Fotoğrafın, 4. Fotoğraf Yarışması’ndan önce veya yarışmaya eş zamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, katılımcı hakkında “kural ihlali” işlemi uygulanır.

7. Yarışmaya Serbest, Foto Öykü ve Drone kategorisinde gönderilen fotoğraflarda renk, keskinlik, toz alma, kırpma gibi bazı
işlemlerin yapılması, kontrast ayarları ve makul oranda fotoğrafik müdahaleler, fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olduğu takdirde kabul edilir. Çerçevenin tamamında veya bir bölgede bulunan mevcut renkler veya desenler, başka renkler veya desenlere dönüştürülemez. Makine içinde bulunan uygulamalar ile birden fazla fotoğrafın birleştirilmesi ile oluşan yeni tekil fotoğraflar da belgesel yapıya müdahale olduğundan dolayı kabul edilemez. Birden fazla fotoğrafın birleştirilmesi ile oluşan görseller “Kurgu” kategorisine gönderilmelidir. Kurgu kategorisinde mutlaka katılımcının Beykoz ilçesi içinde çekilen fotoğrafları ile diğer fotoğrafları ve/veya 4.5’de anılan telif sıkıntısı olmayan çalışmaları bir araya getirmesi gerekmektedir. Kurgu bölümünde çerçevenin tamamında veya bir bölgede; mevcut renkler veya desenler başka renkler veya desenlere dönüştürülebilir. Bu konularda her zaman seçici kurulun kanaati esas alınır.

8. Serbest, Foto Öykü ve Drone kategorilerinde, birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar yarışmaya kabul edilmez, sadece birden fazla fotoğrafın birleştirilmesiyle oluşturulan, belgesel yapısı korunan yatay/dikey panorama fotoğraflar kabul edilir.

9. Cep telefonu, GoPro, 180, 360 derece kayıt cihazları gibi görüntü kaydı yapan cihazlar ile çekilen fotoğraflar, HDR (high dynamic range) ve insanlı veya drone ve benzeri insansız hava araçlarıyla çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilir.

10. Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Beykoz Belediyesi ya da yüklenici firma tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve Beykoz Belediyesinin istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, sonuç bildirim tarihinden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif ve benzeri herhangi bir talebi olamaz.

11. Yarışma için internet sitesine fotoğraf yükleyen katılımcı, yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu, tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılmaktadır.

12. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından Beykoz ilçesi sınırları içerisinde, 2019, 2020, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında çekilmiş olmalıdır. Bu beyan ve kabuller dışında hareket ettiği anlaşılan yarışmacıların elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımlar geri alınır.

13. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi yahut kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumlulukları katılımcıya aittir. Bu durumda katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

14. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel ve basılı yayın organlarında ve internette yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.

15. Fotoğrafın içeriğinde kurumlar, markalar, şirketler ve şahıslar rencide edilecek şekilde kompozisyon yapılamaz.

16. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurul üyelerini yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişi hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

17. Kural ihlali yapan katılımcının ödül ve/veya sergisi iptal edilir; ödül ve/veya sergileme yeri boş bırakılır; ödül, sergileme unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül ve/veya sergileme almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir. Yarışmaya katılan her bir yarışmacı bu hükümleri kabul etmiş ve onaylamış sayılır.

18.TFV onaylı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde yarışma kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFV elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFV ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFV tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. TFV onaylı/ patronajlı yarışmalara katılımı konusunda TFV yönetiminin vereceği cezayı kabul etmiş sayılır. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.

19. Beykoz Belediyesi ve TFV, ödül ve sergileme kazanan ve satın alma uygulanan fotoğrafların üzerinde işlem yapılmamış asıl / ham dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.

20. Beykoz Belediyesi, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Beykoz Belediyesi, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Beykoz Belediyesi, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dâhil her türlü değişikliği yapmaya, Türkiye Fotoğraf Vakfı’nı son katılım tarihinden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir.

21. Yarışmacıların yüklediği fotoğraflar bulut sistemlerinde yedeklenir ve Türkiye Fotoğraf Vakfı temsilcisi tarafından seçici kurul toplantısına getirilir. Fotoğraflar seçici kurul üyelerine, tümüyle karartılabilir bir salonda bilgisayar sistemi tarafından kodlanmış fotoğraflar üzerinden katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmadan sunulur. Seçici Kurulun seçimi tamamlandıktan sonra ödül, sergileme alan ve satın alınan fotoğrafların eşleştirilmesi yapılıp tutanağa geçirilir, seçici kurul üyelerince imzalanır ve yarışma takviminde belirtilen tarihte ilan edilir.

22. Yarışma sonuçları Beykoz Belediyesinin www.beykoz.bel.tr adresinde ve Beykoz Belediyesinin sosyal medya (facebook, twitter, instagram ve benzeri) hesaplarında ilan edilecektir. Ayrıca sonuçlar Türkiye Fotoğraf Vakfının www.turkiyefotografvakfi.org adresli web sitesinde ve Türkiye Fotoğraf Vakfının sosyal medya (facebook, twitter, instagram ve benzeri) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak ilan edilecektir. Sonuçlar, ödül ve sergileme hakkı kazanan katılımcılara yarışmayı yapan kurum tarafından telefon ve/veya e-posta yoluyla bildirilecektir.

Telif (Kullanım) Hakları
1. Yarışma sonunda ödül ve sergileme alan eserler üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21’inci maddesinde tanımlanan işleme, 22’nci maddesinde tanımlanan çoğaltma, 23’üncü maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve 25’inci maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali hakları eser sahibi ile birlikte süresiz olarak Beykoz Belediyesine ait olacaktır.

2. Beykoz Belediyesi bu haklar çerçevesinde eseri, süresiz olarak,
Türkiye içinde veya dışında, Türkçe veya diğer tüm dünya dillerinde, her türlü ortam ve her türlü materyal içeriğinde eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecek ve kullandırabilecektir (fotoğraf ile kolaj ve benzeri grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır); Beykoz Belediyesi tarafından kitap olarak basılabilir.

3. Ödül, sergileme ve satın almaya değer görülen eser sahipleri, iş bu şartnamede belirtilen ödül tutarlarının aynı zamanda telif (kullanım) ücreti yerine geçtiğini; ödül ve sergileme alan eserler için verilen para ödüllerinden başka eserin kullanım ya da devrine ilişkin olarak her ne nam altında olursa olsun Beykoz Belediyesinden herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul eder. Ayrıca Beykoz Belediyesi; ödül ve sergileme alan eserler dışında kullanmak istediği eserleri de aynı şartlarda satın alabilir. Katılımcı bu şartlarla ilgili olarak kurumumuz ve sponsor firmalardan ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını kabul etmektedir.

4. Beykoz Belediyesi, fotoğrafların başka amaçlar için kullanılmasına hiçbir koşul altında izin vermez.

5. Eser Sahibi, eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını, eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini, üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin kendisinin hukuken sorumlu olduğunu beyan, kabul ve garanti etmektedir.

6. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine; fotoğrafın görsel ve basılı yayın organlarında ve internette yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.

7. Fotoğrafların içeriğinden, fotoğrafta yer alan şahıs ve tüzel kişiliklerden fotoğrafçı sorumludur. İçerikte yer alan insanlar, şirket ve markaların olumsuz ve olumlu durumları tamamen fotoğrafçının hukuki sorumluluğundadır, düzenleyici firma olarak Beykoz Belediyesi, ortaya çıkacak hukuki/ticari sorunlarda taraf değildir. Yarışmacı, fotoğraf gönderirken bu koşulları kabul etmiş sayılır.

8. Yarışma sonunda ödül ve sergileme kazanan eserler, sonrasında belediyenin gerekli görmesi halinde albüm-kitap haline getirilebilecektir. Bu konuda belediye yükleniciye ya da katılımcı yarışmacılara herhangi bir telif ödemeyecektir. Albümler ödül ve sergileme kazanan katılımcılara ve Türkiye Fotoğraf Vakfına gönderilecektir.

9. Ödül alan fotoğrafların hiçbir şekilde müdahale edilmemiş orijinal dia pozitif, negatif ya da dijital dosyaları, incelenmek üzere istenildiğinde Türkiye Fotoğraf Vakfı ve / veya Beykoz Belediyesine gönderilebilecek şekilde hazır olmalıdır.

10. Beykoz Belediyesi e-posta, ödül ve baskı/dijital katalog gönderimi konusunda elinden geldiğince titiz davranacaktır. Ancak ödül ve katalog gönderim sırasında doğabilecek hasarlardan sorumlu tutulamaz. Katılımcılar, yarışma başvurusu sırasında kullandıkları adreslerin bu şekilde yapılacak her türlü teslimata esas yasal ikametgâh adresleri olduğunu kabul ederler. Katılımcıların adresleri yanlış bildirmesinden kaynaklanan konularda Beykoz Belediyesi sorumluluk kabul etmez.

11. Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar sonuç bildirim tarihinden 30 (otuz) gün sonra sistemden silinecektir.

12. Katılımcılar; TFV’nin www.turkiyefotografvakfi.org adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz etme hakkı yoktur.

13. Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Beykoz Belediyesi seçici kurulunun kararları geçerlidir.

Eserlerin Sisteme Yüklenmesi Ve Bilgilerinin Tamamlanması

1. Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim ve benzeri) kabul edilmeyecektir.

2. Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi www.turkiyefotografvakfi.org adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.

3. www.turkiyefotografvakfi.org sayfasına fotoğrafları yükleyebilmek için öncelikle üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi, üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gönderilen aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.

4. Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin herhangi bir isim, imza, logo, tarih ve benzeri bilgiler bulunmamalıdır.

5. Yarışmaya katılacak fotoğraflar, JPG/JPEG formatında, 72-300 DPI çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1,5 megabayttan az olmamalı, bütün kategorilerde 4 megabaytı ve foto öykü kategorisinde her bir fotoğraf için 4 megabaytı geçmemelidir. Bütün kategorilerde; fotoğrafların her birinin boyutu, uzun kenarı piksel olarak en az 3200 PX en fazla 4500 PX olmalıdır. Fotoğrafçı, fotoğrafın boyut ve çözünürlüğünü test ederek göndermelidir. Yarışmacının gönderdiği fotoğraflardaki ölçü ve dosya boyutları sistem tarafından yüklenme esnasında kontrol edilmekte, gerekli uyarılar verilmekte ve sisteme uymayan fotoğraflar yüklenmemektedir.

6. Yarışmaya başvurularla ilgili diğer tüm teknik detaylar www.beykoz.bel.tr ve www.turkiyefotografvakfi.org adreslerinden öğrenilebilir.

7. İnternet üzerinden üyelik alma veya yarışmaya katılma aşamasında sistem veya kullanıcı kaynaklı hatalar oluşması halinde info@turkiyefotografvakfi.org adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi durumunda problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlardan Beykoz Belediyesi sorumlu tutulamaz.

Başvuru Adresi Ve Yarışma Sekretaryası
Beykoz Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Adres: Gümüşsuyu Mahallesi Kelle İbrahim Caddesi No:43 34820 Beykoz İstanbul
Telefon: 0 216 538 82 47
Yetkili Kişi: Muzaffer TOPÇU E-Posta: mtopcu@beykoz.bel.tr

Türkiye Fotoğraf Vakfı
Adres: Merkezefendi Mahallesi Dere Sokak No:10 Zeytinburnu İstanbul
Yetkili Kişi: Zübeyir SÜĞLÜN E-posta: info@turkiyefotografvakfi.org
Telefon: 0 212 416 16 12

Yarışma Takvimi
Yarışmaya Son Katılım Tarihi: 01 Kasım 2023, Çarşamba, Saat: 17:00
Seçici Kurul Toplanma Tarihi: 08 Kasım 2023, Çarşamba
Sonuç Bildirim Tarihi: 22 Kasım 2023, Çarşamba
Sergi ve Ödül Töreni Tarihi: 02 Aralık 2023, Cumartesi

Yarışmaya Başvuru İçin Tıklayın.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.